Įsiteisėjo teismo sprendimas

Civilinėje byloje Nr. e2-326-892/2021 įsiteisėjo Vilniaus regiono apylinkės teismo 2021 m. gegužės 4 d. sprendimas, kuriuo nutarta:

1) Pripažinti 2020 m. rugpjūčio 2 d. LGHD visuotinio narių susirinkimo sušaukimą neteisėtu;

2) Pripažinti 2020 m. rugpjūčio 2 d. LGHD visuotinio narių susirinkimo metu priimtus sprendimus  neteisėtais ir negaliojančiais nuo jų priėmimo momento (ab initio): LGHD pirmininko 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimą; LGHD dokumentų priėmimo, patikros ir heraldikos komisijos pirmininko 2019 m. ataskaitos patvirtinimą; LGHD revizijos komisijos metinės 2019 m. ataskaitos patvirtinimą; LGHD įstatų pakeitimą ir tvirtinimą; LGHD valdybos (senojoje įstatų redakcijoje - Tarybos) narių išrinkimą ir įregistravimą Juridinių asmenų registre.

Teismas taip pat konstatavo, kad Remigijus Bimba, eidamas LGHD pirmininko pareigas, viršydamas savo įgaliojimus ir ignoruodamas LGHD Tarybos kompetenciją, sušaukė 2020 m. rugpjūčio 2 d. Susirinkimą, tokiu būdu buvo pažeistos ieškovų, kaip LGHD Tarybos narių bei LGHD Tarybos narių teisės ir teisėti interesai, taip pat ir LGHD Tarybos, kaip kolegialaus valdymo organo, kompetencija. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad 2020 m. rugpjūčio 2 d. LGHD visuotinis narių susirinkimas buvo sušauktas pažeidžiant Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 6 dalį, LGHD įstatus.

Pažymėtina, kad 2020 m. rugpjūčio 2 d. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos visuotinio narių susirinkimo neteisėti sprendimai įgijo juridinę galią, kai minėto susirinkimo protokolą Nr. 2 surašė ir pasirašė tuometis LGHD pirmininkas Remigijus Bimba ir tuometis LGHD tarybos kancleris Paulius Vaniuchinas, tuo pačiu patvirtindami susirinkimo teisėtumą ir sudarydami sąlygas neteisėtų nutarimų realizavimui, dėl ko LGHD patyrė didelę žalą.

LGHD informacija

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal