Narystė LGHD


LGHD nariu gali būti kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, pripažįstantis LGHD tikslus ir įstatus. LGHD narys turi teisę rinkti ir būti išrinkamas į visas LGHD valdymo struktūras, teikti siūlymus dėl LGHD veiklos, dalyvauti LGHD suvažiavimuose bei kitas LGHD įstatų nustatytas teises. LGHD narys privalo laikytis LGHD įstatų, siekti juose įtvirtintų tikslų įgyvendinimo, aktyviai dalyvauti LGHD veikloje, vykdyti kitus įsipareigojimus LGHD.
Norėdami tapti LGHD nariu, LGHD vardu užpildykite nustatytos formos prašymą, patalpintą mūsų tinklapyje (prašymas įstoti į LGHD) ir atsiųskite el. pašto adresu: kancleris@genealogija.lt. Originalą išsiųskite Jums nurodytu adresu arba asmeniškai jį perduokite LGHD įgaliotam atstovui. Taip pat pateikite 2 dokumentines nuotraukas 3x4 cm. 
LGHD Taryba ne ilgiau kaip per vieną mėnesį priims sprendimą dėl narystės. Jei sprendimas bus teigiamas, Jums liks tik sumokėti stojamąjį bei nario mokesčius, ir LGHD Pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo įteiks Jums LGHD nario pažymėjimą – nuo šio momento Jūs pilnateisis ir oficialus LGHD narys.
Stojamasis mokestis – vienkartinis, jo dydis 30 eurų. Taip pat kasmet mokamas nario mokestis, kurio dydis – 20 eurų per metus. Nario mokestis mokamas kiekvienais metais iki birželio 30 dienos. Tai reiškia, jog nario mokestį už einamuosius metus turite sumokėti ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 30 dienos. Šių lėšų paskirtis išskirtinai LGHD veiklai, darbo užmokestis ar kitokios išmokos LGHD nariams nenumatytos. Visi mokėjimai LGHD vykdomi į atsiskaitomąją sąskaitą LT977044060005872575.
Iškilus klausimams dėl narystės, susisiekite su mumis.

Maloniai laukiame Jūsų!
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija