LGHD garbės nariai


Garbė - pripažinimas, kurį žmogui reiškia visuomenė. Garbė visada susijusi su žmogaus visuomenine padėtimi, jo veikla, jam priskiriamais nuopelnais. Už nuopelnus Lietuvos istorijai, genealogijai ir heraldikai, o taip pat už nuopelnus Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijai, Garbės nario vardas suteiktas:
1. kunigaikščiui Motiejui Radvilai (Maciej Radziwiłł)
2. prof. dr. Alfredui Bumblauskui
3. habil. dr. Edmundui Rimšai
4. Arvydui Stanislavui Každailiui
5. prof. habil. dr. Konstantinui Bogdanui
6. Undinei Nasvytytei
7. doc. dr. Bronislovui Vonsavičiui
8. prof. dr. Stanislovui Duminui (Stanislav Dumin)
9. Neringai Češkevičiūtei
10. prof. dr. Stasiui Vėlyviui
11. prof. dr. Adui Jakubauskui
12. prof. dr. Tamarai Bairašauskaitei
13. dr. Stasiui Šedbarui
14. Viliui Botyriui
15. Rimvydui Butautui Kudirkai
16. dr. Teodorui Chomentauskui
17. Česlavui Malevskiui
18. Kazimierui Mackevičiui
19. Kaziui Tracevskiui
20. Laimai Vileikienei
21. Sigitai Gasparavičienei
22. Vytautui Saulevičiui
23. Danieliui Vervečkai
24. Albertui Volk
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Garbės narių sąrašas patvirtintas 2019-01-25 LGHD Tarybos posėdžio nutarimu (protokolo Nr. 25). Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Garbės nariai atleidžiami nuo nario mokesčio. Garbės nariams šia lengvata neatimama teisė mokėti nario mokestį ar kitaip remti Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugiją ir aktyviai dalyvauti jos veikloje.
Norint tapti Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos nariu spausti čia