RENGIAMA KNYGA APIE SIGNATARŲ GENEALOGIJAS

2020-01-18

 

Lietuvos Taryba, pasirašiusi valstybės Nepriklausomybės Aktą. Iš kairės sėdi: Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas Staugaitis, Stanislovas Narutavičius, Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Kazimieras Šaulys, Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius; iš kairės stovi: Kazimieras Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Pranas Dovydaitis. Vilnius, 1917 m. rugsėjo 25 d. | Fotografė Aleksandra Jurašaitytė. Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas. Alb. 18-6.

2018 metais šventėme Lietuvos Nepriklausomos valstybės 100-metį. Žinome dvidešimt signatarų būrį, kurie tuomet atkūrė Lietuvos Nepriklausomybę. 1990 m. kovo 11 d. Lietuva paskelbė atkurianti tai, ką mums paliko 20 signatarų. Deja, jų genealogijos yra labai menkai tyrinėtos. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija 2021 m. planuoja išleisti knygą „Lietuvos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarų genealogijų tyrimai“.
Daugiau kaip trejus metus Lietuvos ir užsienio archyvuose intensyviai dirbo keturiolika Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narių, genealogijos tyrėjų, istorikų. Surado naujų žinių apie signatarų kilmę, giminių ištakas, pavyko ištaisyti paplitusias faktų klaidas. Parengėme kiekvieno signataro genealogijos apžvalginius straipsnius su šaltinių nuorodomis ir nuotraukomis. Remdamiesi archyviniais dokumentais, sudarėme signatarų genealogines schemas. Metrikinių dokumentų kopijas išvertėme į lietuvių kalbą. Šios knygos išskirtinumas – dvidešimt Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų genealoginių schemų su apžvalginiais straipsniais, vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės.  Ir visa tai bus vienoje knygoje!
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija yra nepelno siekianti organizacija veikianti pagal LR asociacijų įstatymą, jos nariai dirbo visuomeniniais pagrindais. Norime, kad šis didžiulis Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos darbas turėtų išliekamąją vertę, todėl nutarėme išleisti knygą „Signatarų genealogijos. Lietuvos 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarai“.
Knygos „Signatarų genealogijos. Lietuvos 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarai“ leidėjas yra viešoji įstaiga „Pasaulio lietuvių centras“ (www.lwc.lt), tiražas – 500 egz., apimtis – 320 pusl. Knygos matmenys – 295x210 mm, kietas spalvotas viršelis.

Šios knygos leidybą geranoriškai remia ir lėšas jau paaukojo:

UAB „Margūnas“ (1500 eur);

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (1200 eur);

Stepono Kairio paramos fondas (1001 eur);

Vytautas Lygnugaris (1000 eur);

Mindaugas Jonikas (800 eur);

UAB „Modopak“ (500 eur);

Jonas Griešius (100 eur);

Šilalės rajono savivaldybės administracija (300 eur);

Jolanta Gutauskienė, "Parko galerija" (200 eur);

Elvyra Zalatorienė (100 eur);

Sigita Gasparavičienė (200 eur);

Arvydas Stanislavas Každailis (100 eur);

Algimantas Kačiuška (100 eur);

Tadeuš Navsutis (50 eur);

Stasys Vėlyvis (50 eur);

Gediminas Ožalinskas (200 eur);

Gražina Teodora ir Eligijus Juvencijus Morkūnai (200 eur);

Jūratė Eitminavičiūtė-Dručkienė (50 eur);

Vidimantas Židonis (200 eur);

Tomas Dovydaitis (10 eur);

Julijus Bazevičius (50 eur);

Milda Mironaitė (200 eur);

Remigijus Gulbinas (60 eur);

Vilma Bukaitė (30 eur);

Kęstutis Šnipas (100 eur);

Ramutė Kazlauskienė (20 eur);

Kornelija Giedraitytė (50 eur);

Emilija Giedraitytė (50 eur);

500 eurų paramą suteikė: Kęstutis Petrulis, Nijolė Petrulytė-Štriupkuvienė,

Simonas Štriupkus, Lina Štriupkutė-Jansson ir Asta Pūkaitė;

500 eurų paramą suteikė: Algis Petrulis, Vytautas Petrulis, Saulius Petrulis;

Vytenis Bagdonas (10 eur);

Sigita Smetonaitė-Petrauskienė (100 eur);

Darius Staugaitis (80 eur);

Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas (100 eur);

Kauno apskrities bajorų draugija (100 eur);

Rima Binkienė (100 eur);

Giedraičių šeimos labdaros ir paramos fondas (100 eur);

L. ir B. Balčiauskai (100 eur);

Šv. Adalberto - LDK - riterių ordinas (100 eur);

Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija (100 eur);

VšĮ LDK atminties rūmai (200 eur);

Vilius Botyrius (20,-eur);

Aurelija ir Juozas Olekai (300,- eur);

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos rekvizitai:
Reg. buveinės adresas: Laisvės al. 39, 44309 Kaunas
Įmonės kodas: 300630639
A.S. LT977044060005872575
AB SEB bankas
Pavedimo paskirtyje nurodykite: knygos signatarai leidybaiInformacija atnaujinta 2022-02-08

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal