Pagrindinis meniu

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

Pagalba su djvu failais - visiems failams skaityti reikalingas djvu įskiepis naršyklėje.


Janapolės, Laukžemės, Lenkimų, Mosėdžio, Onuškio
 RKB parapijiečių sąrašai (djvu failai)

Janapolės RKB parapijiečių sąrašas, 1845 m. lenkų kalba

Sudarė kunigas Grinevičius.

Gyvenvietės: Šloviai, Eidžiotai, Janapolė, Baltlaukis.

LVIA, F.605, Ap.2, B.718, l.1-14.
Fotografavo Sigita Gasparavičienė

Janapolė – miestelis Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. Viržuvėnai (taip iki XVIII a. antrosios pusės buvo vadinama Janapolė) 1421–1842 m. priklausė Žemaičių vyskupams. Iki 1748 m. pastatyta bažnyčia. Jonas Domininkas Lopacinskis, 1762 m. tapęs Žemaičių vyskupu, Viržuvėnuose pasistatė rūmus ir čia gyveno. 1763 m. pastatyta nauja bažnyčia, po 1774 m. įkurta parapija. 1776 m. bažnyčiai paskirtas valakas žemės. 1887 m. leista perstatyti bažnyčios bokštą, varpinę, kapų koplyčią.  Šaltinis

Laukžemės RKB parapijiečių sąrašas, 1844m. rusų kalba

742 asmenys

Gyvenvietės:
Laukžemė, Sausdravai, Sereikai, Senoji ir Naujoji piltis, Lendimai, Benaičiai, Žyneliai, Memaičiai, Kalgraužiai.

LVIA, F.605, Ap.2, B.723, l.199-217.
Fotografavo Sigita Gasparavičienė

Laukžemė (anksčiau Laukžemis) – kaimas šiaurės vakariniame Kretingos rajono savivaldybės teritorijos pakraštyje, seniūnaitijos ir parapijos centras. Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia pastatyta 1850 m..

Pirmąkart Laukžemės bažnyčia paminėta 1583 m. Manoma, kad protestantiškosios reformacijos metais ji priklausė protestantams, vėliau – sunyko.

1636 m. Laukžemėje minima koplyčia, priklausanti Palangos parapijai. Jos vietoje dvarininkas Andriejus Radziminskis 1642 m. pastatė Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčią, kuri minima 1715 m. vizitacijos aktuose. Bažnyčią puošė 1729 m. tapytas Marijos Škaplierinės paveikslas, kuriam buvo priskiriama stebuklinga galia. 1752 m. dvaro valdytojas Konradas von de Korfas bažnyčią rekonstravo ir praplėtė. 1793 m. Žemaičių vyskupas Antanas Tiškevičius įkūrė Laukžemės parapiją.

Apie 1850 m. kunigo Srėbalavičiaus pastangomis pastatyta dabartinė bažnyčia. Ją 1852 m. liepos 24 d. konsekravo Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. 1853 m. prie jos veikė parapinė mokykla. 1864 m. greta bažnyčios pastatyta (XX a. perstatyta) varpinė, į kurią buvo perkeltas 1740 m. J. Litvinavičiaus atlietas senasis varinis varpas. Šaltinis

 Lenkimų RKB gyventojų-katalikų sąrašas, 1845 m. rusų kalba

Sudarytas 1845m. kunigo Bonaventūro Magranavičiaus.

Gyvenvietės:
Lenkimų miestelis ir kaimas, Sriauptai, Kuksinė, Margininkai, Žemytė, Juodeikiai, Pakalniškiai, Pelagija, Medininkai, Žirnikai, Pliauginiai, Večiai, Litvinai, Kalviai, Semeniškiai, Veitai, Jazdučiai.

LVIA, F.605, Ap.2, B. 723, l.180-199.
Fotografavo Sigita Gasparavičienė

Lenkimai – miestelis Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje prie pat sienos su Latvija. 1680 m. pastatyta koplyčia. Vilniaus vaivada 1717 m. dovanojo valaką žemės. Metrikų knygos rašytos nuo 1704 m. Nauja bažnyčia pastatyta 1752 m. 1780 m. įsteigta parapinė mokykla (nuo 1915 m. – valdinė).

1780–1816 m. pastatyta mūrinė bažnyčia. Lenkimų altarista Juozapas Kukevičius apkaltintas 1831 m. sukilimo rėmimu ir metams uždarytas į Kretingos bernardinų vienuolyną. 1844 m. įkurta parapija (iki tol buvo Skuodo parapijos filija). 1848 m. parapijiečių lėšomis Šv. Onos bažnyčia rekonstruota. 

1881 m. ją konsekravo vyskupas Aleksandras Beresnevičius. Lenkimuose buvo 2 altarijos. Šaltinis

Mosėdžio RKB parapijiečių sąrašas, 1845 m. rusų kalba.

Sudarė kunigas Staškevičius.

Gyvenvietės:
Mosėdžio miestelis, Naujukai, Šileliai, Šaukliai, Šatraminiai, Palšiai, Žalgiriai, Šekai, Ledžiai, Igariai, Daukšiai, Šakaliai, Kernai, Baksčiai, Kusai, Budriai, Simaičiai, Tauzai, Udraliai, Plaušiniai, Gaubės, Kumeliai, Nevočiai, Giršinai, Krakės,  Tėveliai, Mikulčiai, Virbalai, Būdvietė, Areliai, Berniškiai, Vengriai, Rukai, Gandlaukė, Palaukė, Žebrokai, Kumeliai, Šniukštai, Šerkšniai

LVIA,F.605, Ap.2, B.723, l.1-24.
Fotografavo Sigita Gasparavičienė

Mosėdis – miestelis Skuodo rajono savivaldybėje. Mosėdžio bažnyčia minima 1544 m. 1629 m. įsteigta, 1804 m. atkurta parapinė mokykla.
Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia stovi Mosėdžio miestelyje

1773–1783 m. pastatyta nauja mūrinė bažnyčia. Jai 1811 m. pristatytas medinis, 1844 m. – mūriniai bokštai. 1845 m. kapinėse sumūryta koplyčia. 1895–1897 m. Mosėdyje kunigavo Juozas Tumas-Vaižgantas. 1910–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Žemaičių vyskupijos ordinaro mosėdiškio vyskupo Pranciškaus Karevičiaus (1861–1945) vardu 1936 m. pavadinta pradžios mokykla, kurią jis pats pašventino. Šaltinis

Onuškio RKB (darb. Rokiškio rajonas) gyventojų - katalikų sąrašas, 1840 m.  rusų kalba

 Gyvenvietės:
Onuškio dvaras ir miestelis, Užubaliai, Juozapavas, Posadninkai, Gaidžiabalė, Ginotai, Remeikiai, Brumeliškiai, Patilčiai, Jutkiai, Kiemiškiai, Generališkis, Apšukalniai, D.Prūseliai,  M.Prūseliai, Mandagiškis, Trakeliškiai, Vyžuonėlės, Sielčiškiai, Teklinė, Ivoniškiai, Naujasodė, Kraštai, Leoniškis, Valiūniškis, Sidabrinė, Bryzgiai, Pajuodupiai, Raišiai, Gargažinė, Didsodė, Patrakiai.

Rusų kalba.

LVIA,F.669,AP.2, B.688, l.1-5.
Fotografavo Sigita Gasparavičienė

Onuškis – gyvenvietė Rokiškio rajone, 7 km į šiaurės vakarus nuo Juodupės, pasienyje su Latvija. Seniūnaitijos centras. Stovi Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia (pastatyta 1908 m.) ir kulto pastatų ansamblis, Onuškio dvaras,

Pirmoji bažnyčia pastatyta 1674 m. Jai 1675 m. nupirktas varpas. Nuo 1680 m. pradėtos rašyti metrikų knygos (įrašai nereguliarūs). Iš Onuškio dvaro 1698 m. bažnyčiai dovanota žemės, kurią Chominskiai atėmė. 1772 m. inventoriuje nurodyta griūvanti prūsiško mūro bažnyčia.

Ona Kaminslienė ir Konstantinas Kaminskas 1774 m. pastatė naują medinę bažnyčią. Klebonas Petras Dočkus pastatė prieglaudą, sutvarkė ūkinius trobesius. Ilgametis Onuškio klebonas Juozas Čuvinskas (Onuškyje 1907–1933 m.; čia ir palaidotas) 1908 m. kapitališkai suremontavo bažnyčią, sujungė jos žemes į 41 ha sklypą, įsteigė „Laimės“ kooperatyvą. Klebono rūpesčiu 1920 m. įsteigta senelių prieglauda, 1921 m. perdengtas bažnyčios stogas. Klebonas Leonardas Tamošauskas 1949 m. balandžio 23 d. suimtas, nuteistas 10 m. kalėti (į Lietuvą grįžo 1956 m.).  Šaltinis

 

Protected by Copyscape Online Infringement Checker