Valstybės archyvų skaitmeninio turinio prieinamumas. Diskusija.

2022 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose įvyko Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir valstybės archyvų inicijuota vieša diskusija aktualiais valstybės archyvuose saugomų dokumentų naudojimo, skaitmeninio turinio prieinamumo klausimais.
Renginys sulaukė ne tik įvairių mokslo sričių atstovų – istorikų, genealogų, tyrinėtojų, – bet ir valstybės archyvų lankytojų, kuriems rūpėjo aptarti valstybės archyvų šiandieną ir padiskutuoti apie ateities perspektyvas.
Iš svarbių klausimų ir pokyčių archyvų sistemoje apžvelgta ir diskusijos dalyvių pasisakymuose paminėta jau beveik metus veikianti modernizuota Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS). Nuo šių metų pradžios šioje sistemoje jau prieinama daugiau nei 45 tūkst. apskaitos vienetų, 3,9 mln. vaizdų, o tokio turinio peržiūrų skaičius viršijo 2 mln. Šie rezultatai tik patvirtina, kad internetu prieinamas turinys yra itin svarbus ir reikalingas.
Renginio metu informuota, kad 2022 m. balandžio mėnesį Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba vykdė valstybės archyvų teikiamų paslaugų vertinimo tyrimą. Gauti tyrimo rezultatai ir respondentų išsakytos pastabos bei lūkesčiai neliko be atsako – į daugelį jų buvo atsižvelgta. Tačiau diskusijos metu aptarti ir kiti susiję  klausimai, jų spektras išlieka platus. Šiais ir kitais aktualiais klausimais, įžvalgomis pasidalino diskusijos metu kalbėję renginio dalyviai:
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja dr. Daiva Lukšaitė;
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vadovė Kristina Giedraitienė;
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro okupacinių režimų veiklos tyrimo ir viešinimo skyriaus vedėjas doc. dr. Artūras Grickevičius;
Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriaus pavaduotoja Inga Vizgirdienė;
EAIS projekto vadovas Andrius Zilnys.
Diskusijos dalyviai pritarė pasiūlymams svarbius klausimus aptarti, spręsti panašiu formatu – diskutuojant, išsakant aktualias problemas, drauge ieškant sprendimų, kurie leistų sėkmingai naudotis archyvinių duomenų prieigomis.

LGHD informacija
Renginio organizatorių nuotraukos

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal