XXVII knygos mėgėjų draugijos šventė „Laikas gyvena knygose“

2021 m. gegužės 7-ąją, spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną XXVII knygos mėgėjų draugija rengė šventę „Laikas gyvena knygose“, skirtą Draugijos įkūrimo 90-mečiui. 

Ši išskirtinė Draugija, įkurta Kaune ir tęsianti pirmtakų veiklą, aktyviai darbuojasi Nepriklausomos Lietuvos kultūros istorijoje. XXVII Knygos mėgėjų draugija yra bibliofilinė visuomeninė organizacija, kurią 1930 m. Kaune įkūrė būrys Kauno intelektualų. Tarp Draugijos įkūrėjų - dailėtyrininkas, muziejininkas ir bibliofilas prof. Paulius Galaunė, karo istorikas, publicistas, knygotyrininkas pulk. Vytautas Steponaitis, kultūrologė Marija Mašiotaitė – Urbšienė. Prie Draugijos aktyvios veiklos, sklaidos visuomenėje dirbo mokslo ir kultūros veikėjai - Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, rašytojai Juozas Tumas Vaižgantas ir Aleksandras Puida, politikai ir visuomenininkai - Mykolas Šleževičius, Petras Klimas, Magdalena Avietėnaitė ir kt. Draugija rūpinosi lietuviškos knygos kultūra, jos estetine išvaizda, skaityba, išjudino visuomenę, leidėjus, dailininkus rengiant ir leidžiant aukšto meninio lygio knygas. [Informacija pateikiama iš Draugijos tinklapio: Prieiga per internetą https://27knygosmegejai.lt/istorija/]


Draugijos gyvavimo 90-mečiui pažymėti skirtoje šventėje Kaune buvo perskaityti J. E. LR Prezidento, Draugijos Garbės nario Gitano Nausėdos; Europarlamentaro, Draugijos nario prof. Liudo Mažylio, savivaldybių, kūrybinių organizacijų atstovų sveikinimai, vyko atkurtosios Draugijos narių ekslibrisų, išleistų leidinių paroda, virtualių parodų pristatymai.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vardu vadovė Kristina Giedraitienė XXVII Knygos mėgėjų draugijos pirmininkei p. Daliai Poškienei palinkėjo kūrybinių atradimų istorijos tyrimų, išsaugojimo, sklaidos visuomenei erdvėse – knygose įamžinant liudijimus, būtį ateities kartoms.

LGHD informacija

 

Nuotraukų autoriai
Raimundas Kaminskas, Gediminas Zemlickas.

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal