ATKURIAMAS VYSKUPO ANTANO BARANAUSKO HERBAS

2020-01-12

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Remigijus Bimba ir Lietuvos henealogijos ir heraldikos draugijos kancleris Paulius Vaniuchinas šalia vyskupo Antano Baranausko paminklo Seinuose (Lenkija). LGHD nuotr., 2020.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos iniciatyva atkuriamas Seinų, arba Augustavo vyskupo Antano Baranausko (1835-1902) herbas. Kaip rodo ikonografinė medžiaga vyskupas naudojo lenkišką bajorų herbą „Vanagas“ (lenk. Jastrzębiec). Pirminiais, nepatvirtintais duomenimis, A. Baranauskas buvo pasirinkęs bajorų Baranovskių giminės herbą nors pats buvo kilęs iš nekilmingos giminės.
Pagal išlikusių vyskupo spaudų ir antspaudo ikonografija, A. Baranausko herbe buvo pavaizduota apversta pasaga su riterišku kryžiumi jos viduje. Virš skydo –  trijų lapų karūna su dviem perlais. Virš karūnos – į heraldinę kairę pasisukęs vanagas, pakeltoje dešinėje kojoje laikantis tokią pat pasagą, kaip ir skyde. Jam iš dešinės – pastoralas, iš kairės – mitra. Virš jų – vyskupo skrybėlė su virvelėmis ir kutais. Po skydu ant auksinės grandinės kabojo auksinis kryžius.
Iki šiol nepavyko aptikti tikslių žinių kokios buvo vyskupo A. Baranausko herbo spalvos. Rekonstruojamas herbas kelia vis daugiau naujų klausimų projekto iniciatoriams ir autoriams, skatindamas juo domėtis.
2020 m. sausio 12 d. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Remigijus Bimba kartu su šios organizacijos kancleriu Pauliumi Vaniuchinu lankėsi Seinuose tikėdamiesi atsakyti į iškilusius klausimus atkuriant A. Baranausko herbą.
Paskutinius penkerius savo gyvenimo metus A. Baranauskas praleido Seinuose, ten ir mirė.
Seinų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, iš šiaurės pusės prigludusioje Dievo Motinos koplyčioje, prie sienos pritvirtintos dvi memorialinės lentos. Jų įrašai liudija, kad čia ilsisi Seinų vyskupas Antanas Baranauskas.
Po Dievo Motinos koplyčia įrengtoje kriptoje 1902 m. buvo palaidotas A. Baranauskas. Atrodo, kad XX a. septintajame dešimtmetyje ši kripta buvo užversta žeme ir užmūryta, todėl šiuo metu neprieinama.
1999 m. šalia Seinų bazilikos pastatyta paminklinė skulptūra vyskupui A. Baranauskui.  Jo autorius – skulptorius Gediminas Jokūbonis. Pjedestale iškaltas vyskupo A. Baranausko herbas, kurį skulptorius koregavo.
Šiandien akivaizdu, kad ant pjedestalo iškaltas ne Seinų vyskupo A. Baranausko herbas, o visiškas naujadaras. Paminkle iškalto herbo sudėtinės dalys skiriasi nuo vyskupo naudoto herbo.  Virš skydo nebeliko nei karūnos, nei vanago. Mitra ir pastoralas sukeisti vietomis. Vyskupo skrybėlė su 20 kutų nors A. Baranauskas būdamas Seinų vyskupu herbe naudojo skrybėlę su 12 kutų. Po skydu nebeliko ir grandinės su kryžiumi.
Toks pats herbo naujadaras pavaizduotas memorialiniame ženkle Seinų vyskupui A. Baranauskui atminti. 2018 m. šis ženklas buvo atidengtas prie buvusių Vyskupų rūmų, kur gyveno ir dirbo Antanas Baranauskas. Metalo liejinį – atverstą knygą, kurioje įrašyti poemos „Anykščių šilelis“ fragmentai lietuvių ir lenkų kalbomis ir informacija apie A. Baranausko gyvenimą Seinuose, sukūrė skulptorius Marius Zavadskis. Šis ženklas, kurio atsiradimo iniciatorius yra Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose, − Anykščių rajono savivaldybės dovana Seinams ir visai Seinų krašto lietuvių bendruomenei.

Narystė organizacijojeMūsų partneriai