Pagrindinis meniu

 

 

Kilmës ðaltiniai. Daþnai bûna, kad valstietiðkos kilmës lietuviui sunku sukurti keliø ðimtø metø genealoginá medá.

 

 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

 

 

Dažniausiai užduodami klausimai - dėl archyvuose rastų terminų

  Klausimai
 
Atsakymai
  Kodėl negaliu rasti gimimo įrašų, o krikšto įrašai yra Krikšto data laikyta lyg ir svarbesnė negu gimimo.

Galimas daiktas dël to ir bažnyčių krikšto knygose ilgą laiką buvo nurodomos tik vaikų krikšto datos. Gimimo data šalia krikšto imta nurodinëti tik nuo XVIII a. antros pusės. Dėl didelio mirtingumo kūdikiai dažniausiai būdavo krikštijami  kitą dieną po jų gimimo, o XIX a. pradžioje jau būta atvejų ir neretų, kad kûdikis krikštijamas tą pačią gimimo dieną. Ši tradicija buvo atėjusi iš gilių Vakarų Europos viduramžių.
 

  Ką reiškia zabiliettnyj soldat? Rasta 1890 m. datuotame dokumente Zabiliettnyj soldat - tai atsargos kareivis, kurá gali bet kada  paðaukti karo ar extra atveju.
Pobiletinyj soldat - jei atsargos kareivis nusenęs, ne visada kviečiamas į zborus.
  Ką reiškia žodis Кутница, arba Kutnica? Tas žodis randamas per visą sąrašą. Turbūt senovinis žodis, nes nerandu nei Lenkų nei Rusų k. žodynuose.  Kutnica, kutnik
šiuo atveju - žmogus be žemės , gyvenantis ir dirbantis kam nors. Gali būti kampininkas, samdinys..
  Kaip verčiami vardai iš rusų, lenkų ir lotynų kalbų į lietuvių kalbą:
Anna (rus., lenk.)
Laurenij (lot.)
Joannis (lot.)
Викентьевь (rus.)
Павл (rus.)
Anna (rus., lenk.) - Ona
Laurenij (lot.), Wawrzyniec(lenk.) - Laurynas
Joannis (lot.) - Jonas
Викентьевь(rus.) - Vincento ( Vincento sûnus)
Павл(rus.) - Paulius arba Povilas

Daugiau galima rasti mūsų sukurtame Vardų žodyne