LGHD istorija


2006 m. įsteigta Genealogų draugija buvo įregistruota 2007 m. sausio 7 d. Tų pačių metų vasario 24 d. įvyko pirmasis šios draugijos suvažiavimas. 2009 m. liepos 27 d. Genealogų draugija perregistruota į Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugiją.
LGHD pagrindinis tikslas yra vienyti fizinius ir juridinius asmenis, kurie domisi genealogija ir heraldika. Skatinti ir populiarinti šias veiklas, padėti visiems besidomintiems šioje srityje siekti profesinio tobulėjimo ir bendradarbiavimo, formuoti visuomeninę nuomonę apie šias veiklas, koordinuoti LGHD narių veiklą, atstovauti ir ginti LGHD narių interesus, sudaryti palankias veiklos sąlygas LGHD nariams, plečiant tarpusavio ir tarptautinius ryšius su panašios srities organizacijomis.
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija įgyvendindama savo tikslus kuria, derina, tvirtina ir registruoja herbus, herbines vėliavas, herbinius ženklus, herbinius antspaudus. Taip pat tvirtina ir registruoja giminių genealogijas, genealogines schemas, genealoginius medžius, asmenų kilmes ir kilmės dokumentus. Išduoda faktą patvirtinančius liudijimus, diplomus, pažymėjimus ir kitus dokumentus. Taip pat išduoda ir registruoja genealogo, heraldikos specialisto pažymėjimus. 
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija yra įregistravusi ir išdavusi 163 kilmės liudijimus, patvirtinusi ir įregistravusi 44 asmeninius, 3 kilmingųjų, 2 dvasininkų ir 1 juridinių asmenų herbus.
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkais buvo: Česlav Malevskis (2007-02-24 - 2015-03-17), Vilius Botyrius (2015-03-17 - 2015-11-28), Sigita Gasparavičienė (2015-11-28 - 2017-12-02), Remigijus Bimba (2017-12-02 - 2020-09-12). Remigijus Bimba pašalintas iš pirmininko pareigų ir LGHD narių. Nuo 2020-09-12 Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijai vadovauja Kristina Giedraitienė.