SUVAŽIAVIMO METU IŠRINKTA NAUJA DPPH KOMISIJA

Iš kairės: LGHD kancleris, DPPH komisijos pirmininkas Paulius Vaniuchinas, DPPH sekretorius Vytenis Bagdonas, DPPH kanclerė dr. Gabrielė Jasiūnienė ir LGHD pirmininkas Remigijus Bimba. © LGHD 

2019 m. rugpjūčio 10 d. Vilniuje įvykusiame Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos suvažiavime delegatai išrinko naują Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Dokumentų priėmimo, patikros ir heraldikos (toliau - DPPH) komisiją. Jos nariais tapo LGHD garbės narė, prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė, dr. Gabrielė Jasiūnienė, LGHD garbės narys, Lietuvos heraldikos komisijos narys Arvydas Každailis, LGHD kancleris Paulius Vaniuchinas ir Vytenis Bagdonas. Komisija dirbs ateinančius penkerius metus. Po suvažiavimo vykusiame pirmajame DPPH komisijos posėdyje pirmininku išrinktas P. Vaniuchinas, kanclere tapo dr. G. Jasiūnienė, heroldu išrinktas A. Každailis ir sekretoriumi V. Bagdonas.
Šiame suvažiavime išrinkta Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Etikos ir drausmės komisija. Jos nariais tapo doc. Raimundas Baltėnas, Vilius Botyrius ir Laimonas Gryva.

Atgal