Senieji metrikų įrašai – išsaugota žinia ateičiai

Restauruojamos Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Bazilikos herbas, 2021 m.
Sauliaus Krikščiukaičio nuotrauka.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba inicijavo reikšmingą projektą, kurio eigoje siekiama suskaitmeninti Lietuvos bažnyčiose išlikusias metrikų knygas. Šio projekto vykdytojai – ir įvairių profesijų savanoriai, besidomintys senaisiais rašytiniais istorijos šaltiniais. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narys  Vytenis Bagdonas tyrinėjo, skaitmenino daugelio Panevėžio krašto Romos katalikų bažnyčių metrikų knygas, atrado ypač vertingų rašytinių duomenų Krekenavos bazilikoje – ankstyviausieji metrikų įrašai čia išlikę net nuo 1638 metų.
Apie naujausius tyrinėjimus, vertingus atradimus genealogijos srityje plačiau rašoma Panevėžio dienraštyje „Sekundė“:
https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/istorijos-pedomis-per-baznycias-2/

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal