Renginys Signataro kun. Alfonso Petrulio atminimui

2023 m. balandžio 26 d. Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje įvyko istorinės atminties renginys, skirtas 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės Akto signataro kun. Alfonso Petrulio atminimui.

Musninkų gimnazija šį renginį paruošė neatsitiktinai - Signataras Alfonsas Petrulis, kurio atminimas Musninkuose yra labai gerbiamas, paskutiniaisiais gyvenimo metais čia klebonavo, šioje parapijoje baigė savo žemišką kelionę teišbuvęs nepilnus 4 mėnesius, yra palaidotas Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje. Signataro vardu pavadinta ne tik gimnazija, bet ir Musninkų miestelio aikštė. Šie, 2023-ieji metai jubiliejiniai: sukanka 95 metai nuo signataro kunigo Alfonso Petrulio mirties (1928 m. birželio 28 d.) ir 150 metų nuo gimimo (1873 m. rugpjūčio 16 d.). 

Istorinės atminties renginys ir knygos „Signatarų genealogijos. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“ pristatymas vyko Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos aktų salėje. Gimnazijos direktorė p. Palmyra Kvietkauskienė renginį pradėti pasiūlė trečius metus čia tarnaujantį Musninkų ir Kernavės kleboną kun. Marių Talutį, kuris priminė susirinkusiems signataro kun. Alfonso Petrulio gyvenimo ir veiklos aspektus, apžvelgė Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo reikšmę ir pakvietė visus sugiedoti Lietuvos himną.

LGHD narys Vidimantas Kučas supažindino su Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos veikla, pastarųjų kelerių metų reikšminga iniciatyva – Draugijos narių parengta ir išleista monografija „Signatarų genealogijos. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“. V. Kučas tyrinėjo net trijų signatarų – taip pat ir signataro kun. Alfonso Petrulio genealogiją, tad maloniai pasidalino tyrimo aspektais, prisiminė ir kitus žymius Petrulių giminės atstovus: buvusį finansų ministrą ir ministrą pirmininką signataro brolį Vytautą Petrulį ir garsų lakūną seserėną Leonardą Pesecką. Garbinga renginio viešnia – p. Nijolė Petrulytė-Štriupkuvienė - signataro brolio Boleslovo Petrulio anūkė, prisiminė giminių pasakojimus apie Petrulių giminės praeitį, tėvo Kęstučio Juozapo Petrulio ir jų šeimos persekiojimą sovietiniais metais, pasidžiaugė atrastais bajoriškos kilmės dokumentais.    P. Nijolė Petrulytė-Štriupkuvienė savo ir brolio Kęstučio Petrulio vardu padovanojo gimnazijai knygą „Signatarų genealogijos. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“ su dedikacija.

Prasmingame ir jaunuomenę ugdančiame, sutelkiančiame renginyje dalyvavo Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokytojai, vyresniųjų klasių mokiniai, bibliotekos darbuotojos, bendruomenės atstovai. 
Renginio nuotraukos iš gimnazijos archyvo

Renginio nuotraukų autorė Neringa Tuškevičienė

LGHD informacija

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal