NAUJOS KADENCIJOS TARYBOJE DIRBS LGHD KANCLERIS

2019-05-04

Naujos kadencijos Žemaitijos etninės kultūros globos taryba. Pirmas iš kairės Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris Paulius Vaniuchinas.

2019 m. gegužės 3 d. Žemaičių dailės muziejuje, kunigaikščio Mykolo Oginskių dvaro rūmuose darbą pradėjo naujos kadencijos Žemaitijos etninės kultūros globos taryba. Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos taryba yra Etninės kultūros globos tarybos prie LR Seimo padalinys. Regioninė taryba atlieka eksperto ir patarėjo vaidmenį sprendžiant strateginius etninės kultūros plėtotės ir politikos klausimus regione, teikia Etninės kultūros globos tarybai informaciją, išvadas ir pasiūlymus, padeda koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą regione, taip pat padeda savivaldos institucijoms spręsti etninės kultūros globos regionuose klausimus. 2019-2022 metų kadencijos Žemaitijos etninės kultūros globos taryboje dirbs Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris Paulius Vaniuchinas. Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos sudėtis, kurią sudaro 26 asmenys, patvirtinta 2019 metų balandžio 2 d. Etninės kultūros globos tarybos nutarimu Nr. TN-4.

Atgal