LDK ORGANIZACIJŲ ŠVENTINIS RENGINYS

2019-07-21

2019-07-20 Vilniaus universiteto kiemelyje šalia Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos tarybos nariai iš kairės: Draugijos kancleris Paulius Vaniuchinas, Draugijos garbės narė prof. dr. Tamara Bairašauskaitė, prof. dr. Adas Jakubauskas, Česlav Malevskis, Draugijos Kauno skyriaus pirmininkė Kristina Giedraitienė, Danielius Vervečka, Draugijos pirmininkas Remigijus Bimba ir Juozas Antanaitis.

 

Šv. Jonų bažnyčioje ir Vilniaus universitete 2019 m. liepos 20 d. įvyko iškilmingas, tarptautinis, šventinis renginys, skirtas pagerbti protėvių atminimą ir paminėti LDK istorinius įvykius. Renginį organizavo LDK Ponų taryba, LDK kilmingųjų palikuonių bendrija, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordinas, LDK kilmingųjų susivienijimas, LDK Atminties rūmai, Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga. Renginyje dalyvavo Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos tarybos nariai.


Renginys prasidėjo valstybinių, organizacijų ir giminių vėliavų iškilmingu įnešimų, vadovų bei svečių iš JAV, Ukrainos, Latvijos ir įvairių Lietuvos miestų pristatymu. Gausiai susirinkę šventės dalyviai iškilmingai sugiedojo Lietuvos himną. Tylos minute buvo pagerbtas šiais metais mirusio, aktyvaus Lietuvos kilmingųjų palikuonių, bajorų organizacijų nario, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Garbės Vadovo Ričardo Algimanto Kliučinsko atminimas.
Šv. Mišias už įvairių giminių protėvius aukojo kunigas klebonas, J.P. kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Susirinkusius sveikino ir savo įžvalgomis dalinosi S.H. grafas Anton von Gravrock. Pastarajam LDK ponų taryba atskiru dekretu suteiktė Garbės vadovo vardą. Kitiems nusipelniusiems asmenims buvo įteikti Šv. Jurgio ordinai ir atminimo medaliai. Renginio metu naujiems nariams buvo įteikti kilmės dokumentai, simboliniai LDK piliečių pasai ir insigniniai ženklai.
Pranešimą apie Liublino unijos 450-ųjų metinių sukaktį skaitė Vilniaus universiteto prof.  Rimvydas Petrauskas.   Dr. Artūras Dubonis pristatė Voluinės sutarties 800-ųjų metinių sukakties istorinę reikšmę.
Renginio metu grojo Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų orkestras „Tauro ragai“ (vadovas A. Lunius). Skambėjo barokinės muzikos ansamblio „Trio de Vilno“ (vadovas Z. Levickis) atliekami kūriniai. Vilniaus Universiteto kiemelyje vyko šarvuotų riterių būrio pasirodymas.

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal