LGHD NARIAI DALYVAUJA EAIS PROJEKTE

2019-08-20

 Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filiale (sėdi iš kairės į dešinę) Elektroninio archyvo informacinės sistemos projekto koordinatorius Ramojus Kraujalis ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Dokumentų priėmimo, patikros ir heraldikos komisijos sekretorius Vytenis Bagdonas pasirašo metrikinių knygų priėmimo-perdavimo akltą, (stovi) Panevėžio filialo archyvo specialistė-skaitmenintoja Diana Karlonaitė ir šio archyvo direktorius Leonas Kaziukonis. Aleksandro Fišerio nuotrauka.

2019 m. rugpjūčio 19 d. Elektroninio archyvo informacinės sistemos projekto Ramojaus Kraujelio kordinuojama komanda, vykdydama projektą „Elektroninės paslaugos EAIS ,,Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“, pradėjo Panevėžio vyskupijos Panevėžio dekanato Romos Katalikų bažnyčių metrikų skaitmeninimą, kurio metu bus surinktos ir suskaitmenintos visos Panevėžio dekanate esančios krikštų, santuokų, mirusiųjų, gyventojų surašymo knygos. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Dokumentų priėmimo, patikros ir heraldikos komisijos (toliau – DPPH) sekretoriaus Vytenio Bagdono iniciatyva į Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialą vienos iš pirmųjų atvežtos Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos knygos. Šias knygas DPPH sekretoriui Vyteniui Bagdonui su pasitikėjimu perdavė kun. dr. Gediminas Jankūnas. Panevėžio rajono RKB metrikų skaitmeninimą savo pastangomis ir lėšomis Vytenis Bagdonas pradėjo jau prieš 5 metus, tad šiuo metu, prasidėjus skaitmeninės skaityklos projektui ir siekiant suskaitmeninti visą Panevėžio dekanato metrikų paveldą, jo patirtis, žinios ir pagalba reikalinga Panevėžio dekanato bažnyčių kunigams ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos profesionalams skaitmeninant Panevėžio parapijose esančius dokumentus. Vienas iš Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos tikslų yra rūpinimasis genealogijos paveldu, o siekiant šio tikslo būtinas nuoširdus ir atsakingas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narių bendradarbiavimas tiek su Lietuvos valstybės istorijos archyvo darbuotojais, tiek su Romos Katalikų Bažnyčios atstovais.

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal