RENGIAMA KNYGA APIE SIGNATARŲ GENEALOGIJAS

2020-01-18

 

Lietuvos Taryba, pasirašiusi valstybės Nepriklausomybės Aktą. Iš kairės sėdi: Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas Staugaitis, Stanislovas Narutavičius, Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Kazimieras Šaulys, Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius; iš kairės stovi: Kazimieras Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Pranas Dovydaitis. Vilnius, 1917 m. rugsėjo 25 d. | Fotografė Aleksandra Jurašaitytė. Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas. Alb. 18-6.

2018 metais šventėme Lietuvos Nepriklausomos valstybės 100-metį. Žinome dvidešimt signatarų būrį, kurie tuomet atkūrė Lietuvos Nepriklausomybę. 1990 m. kovo 11 d. Lietuva paskelbė atkurianti tai, ką mums paliko 20 signatarų. Deja, jų genealogijos yra labai menkai tyrinėtos. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija 2022 m. planuoja išleisti knygą „Lietuvos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarų genealogijų tyrimai“.
Daugiau kaip ketverius metus Lietuvos ir užsienio archyvuose intensyviai dirbo keturiolika Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narių, genealogijos tyrėjų, istorikų. Surado naujų žinių apie signatarų kilmę, giminių ištakas, pavyko ištaisyti paplitusias faktų klaidas. Parengėme kiekvieno signataro genealogijos apžvalginius straipsnius su šaltinių nuorodomis ir nuotraukomis. Remdamiesi archyviniais dokumentais, sudarėme signatarų genealogines schemas. Metrikinių dokumentų kopijas išvertėme į lietuvių kalbą. Šios knygos išskirtinumas – dvidešimt Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų genealoginių schemų su apžvalginiais straipsniais, vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės.  Ir visa tai bus vienoje knygoje!
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija yra nepelno siekianti organizacija veikianti pagal LR asociacijų įstatymą, jos nariai dirbo visuomeniniais pagrindais. Norime, kad šis didžiulis Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos darbas turėtų išliekamąją vertę, todėl nutarėme išleisti knygą „Signatarų genealogijos. Lietuvos 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarai“.
Ruošiant leidinį, bendradarbiaujame su VšĮ „Pasaulio lietuvių centras“ (www.lwc.lt) ir spaustuve UAB "Petro ofsetas". Knygos tiražas – 700 egz., apimtis – 528 psl.

Šios knygos leidybą geranoriškai remia ir lėšas jau paaukojo:

 • UAB „Margūnas“;
 • Trakų rajono savivaldybė;
 • Pasvalio rajono savivaldybė;
 • Stepono Kairio paramos fondas;
 • Vytautas Lygnugaris;
 • AB "Limarko laivininkystės kompanija";
 • Gintaras Jonikas;
 • UAB "Gijota"
 • Mindaugas Jonikas;
 • UAB „Modopak“;
 • Jonas Griešius;
 • Šilalės rajono savivaldybė;
 • Biržų rajono savivaldybė;
 • Šakių rajono savivaldybė;
 • Šilutės rajono savivaldybė;
 • Rokiškio rajono savivaldybė;
 • Alytaus rajono savivaldybė;
 • Klaipėdos rajono savivaldybė;
 • Kazlų Rūdos savivaldybė;
 • Jolanta Gutauskienė, "Parko galerija";
 • Elvyra Zalatorienė;
 • Sigita Gasparavičienė;
 • Arvydas Stanislavas Každailis;
 • Algimantas Kačiuška;
 • Tadeuš Navsutis;
 • Stasys Vėlyvis ;
 • Gediminas Ožalinskas;
 • Gražina Teodora ir Eligijus Juvencijus Morkūnai;
 • Jūratė Eitminavičiūtė-Dručkienė;
 • Vidimantas Židonis;
 • Tomas Dovydaitis;
 • Julijus Bazevičius;
 • Milda Mironaitė;
 • Remigijus Gulbinas;
 • Vilma Bukaitė;
 • Kęstutis Šnipas;
 • Ramutė Kazlauskienė;
 • Kornelija Vytautė Giedraitytė;
 • Emilija Giedraitytė;
 • Kęstutis Petrulis, Nijolė Petrulytė-Štriupkuvienė,
 • Simonas Štriupkus, Lina Štriupkutė-Jansson ir Asta Pūkaitė;
 • Algis Petrulis, Vytautas Petrulis, Saulius Petrulis;
 • Vytenis Bagdonas;
 • Sigita Smetonaitė-Petrauskienė;
 • Darius Staugaitis;
 • Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas;
 • Kauno apskrities bajorų draugija;
 • Rima Binkienė;
 • Giedraičių šeimos labdaros ir paramos fondas;
 • L. ir B. Balčiauskai;
 • Šv. Adalberto - LDK - riterių ordinas;
 • Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija;
 • VšĮ LDK atminties rūmai;
 • Vilius Botyrius;
 • Aurelija ir Juozas Olekai;
 • Jovita ir Donatas Antanaičiai;
 • Saulius Žaldokas;
 • Feliksas Zinevičius;
 • Diana Sendaitė.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos rekvizitai:
Reg. buveinės adresas: Laisvės al. 39, 44309 Kaunas
Įmonės kodas: 300630639
A.S. LT977044060005872575
AB SEB bankas
Pavedimo paskirtyje nurodykite: knygos signatarai leidybaiInformacija atnaujinta 2023-03-01

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal