Patvirtinta naujos sudėties Archyvų taryba

Nuo 2011 m. prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įkurta visuomeniniais pagrindais veikianti Archyvų taryba.

Archyvų taryba – ekspertinė institucija, patarianti kultūros ministro kompetencijai priskirtais klausimais.

Archyvų tarybą sudaro 9 valstybės archyvų deleguoti ir kultūros ministro paskirti asmenys trejų metų kadencijai. Archyvų tarybos personalinę sudėtį ir jos veiklos nuostatus tvirtina kultūros ministras. Naujos sudėties Archyvų taryboje 2023 – 2025 metų kadencijai patvirtinta ir LGHD vadovė Kristina Giedraitienė.

Archyvų taryba kultūros ministrui pataria dėl:

1) valstybės dokumentų ir archyvų politikos formavimo ir valstybinio administravimo;

2) archyvuose esamo paveldo išsaugojimo;

3) valstybės dokumentų ir archyvų sričiai skiriamų biudžeto asignavimų ir kitų lėšų efektyvaus panaudojimo;

4) kitų Archyvų tarybos nuostatuose nurodytų sričių.

 

Šaltiniai:

https://www.vle.lt/straipsnis/ lietuvos-archyvai-1/

https://lrkm.lrv.lt/lt/ veiklos-sritys/archyvai

https://www.infolex.lt/teise/ DocumentSinglePart.aspx? AktoId=513274&StrNr=1

LGHD informacija

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal