LGHD istorija ir simbolika


2006 m. įsteigta Genealogų draugija buvo įregistruota 2007 m. sausio 7 d. Tų pačių metų vasario 24 d. įvyko pirmasis šios Genealogų draugijos suvažiavimas. 2009 m. liepos 27 d. Genealogų draugija perregistruota į Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugiją.
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pagrindinės veiklos kryptys yra herbų ir kilmės tvirtinimai. Kaip pagrindinį savo veiklos tikslą Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija įvardija genealogijos populiarinimą, genealoginės informacijos skleidimą, domėjimosi šeimos istorija skatinimą.
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija yra išdavusi 152 kilmės liudijimus ir patvirtinusi 31 herbus.
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkais buvo: Česlav Malevski (2007-02-24 - 2015-03-17), Vilius Botyrius (2015-03-17 - 2015-11-28), Sigita Gasparavičienė (2015-11-28 - 2017-12-02). Nuo 2017-12-02 Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijai vadovauja Remigijus Bimba.
LGHD logotipas buvo formuojamas 2009 metais. Jo simbolikos pagrindas medis kaip ir daugelio genealogijos daugijų. Medžio įvaizdis rodo asmens, šeimos, tautos ir žmonijos tęstinumą, kartu tai kelionė į praeitį. Logotipe pavaizduotas išrautas sidabrinis medis su šaknimis, ant kurio uždėta auksinė raidinė LGHD kompozicija. Draugijos mėlyna vėliava ir anstspaudas suformuoti to paties logotipo pagrindu. Autorius - Arvydas Každailis. 2009 m. rugsėjo 26 d. LGHD vėliava buvo pašventinta.