LGHD NARYS - RAIMUNDAS BALTĖNAS

2018-11-26

Raimundas Baltėnas laiko savo rankose naujausią savo knygą apie kilmingųjų giminę Haraburdas. Vido Stasinsko nuotrauka.

Raimundas Baltėnas – Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narys. Pastarajį dešimtmetį intensyviai tyrinėja savo šaknis. Yra parengęs 5 knygas apie savo protėvių gimines. Viena įtakingiausių yra kilmingųjų Haraburdų giminė, kuri sutinkama XVI amžiuje, Naugarduko vaivadijoje, Slonimo paviete, Klimavičių, Ostrovo ir kt. kaimuose, Polocko vaivadijoje, Svisločiaus valsčiuje (Mogiliovo sritis). Šiuo metu rengia dar vieną knygą apie Haraburdų giminę (rusų kalba).
Raimundas Baltėnas gimė 1931 metų vasario mėn. 4 d. Kaune, tarnautojų šeimoje.
Tėvas – Adolfas Bieliauskas-Baltėnas, gimęs 1893 m. Kėdainių apskrityje, Juodžių km. Motina – Baltėnienė-Grabauskaitė, gimusi 1902 m. Tauragėje, vietinių vokiečių šeimoje.
1956 m. baigė Kauno Politechnikos instituto Cheminės technologijos institutą. 1965 m. Vilniuje, dirbdamas Mokslų Akademijos Chemijos ir cheminės technologijos institute, apsigynė chemijos mokslų kandidato disertaciją. 1972 m. perėjo į Vilniaus Universiteto Prekybos fakultetą ir dirbo docentu iki 1994 m. 2000-2010 m. dirbo vertėju Lietuvos Standartizacijos departamente.
Išleistos mokslinės knygos:
Plastmasės (žinynas) (Biuletenis Mašinų ir prietaisų gamyba, 1959, Nr. 6-7). (104 p.), 1959 m.;
R. Baltėnas, L. Sologubas, R. Sologubas, „Automobilių degalai ir tepalai“ (415 p.), žinynas, 1998 m.;
Р. Балтенас, А.С.Сафонов, А.И.Ушаков, В. Шергалис „Моторные масла», С.Петербург, 2000, (272 p.);
Р. Балтенас, А.С.Сафонов, А.И. Ушаков, В. Шергалис, „Трансмиссионные масла и пластичные смазки», С.Петербург, 2001 (208 p.)
2010 m. pradėjo tirti pradžioje Bieliauskų-Baltėnų genealogiją, vėliau ir Haraburdų giminę. Parašytos ir atspausdintos genealoginės knygos:
„Bieliauskai. Nuo XIV amžiaus iki šių laikų“, 2021 m. (232 p.).
„Haraburdos. Pažintis su XVI amžiaus LDK bajorais“, 2017 m. (150 p.).
Nagrinėtos R. Baltėno giminės: Bieliauskų, Haraburdų, Grabauskų, Kanclivijų, Jagėlų, Barštinų, Kilijonų.

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal