Pagrindinis meniu

 

 

Kilmės šaltiniai. Dažnai būna, kad valstietiškos kilmės lietuviui sunku sukurti kelių šimtų metų genealoginį medį.

 

 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Krikšto metrikų knygos 1848-1863 m.

 

     Nuo 1669 metų sausio 19 d. kunigas klebonas Stanislovas Urbonavičius ėmė rašyti metrikų knygas. Tačiau šiuo metu jos nerandamos. Likęs tik 1697-1797 metų nuorašas, saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve. Nuorašai ir originalai nuo 1797 iki 2015 metų saugomi minėtame istorijos bei Krinčino bažnyčios archyvuose.

     Kita vertus, žinant trumpą žmogaus atmnintį, galima manyti, kad krikšto ir jungtuvių metrikų knygos buvo rašomos ir prieš 1669 m.

     Kaimyninėje Vabalninko parapijoje jos pradėtos rašyti beveik nuo bažnyčios pastatymo – apie 1620 metus. Štai pavyzdys. Keletas jų publikuota Krinčino Savilaidos – jungtuvių nuo 1624 ir nuo 1678 m.

     Krinčino bažnyčios krikšto metrikų knygos perrašytos Algimanto Krinčiaus, (tiksliau vertimas-santrauka). Kadangi knygos raštas sunkiai įskaitomas, gali pasitaikyti netikslių perskaitymų. Pastebėję abejotinas vietas, praneškite.

     1848-1851 metų Krinčino bažnyčios krikšto metrikų knyga

     1851-1857 metų Krinčino krikšto metrikų knyga.

     1857-1863 metų Krinčino bažnyčios krikšto metrikų knygą.

Šaltinis