SEMINARAS "GENEALOGIJOS IR HERALDIKOS TYRIMŲ PRAKTIKOS"

2020-09-19

Seminaro dalyviai pranešėjams bei forumo dalyviams galėjo užduoti klausimus. V. Juraičio nuotr., 2020.

2020 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija, kartu su partneriais Šiaulių universitetu, Lietuvos heraldikos komisija, Šiaulių „Aušros“ muzieju ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmais organizavo seminarą „Genealogijos ir heraldikos tyrimų praktikos“, kuris vyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Seminare dalyvavo genealogijos ir heraldikos specialistai, mokslininkai, istorikai, archyvarai, muziejininkai, kraštotyrininkai, kurie pasidalino savo sukauptomis žiniomis ir patirtimi. Renginyje dalyvavo apie 100 genealogijos ir heraldikos entuziastų, mėgėjų būrys, kurie susirinko vedini smalsumo sužinoti kaip susidaryti giminės medį ir nuo ko pradėti genealoginius tyrimus, kaip surasti savo protėvių herbus ir kaip susikurti savo šeimos herbą. Renginys buvo tiesiogiai transliuojamas internetu.
Seminarą sudarė dvi sesijos: genealogija ir heraldika. Pirmojoje sesijoje pranešimą „Bažnytinės metrikos teksto analizė“ skaitė Vilniaus universiteto istorijos mokslų alumnas, mokslinių straipsnių autorius, turintis 30 metų darbo patirties archyvuose genealogijos srityje, sudaręs daugiau nei 100 genealoginių schemų, LGHD garbės narys ir buvęs Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Vilius Botyrius. Antrąjį pranešimą „Genealogijos teorija ir praktika. Šaltiniai genealoginiams tyrimams Lietuvoje“ skaitė Šiaulių universiteto profesorė, humanitarinių mokslų daktarė, knygų ir mokslinių straipsnių autorė, kurios pagrindinės mokslo tyrimo kryptys yra LDK ir Vidurio Europos istorija XV–XVI a. I pusėje; Svetimšalių bajorų imigracija į Žemaitiją XVI a. II pusėje–XVII a.; Šiaurės Lietuvos istorija – Rita Regina Trimonienė.
Po pranešimų vyko genealogijos forumas, kuriame dalyvo Vilius Botyrius, prof. dr. Rita Regina Trimonienė, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos valdybos pirmininkas, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kuratorius, žurnalistas, biografistas, paskutinį dešimtmetį tyrinėjantis Anykščių krašto žymių giminių genealogijas Tautvydas Kontrimavičius, genealogas, LGHD valdybos narys, Vasario 16-osios akto signataro Mykolo Biržiškos šeimos genealoginio medžio sudarytojas Vytenis Bagdonas, leidėjas, žurnalistas, Mažosios Lietuvos kraštotyrininkas, išleidęs keletą knygų Karaliaučiaus krašto tematika, tarp jų ir Donelaičių giminės genealoginį medį Valentinas Juraitis ir Anykščių krašto genealogijos entuziastas, Vasario 16-osios akto signataro Stepono Kairio šeimos genealoginio medžio sudarytojas Alvydas Žarskus.
Antroji seminaro sesija buvo skirta heraldikai. Pranešimą  „Senosios ir šiuolaikinės heraldikos mozaika“ skaitė Tarptautinės heraldikos akademijos (AIH) asocijuotoji narė, Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkė dr. Agnė Railaitė – Bardė. Antrąjį pranešimą „Heraldikos tyrimų labirintai“ skaitė Šiaulių „Aušros“ muziejaus Istorijos skyriaus vedėjos pavaduotoja mokslo reikalams, LGHD generalinė sekretorė ir DPPH komisijos kanclerė dr. Gabrielė Jasiūnienė.
Po pranešimų vyko heraldikos forumas. Jame dalyvavo dr. Agnė Railaitė – Bardė, dr. Gabrielė Jasiūnienė, Lietuvos heraldikos komisijos narys, komisijos pirmininkės pavaduotojas, Lietuvos nacionalinio  muziejaus vyresnysis muziejininkas Vytautas Aleksiejūnas, grafikas, daugelio knygų apipavidalintojas, Lietuvos miestų ir miestelių herbų kūrėjas, ilgametis Lietuvos heraldikos komisijos narys, LGHD garbės narys, profesorius Juozas Galkus, dailininkas grafikas, ženklų, monogramų, herbinių antspaudų, vėliavų, herbų miestams ir miesteliams, savivaldybėms ir organizacijoms kūrėjas, Vilniaus dailės akademijos profesorius Rolandas Rimkūnas ir dailininkas, dizaineris, herbų kūrėjas, LGHD narys Žydrūnas Strumila.
Renginį vedė ir diskusijas moderavo Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris, DPPH komisijos pirmininkas Paulius Vaniuchinas.
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vadovas Remigijus Bimba seminaro  lektorius Vilių Botyrių ir prof. dr. Ritą Reginą Trimonienę apdovanojo pirmininko vardiniu, auksiniu ženklu „Už nuoširdų darbą Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos veikloje“.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Genealogijos ir heraldikos seminarą galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas:

I dalis: Genealogija: www.facebook.com/genealogijaheraldika

II dalis. Heraldika: www.facebook.com/genealogijaheraldika

 Informacija atnaujinta 2020-10-03

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal