LGHD leidiniai


Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (LGHD) sumanyta ir išleista kolektyvinė monografija  „Signatarų genealogijos : 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai.“;– Kaunas : Pasaulio lietuvių centras, 2022. – 528 p.. – ISBN 978-609-8167-78-8. Tiražas – 700 egz. Ruošiant leidinį, bendradarbiauta su VšĮ „Pasaulio lietuvių centras“ ir spaustuve UAB „Petro ofsetas“.

Knyga išleista išskirtinai  aukotojų lėšomis.

Medžiagą knygai visuomeniniais pagrindais surinko autoriai: [Vladislovas Jonikas], Vidimantas Kučas, Sigita Gasparavičienė, Kristina Giedraitienė, Ramunė Junkienė, Vilius Botyrius, Saulius Žaldokas, Vytenis Bagdonas, Aidas Baškys, Remigijus Bimba, Irena Makauskytė, Remigijus Gulbinas, Rūta Bukauskaitė, Lana Donets-Florey Mahoney, Laimonas Gryva.

 

Penktasis LGHD leidinys, žurnalas "Genealogija ir heraldika-praeitis ir dabartis" Nr. 1.
Išleido LIETUVOS GENEALOGIJOS IR HERALDIKOS DRAUGIJA, Kaunas, 2021 m. (spausdino UAB „Morkūnas ir Ko“, Kaunas). - 116 p. Tiražas 150 egz. ISSN 2669-1892.

 

 

Ketvirtasis LGHD leidinys, žurnalas "Genealogija ir heraldika" Nr. 3.
Išleido LIETUVOS GENEALOGIJOS IR HERALDIKOS DRAUGIJA, Vilnius, 2019 m. (spausdino UAB „Ciklonas“, Vilnius). - 72 p. Tiražas 21 egz. ISSN 2538-6786 ir ISSN 2669-0373 (leidiniui internete).

 

 

Trečiasis LGHD leidinys, žurnalas "Genealogija ir heraldika" Nr. 2.
Vilnius: Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija, 2018 (Vilnius: Ciklonas). - 24 p. Tiražas 100 egz. ISSN 2538-6786, ISSN 2669-0373 (leidiniui internete).

 

 

Antrasis LGHD leidinys, žurnalas "Genealogija ir heraldika" Nr. 1.
Vilnius: Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija, 2017 (Šiauliai: Neoprintas). - 120 p. Tiražas 300 egz. ISSN 2538-6786.

Klaidų aitaisymas: žurnalo „Genealogija ir heraldika“ (2017, Nr. 1) 89-90 psl. sumaišyti vietomis Dilevičiaus-Taminsko, Stankūno-Šemetos, Šemetos-Šimkavičiaus, Šimkavičiaus-Stankūno herbai, be to, yra korektūros klaida Palevičiaus pavardėje. Atsiprašome už padarytas klaidas.

 

 

 

Pirmasis LGHD leidinys, žurnalas "Genealogija ir heraldika" Nr. 1.
Vilnius: Genealogų draugija, 2008. - 42 p. Tiražas 100 egz.

gd_zurn1m