IX LGHD SUVAŽIAVIMAS

2019-03-07

VIII Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos suvažiavimas, 2018-12-02, Vilnius.
Iš kairės į dešinę: Danielius Vervečka, Sigita Gasparavičienė perduoda organizacijos vėliavą naujai išrinktam Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkui Remigijui Bimbai. Gedimino Ožalinsko nuotrauka.

Maloniai kviečiame Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (toliau – LGHD) narius į IX LGHD suvažiavimą, kuris vyks 2019-03-16 10.00 val., Ukmergės g. 363, Green Park Hotel, Vilniuje. Neįvykus suvažiavimui, pakartotinis LGHD narių suvažiavimas vyks 2019-04-07 10.00 val., Ukmergės g. 363, Green Park Hotel, Vilniuje.
Suvažiavimo programa: 
10.00–10.30 val. – IX LGHD suvažiavimo  dalyvių – delegatų registracija ir nario pažymėjimo išdavimas. 
10.30–11.00 val. – IX LGHD suvažiavimo atidarymas. 
- LGHD pirmininko sveikinimo žodis.
- Knygos „Bajorų dvaras keičia savininką: Vilniaus, Kauno ir Gardino gubernijų dvarų likimai 1863–1914 metais“ pristatymas. Autorė – prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė. Renginio metu bus galima įsigyti knygą su autorės autografu. 
- LGHD apdovanojimai. 
11.00-13.00 – IX LGHD narių suvažiavimo posėdis. 
- IX LGHD suvažiavimo dienotvarkė ir programa su suvažiavimo darbo reglamentu siunčiama  kiekvienam LGHD nariui elektroniniu paštu.

Atgal