Archyvų forumas Lietuvos Respublikos Prezidentūroje 2021-06-18

2021-ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti Archyvų metais. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, minėdama Archyvų metus, siekdama aktualizuoti valstybinės archyvų sistemos įstaigų – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir valstybės archyvų – svarbą ir veiklos sričių įvairovę, organizavo Archyvų forumą, kuris įvyko 2021-06-18 Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kolonų salėje.

Forumo dalyviams sveikinimo žodį tarė renginio globėjas Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos kultūros ministras Simonas Kairys. Diskusijoje tema Valstybės archyvų saugomų dokumentų prieinamumas ir panaudojamumas tyrimams, edukacinėms veikloms, naujoms paslaugoms, dalyvavo Vilniaus Universiteto istorijos fakulteto Senovės ir viduramžių istorijos katedros asistentė dr. Neringa Dambrauskaitė, Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bendrojo ugdymo departamento pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Jokimaitis, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vadovė Kristina Giedraitienė.

Forumo svečiai aptarė aktualias profesionalių tyrinėtojų, dažniausiai istorikų, taip pat studentų rengiančių bakalauro ar magistro darbus, archyvuose saugomų dokumentų tyrimo problemas, aptarti spręstini uždaviniai -  kaip archyvai galėtų tapti mėgstama vieta kitiems vartotojams: mokiniams, kraštotyrininkams, savo šeimos istorija besidomintiems asmenims. Archyvams saugant vis daugiau skaitmeninio turinio, naudingas būtų archyvinių šaltinių sistemingas integravimas į bendrojo lavinimo programas.

Dabartinės pandemijos, karantino laikotarpio metu aktuali problema - nuotolinės prieigos prie valstybės archyvų serveriuose jau esančių suskaitmenintų dokumentų ir duomenų bazių trūkumas. Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS) modernizuojama, tačiau suskaitmenintų vaizdų, prieinamų viešai/internetu, nėra daug, trūksta kai kurių funkcionalumų. Tikėtina, kad bus sėkmingai  įgyvendinamos priemonės, įdiegiant nuotolinę prieigą prie archyvų skaitmeninių išteklių ir  duomenų bazių. 

Diskusijoje aptartas dokumentų naudojimas parodose, rengiant stacionarias (kilnojamąsias) ar virtualias parodas. Visuomenė palankiai vertina parodas, eksponuojamas miestų aikštėse, reprezentacinėse, istorinėse vietose.

Pasidžiaugta, kad Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos remiamas kasmetinis  Kauno tautinio kultūros centro organizuojamas renginys „Giminės medis“ sukviečia moksleivius iš visos Lietuvos, perduoda genealogijos tyrimų sklaidą – ypač sudominant jaunimą, skatinant moksleivius domėtis šeimos, giminės paveldu, kuriant tautinę tapatybę, ugdant pilietiškumą.

Parengta pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos,
LGHD informaciją.
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos.

Nuotraukų autorius Robertas Dačkus.

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal