Konferencija ,,Archyvai ir archyvarai dabarties iššūkių akivaizdoje“

Kauno regioninis valstybės archyvas kartu su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 2023 m. birželio 27 d. Kaune inicijavo tarptautinę mokslinę konferenciją „Archyvai ir archyvarai dabarties iššūkių akivaizdoje“, skirtą aktualiems archyvų klausimams aptarti.

Konferencijos dalyviai parengė pranešimus, diskutavo svarbiomis temomis – archyvinių institucijų ir rinkinių valdymo; archyvų kaupimo, saugojimo ir sklaidos aktualijų klausimais; aptarė archyvų paslaugų teikimo vartotojams galimybes, kylančius iššūkius ir kt.

Konferenciją pradėjo ir renginio dalyvius sveikino Lietuvos vyriausioji archyvarė dr. Inga Zakšauskienė, Kauno regioninio valstybės archyvo vadovas Gintaras Dručkus.

Konferencijos metu pranešimus skaitė dr. Daiva Lukšaitė, dr. prof. Jonas Vaičenonis, dr. Inga Zakšauskienė, akademikas, prof. Zigmantas Kiaupa, dr. Mindaugas Balkus, Arūnas Cijunaitis, Agnė Vilkišienė ir daugelis kitų.

Didelio klausytojų susidomėjimo sulaukė svečių iš JAV lietuvių bendruomenės parengti pranešimai: Regina Butkus - JAV Lietuvių bendruomenės krašto valdybos vicepirmininkė archyvų klausimais aptarė archyvinių institucijų ir rinkinių istoriją išeivijoje. Dr. Robertas Vitas - Lituanistikos tyrimo centro Lemonte vadovas pasidalino patirtimi, išsaugant išeivijos archyvus, privačių rinkinių kolekcijas. Kristina Lapienytė - Lituanistikos tyrimo centro Lemonte darbuotoja supažindino su lietuviškų archyvų darbo kasdienybe išeivijoje.

Kristina Giedraitienė - Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vadovė skaitė pranešimą tema Archyvų paslaugos versus vartotojai: (ne)išnaudotos galimybės

Pranešėja atkreipė konferencijos dalyvių dėmesį į svarbias genealogams – tyrėjams kylančias problemas, aktualius archyvinių dokumentų sklaidos ir prieinamumo klausimus. Pastebėta, kad genealogų bendruomenė nuolat domisi valstybės archyvuose saugomų dokumentų prieinamumu ir galimybe panaudoti archyvinę informaciją genealoginiams, istoriniams tyrimams, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos nariai įvairiu formatu rengia seminarus, susitikimus, ruošia tekstus ir publikuoja žurnalo „Genealogija ir heraldika“ puslapiuose, vykdo kitą švietėjišką veiklą. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su LGHD ir kitų istorinę atmintį puoselėjančių
organizacijų leidiniais – naujausia knyga „Signatarų genealogijos. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės Akto signatarai“, žurnalais „Genealogija ir heraldika“, „Lietuvos bajorų metraštis“ ir kt.

Akcentuota, kad ateityje kursis ir rasis naujiesiems laikams pritaikyti, savo turiniu ir forma nūdienos dokumentų rinkinius kaupiantys, saugantys archyvai ar dalį jų funkcijų turintys struktūriniai vienetai – tikėtina - sėkmės vektoriai, išsaugantys informaciją nuo senųjų rašto pavyzdžių iki ateities technologijų.


Parengė Kristina Giedraitienė
LGHD vadovė

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal