Patvirtintos genealogijos


 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos 2009-2011 m. patvirtintų, registruotų genealogijų ir kilmės liudijimų registras. 

2018-06-21 Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos tarybos sprendimu buvo pakeisti rejestro numeriai į naujus registro numerius.

 

Eil. Nr.

 

Vardas, pavardė, tėvo vardas

 

Kilmės aprašas

 

Kilmės liudijimo registravimo data

 

Registravimo vieta

 

Rejestro numeris

 

Registro numeris

1 Ramunė Vervečkaitė, Danieliaus Kilusi iš kilmingųjų Poltarackų (h. Poltarackas), didikų Karpių (h. Karpiai), Vainų (h. Trimitai), kunigaikščių Alšeniškių (h. Hipokentauras), Višnioveckių-Gediminaičių (h. Kaributas), Sapiegų (h. Sapiega) giminių 2009-09-26 Vilnius 001 1
2 Simona Paltarackaitė, Artūro Kilusi iš kilmingųjų Poltarackų (h. Poltarackas) giminės 2009-09-26 Vilnius 002 2
3 Virginija Vervečkaitė, Juozo Kilusi iš kilmingųjų Poltarackų (h. Poltarackas) giminės 2009-09-26 Vilnius 003 3
4 Karolis Čepauskas, Arnoldo Kilęs didikų Karpių (h. Karpiai), Vainų (h. Trimitai), kunigaikščių Alšeniškių (h. Hipokentauras), Višnioveckių-Gediminaičių (h. Kaributas), Sapiegų (h. Sapiega) giminių 2009-09-26 Vilnius 004 4
5 Justas Šeškevičius, Audriaus Kilęs didikų Karpių (h. Karpiai), Vainų (h. Trimitai), kunigaikščių Alšeniškių (h. Hipokentauras), Višnioveckių-Gediminaičių (h. Kaributas), Sapiegų (h. Sapiega) giminių 2009-09-26 Vilnius 005 5
6 Kotryna Paltarackaitė, Artūro Kilusi iš kilmingųjų Poltarackų (h. Poltarackas) giminės 2009-09-26 Vilnius 006 6
7 Beatričė Paltarackaitė, Artūro Kilusi iš kilmingųjų Poltarackų (h. Poltarackas) giminės 2009-09-26 Vilnius 007 7
8 Justina Baliukonytė, Aurimo Kilusi iš kilmingųjų Poltarackų (h. Poltarackas) giminės 2009-09-26 Vilnius 008 8
9 Barbora Gintarė Bilinskaitė, Kęstučio Kilusi iš kilmingųjų Poltarackų (h. Poltarackas) giminės 2009-09-26 Vilnius 009 9
10 Asta Bilinskienė (Zuikevičiūtė), Petro Kilusi iš kilmingųjų Poltarackų (h. Poltarackas) giminės 2009-09-26 Vilnius 010 10
11 Justas Skuolevičius, Arūno Kilęs iš kilmingųjų Poltarackų (h. Poltarackas) giminės 2009-09-26 Vilnius 011 11
12 Kęstutis Bilinskas, Jono Kilęs iš garbingos Bilinskių giminės ir susigiminiavęs su kilmingųjų Poltarackų (h. Poltarackas) gimine 2009-09-26 Vilnius 012 12
13 Indrė Ruminaitė, Gintauto Kilusi iš kilmingųjų Poltarackų (h. Poltarackas) ir Jucevičių ( h. Leliva) giminių 2009-09-26 Vilnius 013 13
14 Agnė Ruminaitė, Gintauto Kilusi iš kilmingųjų Poltarackų (h. Poltarackų) ir Jucevičių ( h. Leliva) giminių 2009-09-26 Vilnius 014 14
15 Rolandas Zvicevičius, Kristijono Rimanto Kilęs iš kilmingųjų Zvicevičių (h. Liubičas) giminės 2009-09-26 Vilnius 015 15
16 Mantas Zvicevičius, Rolando Kilęs iš kilmingųjų Zvicevičių (h. Liubičas) giminės 2009-09-26 Vilnius 016 16
17 Justas Zvicevičius, Rolando Kilęs iš kilmingųjų Zvicevičių (h. Liubičas) giminės 2009-09-26 Vilnius 017 17
18  Kristijonas Rimantas Zvicevičius, Aleksandro Kilęs iš kilmingųjų Zvicevičių (h. Liubičas) giminės 2009-09-26 Vilnius 018 18
19 Aleksandra Stasiulienė (Zvicevičiūtė), Aleksandro Kilusi iš kilmingųjų Zvicevičių (h. Liubičas) giminės 2009-09-26 Vilnius 019 19
20 Kęstutis Počiejus, Antano Kilęs iš kilmingųjų Zablockų (h. Bielina) giminės 2009-09-26 Vilnius 020 20
21 Aloyzas Počiejus, Antano Kilęs iš kilmingųjų Zablockų (h. Bielina) giminės 2009-09-26 Vilnius 021 21
22 Matas Kvietkauskas, Mariaus Kilęs iš kilmingųjų Narkevičių (h. Vieniava), Januškevičių (h. Liubičas) giminių 2009-09-26 Vilnius 022 22
23 Vismantas Matkevičius, Jono Kilęs iš kilmingųjų Matkevičių (h. Jelita) giminės 2009-09-26 Vilnius 023 23
24 Jūratė Matkevičiūtė, Vismanto Kilusi iš kilmingųjų Matkevičių (h. Jelita) giminės 2009-09-26 Vilnius 024 24
25 Rasa Sipavičienė (Matkevičiūtė), Vismanto Kilusi iš kilmingųjų Matkevičių (h. Jelita) giminės 2009-09-26 Vilnius 025 25
26 Gintaras Matkevičius, Gerardo Kilęs iš kilmingųjų Matkevičių (h. Jelita) giminės 2009-09-26 Vilnius 026 26
27 Romutis Matkevičius, Edmundo Kilęs iš kilmingųjų Matkevičių (h. Jelita) giminės 2009-09-26 Vilnius 027 27
28 Aušrelė Matkevičienė (Ivanovaitė), Andriaus Algirdo Susigiminiavusi  iš bajoriškos kilmės Matkevičių (h. Jelita) gimine 2009-09-26 Vilnius 028 28
29 Joris Nanartavičius, Artūro Kilęs iš kilmingųjų Daugelevičių (h. Niečuja), Daugėlų (h. Zadora), Maslauskų (h. Samson), Sudvajų (h. Lietuviškas Vytis) giminių 2009-09-26 Vilnius 029 29
30 Greta Nanartavičiūtė, Artūro Kilusi iš kilmingųjų Daugelevičių (h. Niečuja), Daugėlų (h. Zadora), Maslauskų (h. Samson), Sudvajų (h. Lietuviškas Vytis) giminių 2009-09-26 Vilnius 030 30
31 Ignas Kučinskas, Juozo Susigiminiavęs su Nanartavičių gimine, kilusia iš kilmingųjų Daugelevičių (h. Niečuja), Daugėlų (h. Zadora), Maslauskų (h. Samson), Sudvajų (h. Lietuviškas Vytis) giminių 2009-09-26 Vilnius 031 31
32 Stasė Kizelienė (Dumbliauskaitė), Jono Kilusi iš kilmingųjų Daugelevičių (h. Niečuja) giminės 2009-09-26 Vilnius 032 32
33 Vilma Kizelytė, Zeno Kilusi iš kilmingųjų Daugelevičių (h. Niečuja) giminės 2009-09-26 Vilnius 033 33
34 Ona Jurkėnaitė-Varanavičienė, Mato Kilusi iš garbingų Jurkėnų-Mackevičių, Railų, Žalpių, Jackų, Klusų ir kilmingųjų Jankevičių giminių 2010-04-15 Vilnius 034 34
35 Brunonas Maculevičius, Donato Kilęs iš Riaubiškų, Andrijauskų, Šimkevičių ir kilmingos Maculevičių (h.Sas) giminės 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 036 35
36 Asta Vyšniauskienė (Tautkutė), Pranciškaus Kilusi iš Kainauskų, Andriulaičių, Urbučių, Jankauskų, Lingių ir kilmingos Tautkų (h. Gulbė) giminės 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 037 36
37 Valerija Budvytienė (Petrošiūtė), Kazimiero Kilusi iš Petrošių, Almonų, Gečų, Senkevičių, Jasevičių, Kelpšų ir kilmingos Stanevičių (h. Leliva) giminės 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 038 37
38 Genovaitė Karvelienė (Vaitkutė), Zenono Kilusi iš Vaitkų, Petrošių,  Senkevičių, Jasevičių, Kelpšų, Bernotų, Vaičiulių, Bliūdžių, Gudavičių, Almonų ir kilmingos Stanevičių (h. Leliva) giminės 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 039 38
39 Kęstutis Petrošius, Juozo Kilęs iš Petrošių, Almonų, Banių, Jasevičių, Senkevičių, Kelpšų ir kilmingos Stanevičių (h. Leliva) giminės 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 040 39
40 Jonas Petrošius, Pranciškaus Kilęs iš Petrošių, Venckų, Senkevičių, Kelpšų, Jasevičių ir kilmingos Stanevičių (h. Leliva) giminės 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 041 40
41 Jonas Dargevičius, Pranciškaus Kilęs iš  Petrošių,  Senkevičių, Jasevičių, Misevičių, Kelpšų, Steponavičių, Bendikų, Tumavičių, Narmontų ir kilmingųjų Stanevičių (h. Leliva), Dargevičių (h. Dantyšekas) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 042 41
42 Laima Prišmantienė (Dargevičiūtė), Jono Kilusi iš  Petrošių,  Steponavičių, Bendikų,  Narmontų, Tumavičių, Senkevičių, Kelpšų ir kilmingųjų Stanevičių (h. Leliva), Dargevičių (h. Dantyšekas) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 043 42
43 Jana Patricia Anna Van Gucht, Jan Jozef Victor Kilusi iš  Van Gucht, Dailidų, Jankauskų, Barauskų, Rutkauskų ir kilmingųjų Poltarackų (h. Poltoracki), Sankauskų (h. Pravdič), Sakavickų (h. Saka), Žilinskų (h. Mora), Poltaržickių (h. Pšyjacel) giminių  2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 044 43
44 Dovydas Van Gucht, Jan Jozef Victor Kilęs iš  Van Gucht, Dailidų, Jankauskų, Barauskų, Rutkauskų ir kilmingųjų Poltarackų (h. Poltoracki), Sankauskų (h. Pravdič), Sakavickų (h. Saka), Žilinskų (h. Mora), Poltaržickių (h. Pšyjacel) giminių  2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 045 44
45 Rimantė Paltarackaitė, Stasio Kilusi iš  Dailidų, Jankauskų, Barauskų, Rutkauskų ir kilmingųjų Poltarackų (h. Poltoracki), Sankauskų (h. Pravdič), Sakavickų (h. Saka), Žilinskų (h. Mora), Poltaržickių (h. Pšyjacel) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 046 45
46 Kazimieras Vozgirdas, Kazio Kilęs iš Pakalniškių, Lileikų, Gotautų, Puskaževičių, kilmingųjų Vozgirdų (h. Nudiludi pasaga) ir Vismontų (h. SAS) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 047 46
47 Vytautas Mušinskis, Vytauto Antano Kilęs iš Girdvainių, Bielskių, Staškovskių, Stonių-Stanevičių, Poškų, Mackevičių, Juškevičių ir kilmingos Mušinskių (h. Valtis) giminės 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 048 47
