LGHD garbės nariai


Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos garbės narių sąrašas

Garbė - pripažinimas, kurį žmogui reiškia visuomenė. Garbė visada susijusi su žmogaus visuomenine padėtimi, jo veikla, jam priskiriamais nuopelnais. Už nuopelnus Lietuvos istorijai, genealogijai ir heraldikai, o taip pat už nuopelnus Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijai, Garbės nario vardas suteiktas:

Kunigaikščiui Motiejui Radvilai

Prof. dr. Alfredui Bumblauskui

Habil. dr. Edmundui Antanui Rimšai

Arvydui Stanislavui Každailiui

Prof. habil. dr. Konstantinui Bogdanui

Undinei Nasvytytei

Doc. dr. Bronislovui Vonsavičiui

Neringai Češkevičiūtei

Prof. dr. Stasiui Vėlyviui

Prof. dr. Tamarai Bairašauskaitei

Dr. Stasiui Šedbarui

Viliui Botyriui

Rimvydui Butautui Kudirkai

Dr. Teodorui Chomentauskui

Kazimierui Mackevičiui

Sigitai Gasparavičienei

Albertui Volkui

Prof. Albertui Gurskui

Danieliui Vervečkai

Juozui Galkui

Česlav Malevskiui

Prof. Adui Jakubauskui

Laimai Vileikienei

Kaziui Tracevskiui

Vytautui Antanui Saulevičiui
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Garbės nariai atleidžiami nuo nario mokesčio. Garbės nariams šia lengvata neatimama teisė mokėti nario mokestį ar kitaip remti Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugiją ir aktyviai dalyvauti jos veikloje.