RENGIAMA LIETUVOS ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ HERBŲ IR VĖLIAVŲ NAUDOJIMO TVARKA

2019-09-06

Nuotraukoje iš kairės: Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris, Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos narys Paulius Vaniuchinas, Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkės patarėjas Valdas Voveris ir Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Vilma Griškevičienė. Audronės Daraškevičienės nuotr., 2019.

2019 m. rugsėjo 6 d. į posėdį rinkosi Etninės kultūros globos tarybos sudaryta darbo grupė, kuri rengia Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų naudojimo tvarką.
Darbo grupei vadovauja Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė. Į darbo grupę įeina ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris, Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos narys Paulius Vaniuchinas.
Numatoma, kad Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų naudojimo tvarka bus patvirtinta septintajame EKGT posėdyje, kuris vyks 2019 m. rugsėjo 10 d.
2019 m. gegužės 30 d. Seimas priėmė Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų ir Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymų pataisas (projektai Nr. XIIIP-2587(2), Nr. XIIIP-2588(2), kuriomis nuspręsta įtvirtinti Lietuvos etnografinių regionų vėliavų, miestų, miestelių ir kaimų, užsienio lietuvių bendruomenių vėliavų naudojimo teisinį reguliavimą. Šiomis pataisomis išspręsta Etninės kultūros globos tarybos kelta problema, kad Lietuvos etnografinių regionų heraldiniai ženklai neturi teisinio statuso ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybės Lietuvoje kelta problema, kad nėra reglamentuotas Pasaulio lietuvių bendruomenės vėliavų naudojimas. 

Atgal