48 Audrius Mušinskis, Vytauto Antano Kilęs iš Girdvainių, Bielskių, Staškovskių, Stonių-Stanevičių, Poškų, Mackevičių, Juškevičių ir kilmingos Mušinskių (h. Valtis) giminės 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 049 48
49 Joris Nanartavičius, Artūro Kilęs iš Nanartavičių, Kaušikų, Cibulskų, Česnavičių, Kirkliauskų, Malinauskų, Vaicekauskų, Naruckų, Dapkevičių, Bogušų, kilmingųjų Daugelevičių (h. Niečuja), Daugėlų (h. Zadora), Maslauskų (h. Samson), Sudvajų (h. Lietuviškas Vytis) ir Golochvoščių giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 050 49
50 Greta Nanartavičiūtė, Artūro Kilusi iš Nanartavičių, Kaušikų, Cibulskų, Česnavičių, Kirkliauskų, Malinauskų,Vaicekauskų, Naruckų, Dapkevičių, Bogušų, kilmingųjų Daugelevičių (h. Niečuja), Daugėlų (h. Zadora), Maslauskų (h. Samson), Sudvajų (h. Lietuviškas Vytis) ir Golochvoščių giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 051 50
51 Ignas Kučinskas, Juozo Kilęs iš Kučinskų, Kaušikų, susigiminiavęs su Nanartavičių, Cibulskų, Česnavičių, Kirkliauskų, Malinauskų,Vaicekauskų, Naruckų, Dapkevičių, Bogušų, kilmingųjų Daugelevičių (h. Niečuja), Daugėlų (h. Zadora), Maslauskų (h. Samson), Sudvajų (h. Lietuviškas Vytis) ir Golochvoščių giminėmis 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 052 51
52 Janina Iljičiova (Narkevičiūtė), Ipolito Kilusi iš Černišovų, Draudvilų, Vaišvilų, Butrimavičių, Dargevičių ir kilmingųjų  Narkevičių (h. Vieniava), Januškevičių (h. Liubič) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 053 52
53 Andrej Iljičiov, Aleksandro Kilęs iš  Iljičiovų, Černišovų, Draudvilų, Vaišvilų, Butrimavičių, Dargevičių ir kilmingųjų  Narkevičių (h. Vieniava), Januškevičių (h. Liubič) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 054 53
54 Algimantas Kazlaučiūnas, Bronislavo Kilęs iš Kazlaučiūnų, Kriaučiūnų, Baskučių, Kairių ir kilmingos Andriuškevičių (h. Zadora) giminės 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 055 54
55 Patricija Kazlaučiūnaitė, Algimanto Kilusi  iš Kazlaučiūnų, Gabrėnų, Špirkavičių, Kriaučiūnų, Baskučių, Kairių ir kilmingos Andriuškevičių (h. Zadora) giminės 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 056 55
56 Algimantas Kazlaučiūnas, Algimanto Kilęs  iš Kazlaučiūnų, Gabrėnų, Špirkavičių, Kriaučiūnų, Baskučių, Kairių ir kilmingos Andriuškevičių (h. Zadora) giminės 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 057 56
57 Benas Kazlaučiūnas, Algimanto Kilęs  iš Kazlaučiūnų, Gabrėnų, Špirkavičių, Kriaučiūnų, Baskučių, Kairių, Krapaičių ir kilmingos Andriuškevičių (h. Zadora) giminės 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 058 57
58 Algirdas Petras Vrubliauskas, Jono Kilęs iš Morazų, Remeikų, Sabaičių, Miglinų, Baliukynų, Keliusų, Nevedomskų, Jurevičių ir kilmingųjų Senkevičių (h. Dževica), Maslauskų (h. Samsonas), Vrubliauskų (h. Naktikovas) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 059 58
59 Karolis Vrubliauskas, Algirdo Petro Kilęs iš Vasiliauskų, Morazų, Remeikų, Sabaičių, Miglinų, Baliukynų, Keliusų, Nevedomskų, Jurevičių ir kilmingųjų Senkevičių (h. Dževica), Maslauskų (h. Samsonas), Vrubliauskų (h. Naktikovas) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 060 59
60 Marytė Mačiukienė (Vrubliauskaitė), Jono Kilusi iš Morazų, Remeikų, Sabaičių, Miglinų, Baliukynų, Keliusų, Nevedomskų, Jurevičių ir kilmingųjų Senkevičių (h. Dževica), Maslauskų (h. Samsonas), Vrubliauskų (h. Naktikovas) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 061 60
61 Laura Kotryna Vrubliauskaitė, Algirdo Petro Kilusi iš Vasiliauskų, Morazų, Remeikų, Sabaičių, Miglinų, Baliukynų, Keliusų, Nevedomskų, Jurevičių ir kilmingųjų Senkevičių (h. Dževica), Maslauskų (h. Samsonas), Vrubliauskų (h. Naktikovas) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 062 61
62 Denas Jonas Mačiukas, Jono Kilęs iš Mačiukų, Morazų, Remeikų, Sabaičių, Miglinų, Baliukynų, Keliusų, Nevedomskų, Jurevičių ir kilmingųjų Senkevičių (h. Dževica), Maslauskų (h. Samsonas), Vrubliauskų (h. Naktikovas) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 063 62
63 Romualdas Algirdas Narakas, Benedikto Kilęs iš Vervečkų, Gecevičių, Bernatavičių, Kaliukevičių, Rasimavičių, Stackevičių, Micevičių ir kilmingųjų Senkevičių (h. Dževica), Piesliakų (H. Koscieša), Maslauskų (h. Samsonas) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 064 63
64 Marija Nijolė Milčiūnienė (Narakaitė), Benedikto Kilusi iš Vervečkų, Gecevičių, Bernatavičių, Kaliukevičių, Rasimavičių, Stackevičių, Micevičių ir kilmingųjų Senkevičių (h. Dževica), Piesliakų (H. Koscieša), Maslauskų (h. Samsonas) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 065 64
65 Tomas Danulevičius, Kazimiero Kilęs iš Danulevičių, Radzevičių, Vervečkų, Gecevičių, Bernatavičių, Kaliukevičių, Rasimavičių, Stackevičių, Micevičių ir kilmingųjų Senkevičių (h. Dževica), Piesliakų (H. Koscieša), Maslauskų (h. Samsonas) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 066 65
66 Irena Kazlauskienė (Danulevičiūtė), Kazimiero Kilusi iš Danulevičių, Radzevičių, Vervečkų, Gecevičių, Bernatavičių, Kaliukevičių, Rasimavičių, Stackevičių, Micevičių ir kilmingųjų Senkevičių (h. Dževica), Piesliakų (H. Koscieša), Maslauskų (h. Samsonas) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 067 66
67 Aurelija Leonavičienė (Danulevičiūtė), Kazimiero Kilusi iš Danulevičių, Radzevičių, Vervečkų, Gecevičių, Bernatavičių, Kaliukevičių, Rasimavičių, Stackevičių, Micevičių ir kilmingųjų Senkevičių (h. Dževica), Piesliakų (H. Koscieša), Maslauskų (h. Samsonas) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 068 67
68 Ramualdas Rajackas, Silvestro Kilęs iš Bartkevičių, Zagžeskų, Asanavičių, Ščiuckų ir   kilmingos Rajackų (h. Čaška) giminės 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 069 68
69 Laura Rajackaitė, Romualdo Kilusi iš Mučinskų, Bartkevičių, Zagžeskų, Asanavičių, Ščiuckų ir   kilmingos Rajackų (h. Čaška) giminės 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 070 69
70 Matas Zvicevičius, Dainiaus Kilęs iš kilmingųjų Rusreikų (h. Rustejko), Goštautų (h. Syrokomlia), Daugvilų (h. Niečuja), Paškevičių (h. Doliva), Jomantu (h. Pobog), Bankauskų (h. SAS), kilmingųjų Zvicevičių (h. Liubič) ir Leščinskų (h. Vanagas) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 071 70
71 Margarita Noreikienė (Milčiūnaitė), Algirdo Kilusi iš Milčiūnų, Narakų, Vervečkų, Gecevičių, Bernatavičių, Kaliukevičių, Rasimavičių, Stackevičių, Micevičių ir kilmingųjų Sinkevičių (h. Drzewica), Piesliakų (H. Koscieša), Maslauskų (h. Samsonas) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 073 71
72 Mindaugas Milčiūnas, Algirdo Kilęs iš Milčiūnų, Narakų, Vervečkų, Gecevičių, Bernatavičių, Kaliukevičių, Rasimavičių, Stackevičių, Micevičių ir kilmingųjų Sinkevičių (h. Drzevica), Piesliakų (H. Koscieša), Maslauskų (h. Samsonas) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 074 72
73 Jūratė Narakaitė, Vidučio Kilusi iš  Narakų, Aleksonių, Vervečkų, Milčiūnų, Gecevičių, Bernatavičių, Kaliukevičių, Rasimavičių, Stackevičių, Micevičių ir kilmingųjų Sinkevičių (h. Drzevica), Piesliakų (H. Koscieša), Maslauskų (h. Samsonas) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 075 73
74 Bronius Rajackas, Broniaus Kilęs iš Pačėsų,  Ščiuckų, Asanavičių ir kilmingos Rajackų (h. Trzaska II) giminės 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 076 74
75 Mantas Rajackas, Broniaus Kilęs iš Daugėlų, Pačėsų,  Ščiuckų, Asanavičių ir kilmingos Rajackų (h. Trzaska II) giminės 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 077 75
76 Regina Dikavičienė (Stoškutė), Juozo Kilusi iš Stoškų, Jankauskų, Lingių, Bernotų, Paškevičių ir kilmingos Tautkų  (h. Łabędź) giminės  2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 078 76
77 Asta Young-Smith (Dikavičiūtė), Vidmanto Kilusi iš Dikavičių, Stoškų, Jankauskų, Lingių, Bernotų, Paškevičių ir kilmingos Tautkų  (h. Łabędź) giminės  2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 079 77
78 Loreta Narkutė, Simeono Kilusi iš Narkų, Pliūrų, Stanislovavičių, Dambrauskų, Jablonskių ir kilmingos Navickų (h. Nowicki) giminės 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 080 78
79 Irena Baravykienė (Turčinavičiūtė), Jono Kilusi iš Bilių, Bražinskų, Ambrulevičių ir kilmingųjų Dymšų, Bakanauskų, Bukovskių, Daugelavičių (h. Nieczuja), Turčinavičių (h. Szeliga), Lavrinavičių, Kulvanavičių, Radzvilavičių, Vronovskių (h.Topor) ir Turčinavičių (h. Gozdawa) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 081 79
80 Laimutė-Pranciška Baltėnienė (Žilinskaitė), Prano Kilusi iš Žilinskų ir kilmingųjų Dymšų, Bakanauskų, Bukovskių, Daugelavičių (h. Nieczuja), Turčinavičių (h. Szeliga), Lavrinavičių, Kulvanavičių, Radzvilavičių, Vronovskių (h.Topor) ir Turčinavičių (h. Gozdawa) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 082 80
81 Romualdas-Jonas Turčinavičius, Jono Kilęs iš Bilių, Bražinskų, Ambrulevičių ir kilmingųjų Dymšų, Bakanauskų, Bukovskių, Daugelavičių (h. Nieczuja), Turčinavičių (h. Szeliga), Lavrinavičių, Kulvanavičių, Radzvilavičių, Vronovskių (h.Topor) ir Turčinavičių (h. Gozdawa) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 083 81
82 Vladas Turčinavičius, Jono Kilęs iš Bilių, Bražinskų, Ambrulevičių ir kilmingųjų Dymšų, Bakanauskų, Bukovskių, Daugelavičių (h. Nieczuja), Turčinavičių (h. Szeliga), Lavrinavičių, Kulvanavičių, Radzvilavičių, Vronovskių (h.Topor) ir Turčinavičių (h. Gozdawa) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 084 82
83 Vytautas-Petras Turčinavičius, Jono Kilęs iš Bilių, Bražinskų, Ambrulevičių ir kilmingųjų Dymšų, Bakanauskų, Bukovskių, Daugelavičių (h. Nieczuja), Turčinavičių (h. Szeliga), Lavrinavičių, Kulvanavičių, Radzvilavičių, Vronovskių (h.Topor) ir Turčinavičių (h. Gozdawa) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 085 83
84 Ugnius Turčinavičius, Renato Kilęs iš Markevičių, Bilių, Bražinskų, Ambrulevičių ir kilmingųjų Dymšų, Bakanauskų, Bukovskių, Daugelavičių (h. Nieczuja), Turčinavičių (h. Szeliga), Lavrinavičių, Kulvanavičių, Radzvilavičių, Vronovskių (h.Topor) ir Turčinavičių (h. Gozdawa) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 086 84
85 Giedrė Janarauskaitė, Giedriaus Kilusi iš Janarauskų, Valiulių, Bilių, Bražinskų, Ambrulevičių ir kilmingųjų Dymšų, Bakanauskų, Bukovskių, Daugelavičių (h. Nieczuja), Turčinavičių (h. Szeliga), Lavrinavičių, Kulvanavičių, Radzvilavičių, Vronovskių (h.Topor) ir Turčinavičių (h. Gozdawa) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 087 85
86 Eglė Turčinavičiūtė, Povilo Kilusi iš Simanavičių, Bilių, Bražinskų, Ambrulevičių ir kilmingųjų Dymšų, Bakanauskų, Bukovskių, Daugelavičių (h. Nieczuja), Turčinavičių (h. Szeliga), Lavrinavičių, Kulvanavičių, Radzvilavičių, Vronovskių (h.Topor) ir Turčinavičių (h. Gozdawa) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 088 86
87 Jadvyga Matulevičienė (Lukauskaitė), Vaclo Kilusi iš Lukauskų ir kilmingųjų Maslauskų, Kaminskų, Česnavičių, Sudvajų, Daugėlų, Golochvosčių ir Daugelavičių (h. Nieczuja) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 089 87
88 Akvilė Matulevičiūtė, Romo Kilusi iš Matulevičių, Lukauskų ir kilmingųjų Maslauskų, Kaminskų, Česnavičių, Sudvajų, Daugėlų, Golochvosčių ir Daugelavičių (h. Nieczuja) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 090 88
89 Gustas Petrauskas, Algimanto Kilęs iš Petrauskų,  Lukauskų ir kilmingųjų  Kaminskų, Česnavičių, Maslauskų (h. Samson), Daugėlų (h.Zadora), Sudvajų (h. Lietuviškas Vytis), Golochvosčių (h.Czerwnia) ir Daugelavičių (h. Nieczuja) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 091 89
90 Tadeušas Navsutis, Tado Kilęs iš kilmingųjų Voronovičių, Vyskockų, Borkovskių ir Navsučių (h. Kosciesza) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 092 90
91 Teresė Segalienė (Navsulytė), Tado Kilusi iš kilmingųjų Voronovičių, Vyskockų, Borkovskių , Mališevskių ir  Navsučių (h. Kosciesza) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 093 91
92 Aurelija Čeponienė (Guzauskaitė) Kilusi iš Veršekių, Džiaukštų, Barkauskų, Uždavinių, Sadauskų, Vervečkų, kilmingųjų Senkevičių (h. Drzewica), Maslauskų (h. Samsonas), Obuchovskių (h. Jasienczyk) ir Guzauskų (h. Jastrzębiec-Vanagas) giminių 2010-06-26 Raižių k., Alytaus r. 094 92
93 Gintautas Jonas Krivickas, Karolio Kilęs iš Railų, Simanavičių, Krivickų ir kilmingos Vicevičių (h. Vieniava) giminės 2011-03-05 Vilnius 096 93
94 Justina Pesliakaitė, Zygmando Kilusi iš Kasperavičių, Smolskių, Michnevičių, Čyžų, Rakauskų, Chmelevskių ir kilmingos Pesliakų (h. Koscieša) giminės 2011-07-02 Vilnius 097 94
95 Augusta Pesliakaitė, Zygmando Kilusi iš Kasperavičių, Smolskių, Michnevičių, Čyžų, Rakauskų, Chmelevskių ir kilmingos Pesliakų (h. Koscieša) giminės 2011-07-02 Vilnius 098 95
96 Zygmondas Pesliakas, Indefonso Kilęs iš Michnevičių, Čyžų, Rakauskų, Chmelevskių ir kilmingos Pesliakų (h. Koscieša) giminės 2011-07-02 Vilnius 099 96
97 Janina Pesliakienė (Kasperavičiūtė), Jono Kilusi iš Smolskių, Kasperavičių, susigiminiavusi su kilminga Pesliakų (h. Koscieša) gimine 2011-07-02 Vilnius 100 97
98 Kęstutis Krištapaitis, Pilypo Kilęs iš Alieksiejūnų, Pisankų, Stempkauskų, Cechanavičių ir kunigaikščių Giedraičių (h. Hipokentauras) giminės 2011-07-02 Vilnius 101 98
99 Teresė Genovaitė Bagdonienė (Vilaniškytė), Petro Kilusi iš Vilaniškių, Kaulakių, Šinkūnų ir kilmingųjų Januškevičių (h. Liubičas) giminės 2011-07-02 Vilnius 102 99
100 Povilas Turčinavičius, Romualdo Jono Kilęs iš Steponavičių ir kilmingųjų Daugelavičių (h. Niečuja), Turčinavičių (h. Šeliga), Lavrinavičių, Kulvanavičių, Radzvilavičių, Vronovskių (h.Kirvis) ir Turčinavičių (h. Gozdava) giminių 2011-07-02 Vilnius 103 100
101 Vladislav Zaplatkin, Aleksandro Kilęs iš Voronovič, Gratkovskių, Leznickių, Leščinskų, Sadauskų, Zaplatkinų, Uždavinių,  Vervečkų ir kilmingųjų Sinkevičių (h. Dževica), Maslauskų (h. Samsonas), Obuchovskių (h. Jasienčyk) ir Guzauskų (h. Jastrzębiec)  2011-07-02 Vilnius 104 101
102 Genovaitė Žiurinskienė (Germanaitė), Vaclovo Kilusi iš Sakalauskų, Vaitkunskų, Cickevičių, Seilių, Platukių, Daškevičių ir kilmingųjų Snarskių (h. Veršelis), Germanų (h. Herman) 2011-07-02 Vilnius 106 102
103 Kamilė Kapočiūtė, Giedriaus Kilusi iš Kapočių, Žiurinskų, Sakalauskų, Vaitkunskų, Cickevičių, Seilių, Platukių, Daškevičių ir kilmingųjų Snarskių (h. Veršelis), Germanų (h. Herman) 2011-07-02 Vilnius 107 103
104 Jonas Dikavičius, Vidmanto Kilęs iš Jankauskų, Paškevičių, Lingių, Stoškų ir kilmingos Tautkų (h. Gulbė) giminės 2011-07-02 Vilnius 108 104
105 Lukas Jamus Jabez Young Smith, Seumas Aldric Keith Kilęs iš Jankauskų, Paškevičių, Lingių, Stoškų ir kilmingos Tautkų (h. Gulbė) giminės 2011-07-02 Vilnius 109 105
106 Marcus Seumas  Jonas Young Smith, Seumas Aldric Keith Kilęs iš Jankauskų, Paškevičių, Lingių, Stoškų ir kilmingos Tautkų (h. Gulbė) giminės 2011-07-02 Vilnius 110 106
107 Matas Markas Lukas Young Smith, Seumas Aldric Keith Kilęs iš Jankauskų, Paškevičių, Lingių, Stoškų ir kilmingos Tautkų (h. Gulbė) giminės 2011-07-02 Vilnius 111 107
108 Diana Šidlauskienė (Lapinskiatė), Petro Kilusi iš Lapinskų, Stoškų ir kilmingos Tautkų (h. Gulbė) giminės 2011-07-02 Vilnius 112 108
109 Liucija Šidlauskaitė, Aurimo Kilusi iš Šidlauskų, Lapinskų, Stoškų ir kilmingos Tautkų (h. Gulbė) giminės 2011-07-02 Vilnius 113 109
110 Antanas Kazėla, Antano Kilęs iš Krivelių, Libikų, Krampolų ir kilmingųjų Šveikovskių (h. Šveikovski) giminės, Poklevskių-Kozėlų (h. Kozieła II), grafų Denhofų (h. Denhof), grafų Ledochovskių (h. Leduchovski), Hoffmanų (h. Hoffmann), Ostrovskių (h. Ravič), Karskių (h. Vanagas), kunigaikščių Osolinskių (h. Osolinski)  2011-07-02 Vilnius 114 110
111 Elvyra Kisielienė (Bogusevičiūtė), Henriko Kilusi iš Jagelavičių, Beržinskų, Tomkevičių, Lukoševičių, Juškevičių, Raščiauskų, Davidonių, Vrubliauskų ir kilmingos Boguševičių (h. Gozdava) giminės 2011-07-02 Vilnius 115 111
112 Adolfas Šleževičius, Kazio Kilęs iš Micių, Nemeckių, Servetų, Ditrich, kilmingųjų Bartkevičių, Steponkevičių, Butrimų (h. Kirvis), Kolesinskių (h. Radvan), Šlizenių ( h. Šlizien), Bufalų (h. Bufalas), Kondratų (h. Syrokomla), Jacinyčių (h. Odrovonź), Šleževičių (h. Koscieša), kunigaikščių Lukomskių (h. Lukomski), Četvertinskių (h. Šventas Jurgis) giminių 2011-07-02 Vilnius 116 112
113 Adolfas Šleževičius, Vladislavo Kilęs iš Lukšų, Jonušų,  Reikauskų, Norkų, Vilkų, Kumžų, Andrijauskų, Micių, Servetų, Nemeckių, Ditrichų ir kilmingųjų Bortkevičių, Steponkevičių, Butrimų (h. Kirvis), Kolesinskių (h. Radvan), Šlizenių ( h. Šlizien), Bufalų (h. Bufalas), Kondratų (h. Syrokomla), Jacinyčių (h. Odrovonź), Šleževičių (h. Koscieša), kunigaikščių Lukomskių (h. Lukomski), Četvertinskių (h. Šventas Jurgis) giminių 2011-07-02 Vilnius 117 113
114 Laimutis Šleževičius, Kazio Kilęs iš  Daukšų, Lukšų, Jonušų,  Reikauskų, Norkų, Vilkų, Kumžų, Andrijauskų, Micių, Servetų, Nemeckių, Ditrichų ir kilmingųjų Bortkevičių, Steponkevičių, Butrimų (h. Kirvis), Kolesinskių (h. Radvan), Šlizenių ( h. Šlizien), Bufalų (h. Bufalas), Kondratų (h. Syrokomla), Jacinyčių (h. Odrovonź), Šleževičių (h. Koscieša), kunigaikščių Lukomskių (h. Lukomski), Četvertinskių (h. Šventas Jurgis) giminių 2011-07-02 Vilnius 118 114
115 Kazys Šleževičius, Vladislavo Kilęs iš Lukšų, Jonušų,  Reikauskų, Norkų, Vilkų, Kumžų, Andrijauskų, Micių, Servetų, Nemeckių, Ditrichų ir kilmingųjų Bortkevičių, Steponkevičių, Butrimų (h. Kirvis), Kolesinskių (h. Radvan), Šlizenių ( h. Šlizien), Bufalų (h. Bufalas), Kondratų (h. Syrokomla), Jacinyčių (h. Odrovonź), Šleževičių (h. Koscieša), kunigaikščių Lukomskių (h. Lukomski), Četvertinskių (h. Šventas Jurgis) giminių 2011-07-02 Vilnius 119 115
116 Lukas Šleževičius, Laimučio Kilęs iš Kleizų, Daukšų, Lukšų, Jonušų,  Reikauskų, Norkų, Vilkų, Kumžų, Andrijauskų, Micių, Servetų, Nemeckių, Ditrichų ir kilmingųjų Bortkevičių, Steponkevičių, Butrimų (h. Kirvis), Kolesinskių (h. Radvan), Šlizenių ( h. Šlizien), Bufalų (h. Bufalas), Kondratų (h. Syrokomla), Jacinyčių (h. Odrovonź), Šleževičių (h. Koscieša), kunigaikščių Lukomskių (h. Lukomski), Četvertinskių (h. Šventas Jurgis) giminių 2011-07-02 Vilnius 120 116
117 Laurynas Šleževičius, Laimučio Kilęs iš Kleizų, Daukšų, Lukšų, Jonušų,  Reikauskų, Norkų, Vilkų, Kumžų, Andrijauskų, Micių, Servetų, Nemeckių, Ditrichų ir kilmingųjų Bortkevičių, Steponkevičių, Butrimų (h. Kirvis), Kolesinskių (h. Radvan), Šlizenių ( h. Šlizien), Bufalų (h. Bufalas), Kondratų (h. Syrokomla), Jacinyčių (h. Odrovonź), Šleževičių (h. Koscieša), kunigaikščių Lukomskių (h. Lukomski), Četvertinskių (h. Šventas Jurgis) giminių 2011-07-02 Vilnius 121 117
118 Mykolas Šleževičius, Laimučio Kilęs iš Kleizų, Daukšų, Lukšų, Jonušų,  Reikauskų, Norkų, Vilkų, Kumžų, Andrijauskų, Micių, Servetų, Nemeckių, Ditrichų ir kilmingųjų Bortkevičių, Steponkevičių, Butrimų (h. Kirvis), Kolesinskių (h. Radvan), Šlizenių ( h. Šlizien), Bufalų (h. Bufalas), Kondratų (h. Syrokomla), Jacinyčių (h. Odrovonź), Šleževičių (h. Koscieša), kunigaikščių Lukomskių (h. Lukomski), Četvertinskių (h. Šventas Jurgis) giminių 2011-07-02 Vilnius 122 118
119 Kristina Paplauskienė, Alfredo Kilusi iš Ramanauskų, Lapušauskų, Kutkevičių, Paulauskų, Semaškų, Bartoševičių, Šadzevičių ir kilmingos Žorgo ( h. Jordan) giminės 2011-07-02 Vilnius 124 119
120 Ieva Evelina Paplauskienė, Aurelijaus Kilusi iš Paplauskų, Ramanauskų, Lapušauskų, Kutkevičių, Paulauskų, Semaškų, Bartoševičių, Šadzevičių ir kilmingos Žorgo ( h. Jordan) giminės 2011-07-02 Vilnius 125 120
121 Agnė Žekonytė, Aleksandro Kilusi iš Žekonių, Maselių, Vervečkų, Bernatavilių, Gecevičių,  Kaminskų, Radžiūnų, Remeikų ir kilmingųjų Sinkevičių (h. Dževica),  Maslauskų (h. Samsonas), Miglinių (h. Bialynia) giminių 2011-07-02 Vilnius 125 121
122 Ieva Matonienė Žekonytė, Aleksandro Kilusi iš Žekonių, Maselių, Vervečkų, Bernatavilių, Gecevičių,  Kaminskų, Radžiūnų, Remeikų ir kilmingųjų Sinkevičių (h. Dževica),  Maslauskų (h. Samsonas), Miglinių (h. Bialynia) giminių 2011-07-02 Vilnius 126 122
123 Rasa Andriulevičiūtė-Urbanavičienė, Vlado Kilusi iš Andriulevičių, Žekonių, Vervečkų, Bernatavilių, Gecevičių,  Kaminskų, Radžiūnų, Remeikų ir kilmingųjų Sinkevičių (h. Dževica),  Maslauskų (h. Samsonas), Miglinių (h. Bialynia) giminių 2011-07-02 Vilnius 127 123
124 Asta Andriulevičiūtė, Vlado Kilusi iš Andriulevičių, Žekonių, Vervečkų, Bernatavilių, Gecevičių,  Kaminskų, Radžiūnų, Remeikų ir kilmingųjų Sinkevičių (h. Dževica),  Maslauskų (h. Samsonas), Miglinių (h. Bialynia) giminių 2011-07-02 Vilnius 128 124
125 Viktoras Bronickas, Juozo Kilęs iš Kizalavičių, Rutkauskų, Branickų,Vervečkų, Bernatavilių, Gecevičių,  Kaminskų, Radžiūnų, Remeikų ir kilmingųjų Sinkevičių (h. Dževica),  Maslauskų (h. Samsonas), Miglinių (h. Bialynia) giminių 2011-07-02 Vilnius 129 125
126 Akvilė Vervečkaitė, Vytauto Kilusi iš Kizalavičių, Rutkauskų, Vervečkų, Bernatavilių, Gecevičių,  Kaminskų, Radžiūnų, Remeikų ir kilmingųjų Sinkevičių (h. Dževica),  Maslauskų (h. Samsonas), Miglinių (h. Bialynia) giminių 2011-07-02 Vilnius 130 126
127 Petras Jonika, Petro Kilęs iš Jonikų, Kunčių Remeikų ir kilmingos  Miglinų (h. Bialynia) giminės 2011-07-02 Vilnius 132 127
128 Robertas Boguševičius, Juozo Kilęs iš Jagelavičių,  Beržinskų, Tomkevičių, Lukoševičių, Juškevičių, Raščiauskų, Davidonių, Maruškų ir kilmingos Boguševičių (h. Gozdava) giminės 2011-07-02 Vilnius 134 128
129 Elena Birutė Jocytė Garškienė, Stanislavo Kilusi iš Jocių, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 134 129
130 Renata Garškaitė Steponavičienė, Petro Henriko Kilusi iš Garškų, Jocių, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 135 130
131 Vanda Koncevičienė Liaudanskaitė, Jono Kilusi iš Matkevičių, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 136 131
132 Guoda Šimkevičiūtė, Vido Kilusi iš Šimkevičių, Koncevičių, Matkevičių, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 137 132
133 Andrius Prialgauskas, Gintaro Kilęs iš Prialgauskų, Koncevičių, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 138 133
134 Ramunė Koncė, Algimanto Kilusi iš  Koncevičių, Matkevičių, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 139 134
135 Eglė Šimkevičienė, Algimanto Kilusi iš  Koncevičių, Matkevičių, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 140 135
136 Teresė Slavinskienė Liaudanskaitė, Antano Kilusi iš  Alešiūnų, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 141 136
137 Ričardas Slavinskas, Juozo  Kilęs iš  Alešiūnų, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 142 137
138 Kristina Domarkienė Slavinskaitė, Juozo Kilusi iš Slavinskių,  Alešiūnų, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 143 138
139 Artūras Liaudanskas, Rimo Kilęs iš Petukauskų, Matkevičių, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 144 139
140 Rimas Liaudanskas, Jono Kilęs iš  Matkevičių, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 145 140
141 Emilis Liaudanskas, Artūro Kilęs iš Kyškų, Petukauskų, Matkevičių, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 146 141
142 Tomas Liaudanskas, Artūro Kilęs iš Kyškų, Petukauskų, Matkevičių, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 147 142
143 Margarita Liaudanskaitė Grybauskienė, Antano Kilusi iš  Alešiūnų, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 148 143
144 Paulius Grybauskas, Stasio Kilęs iš Grybauskų,  Alešiūnų, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 149 144
145 Tomas Grybauskas, Stasio Kilęs iš Grybauskų,  Alešiūnų, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 150 145
146 Audronė Stanislava Liaudanskaitė Allen, Antano Kilusi iš  Alešiūnų, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 151 146
147 Vaiva Vasiliauskaitė Stasinienė, Arūno Kilusi iš  Alešiūnų, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź), Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 152 147
148 Jurgis Stasinas, Juliaus Kilęs iš Stasinų, Vasiliauskų, Alešiūnų, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź) ir Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 153 148
149 Lina Stasinaitė, Juliaus Kilusi iš Stasinų, Vasiliauskų, Alešiūnų, Šarovskių, Samasų, Jakubauskų ir kilmingųjų Garbačevskių (h. Łabędź) ir Liaudanskų (h. Jastrzębiec) giminių 2011-07-02 Vilnius 154 149
150 Adomas Vervečka, Voitiekaus Kilęs iš Kizalavičių, Rutkauskų, Vervečkų, Bernatavilių, Gecevičių,  Kaminskų, Radžiūnų, Remeikų ir kilmingųjų Sinkevičių (h. Dževica),  Maslauskų (h. Samsonas), Miglinų (h. Bialynia) giminių 2011-07-02 Vilnius 089 150
151 Linijus Baškys, Vlado Kilęs iš kilmingųjų Baškių-Paškevičių (h. Radvan), Kušleikų (h. Niesobia), Pacevičių (h. Pusė erelio), Danielevičių (h. Leliva), Špakauskų (h. Zadora), Pukinskių (h. Pieleš) giminių 2011-07-02 Vilnius 155 151
152 Marijus Juozapaitis, Juozo Kilęs iš Juozapavičių, Šimkų, Kaktavičių, Brazauskų, Jesiulių, Misevičių,  Pašulinskų, Abramavičių ir kilmingos Šlegerių ( h. Vieniava) giminės 2011-07-02 Vilnius 156 152