RENGIAMA KNYGA APIE SIGNATARŲ GENEALOGIJAS

2020-01-18

Lietuvos Taryba, pasirašiusi valstybės Nepriklausomybės Aktą. Iš kairės sėdi: Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas Staugaitis, Stanislovas Narutavičius, Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Kazimieras Šaulys, Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius; iš kairės stovi: Kazimieras Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Pranas Dovydaitis. Vilnius, 1917 m. rugsėjo 25 d. | Fotografė Aleksandra Jurašaitytė. Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas. Alb. 18-6.

Nesenai šventėme Lietuvos Nepriklausomos valstybės 100-metį. Žinome dvidešimt signatarų būrį, kurie tuomet atkūrė Lietuvos Nepriklausomybę. Deja, jų genealogijos yra labai menkai tyrinėtos. Netrukus minėsime 30-mečio sukaktį, kai 1990 m. kovo 11 d. Lietuva paskelbė atkurianti tai, ką mums paliko 20 signatarų. Tą proga Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija 2020 m. planuoja išleisti knygą „Lietuvos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarų genealogijų tyrimai“.
Daugiau kaip dvejus metus Lietuvos ir užsienio archyvuose intensyviai dirbo aštuoniolika Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narių, genealogijos tyrėjų, istorikų. Surado naujų žinių apie signatarų kilmę, giminių ištakas, pavyko ištaisyti paplitusias faktų klaidas. Parengėme kiekvieno signataro genealogijos apžvalginius straipsnius su šaltinių nuorodomis ir nuotraukomis. Remdamiesi archyviniais dokumentais, sudarėme signatarų genealogines schemas. Metrikinių dokumentų kopijas išvertėme į lietuvių kalbą. Tokios knygos išskirtinumas – dvidešimt Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų genealoginių schemų su apžvalginiais straipsniais, vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės.  Ir visa tai bus vienoje knygoje!
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija yra nepelno siekianti organizacija veikianti pagal LR asociacijų įstatymą, jos nariai dirbo visuomeniniais pagrindais. Norime, kad šis didžiulis Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos darbas turėtų išliekamąją vertę, todėl nutarėme išleisti knygą „Signatarų genealogijos. Lietuvos 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarai“.
Knygos „Signatarų genealogijos. Lietuvos 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarai“ leidėjas yra viešoji įstaiga „Pasaulio lietuvių centras“ (www.lwc.lt), tiražas – 500 egz., apimtis – 320 pusl. Knygos matmenys – 295x210 mm, kietas spalvotas viršelis.


Maloniai prašome Jūsų paremti knygos „Signatarų genealogijos. Lietuvos 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarai“ leidybą:
Generalinis rėmėjas: 3001 € ir daugiau;
Pagrindiniai rėmėjai: 1001–3000 €;
Rėmėjai: 100–1000 €.


Visi juridiniai ir fiziniai asmenys parėmę finansiškai knygos leidybą bus paskelbti knygos pradžioje. Atskirame lape skelbiamas mecenatas (pavadinimas ir/ar vardas pavardė, logotipas ir/ar herbas, parama €),
antrame lape - pagrindiniai rėmėjai (pavadinimas ir/ar vardas pavardė, logotipas ir/ar herbas, parama €),
trečiame lape - rėmėjai (pavadinimas ir/ar vardas pavardė, parama €).

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos rekvizitai:
Registruotos buveinės adresas: Migdolų g. 15, LT-14186 Saldenė, Vilniaus rajonas
Įmonės kodas: 300630639
A.S. LT977044060005872575
AB SEB bankas
Pavedimo paskirtyje nurodykite: knygos signatarai leidybai

„Signatarų genealogijos. Lietuvos 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarai“ leidybą parėmė:

PAGRINDINIAI RĖMĖJAI:


Stepono Kairio fondas, 1001 €

UAB Margūnas, 1500 €

RĖMĖJAI:
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, 1200 €,

UAB „MODOPAK“, 500 €,
Šilalės rajono savivaldybės administracija, 300 €,
Jolanta Gutauskienė, 200 €,
UAB „V24“, 200 €,
Elvyra Zalatorienė, 100 €,
Jonas Griešius, 100 €.

 Informacija atnaujinta 2020-01-18

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal