Kilmės tvirtinimas


Norintiems susidaryti savo giminės genealoginę schemą (medį) patariame kreiptis į genealogą. Jei pareiškėjas žino savo kilmę ir turi savo giminės genealoginę schemą galima ją patvirtinti Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijoje. Pareiškėjo surinkta informacija svarstoma Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Dokumentų patikros, genealogijos ir heraldikos komisijoje. Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, pateikia išvadą dėl kilmės tvirtinimo.
Pareiškėjai, norintys, kad Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija patvirtintu ir registruotu kilmę ir išduotu kilmės liudijimą, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijai dėl kilmės tvirtinimo ir registravimo suformuoja bylą, kurioje pateikiami:

1. Turinys – byloje esančių dokumentų sąrašas, nurodant puslapių numerius;
2. Prašymas patvirtinti ir įregistruoti kilmę TIF formate (atsisiųsti prašymą PDF);
3. Prašymas išduoti kilmės liudijimą TIF formate (atsisiųsti prašymą PDF);
4. Pareiškėjo autobiografija, šeimos, giminės aprašymas;
5. Genealoginė schema;
6. Pareiškėjo gimimo liudijimo kopija;
7. Pareiškėjo santuokos liudijimo kopija (moterims);
8. Gimimo, santuokos, mirties registracijos dokumentų, įrodančių tiesioginį ryšį su protėviais, kopijos;
9. Kitų dokumentų, įrodančių tiesioginį ryšį su protėviais, kopijos pateikiamos pareiškėjo nuožiūra.

PASTABA: Prašymus pildyti tik kompiuteriu – atsisiųsti prašymus, kompiuteriu užpildyti, atsispausdinti ir pasirašyti. Prašymus skenuoti ir konvertuoti į TIF formatą.

Kilmės tvirtinimas ir registravimas – 50 €, kilmės tvirtinimas, registravimas ir liudijimo išdavimas – 90 €. Mokestis mokamas pervedant į LGHD banko sąskaitą. Laukelyje „įmokos paskirtis“ būtina nurodyti: „Kilmės tvirtinimas ir registravimas“ arba „Kilmės tvirtinimas, registravimas, liudijimo išdavimas“. Įmonės kodas 300630639, sąskaitos Nr. LT977044060005872575, AB SEB bankas.

Skenuoti prašymai, skaitmeninė kilmės tvirtinimo ir registravimo suformuota byla ir bankinio apmokėjimo kvitas siunčiami elektroniniu paštu: kancleris@genealogija.lt.  Skenuotų prašymų originalai (per 10 dienų nuo prašymo pateikimo dienos) privalo būti atsiųsti (pristatyti) į LGHD.