LGHD patvirtinti ir įregistruoti herbai


herbas ŽIEMELIS

Heraldinis aprašas: Auksiniame skydo lauke stovintis juodas bulius su sidabriniais ragais ir kanopomis. Apatiniame juodame skydo lauke – auksinė juosta. Virš skydo – plieninis smailusis šalmas su dvispalve – auksine ir juoda – grįžte. Herbo papuošale – du auksiniai sparnai. Šalmo skraistė – juoda su auksu. 
Simbolika: Bulius reiškia darbštumą, kantrybę, jėgą, žemdirbystę, išmintį. Sparnai kaip ir paukščiai yra laikomi tarpininkais tarp dangaus ir žemės. Jie yra dvasingumo simbolis. 
Registravimas: Herbas patvirtintas Gediminui Žiemeliui LGHD pirmininko 2019-05-07 dekretu Nr. H-4 ir įrašytas į Didžiąją Lietuvos kilmių ir heraldikos registrų knygą, registro Nr. 34.
Autoriai: Aurimas Simanavičius ir Paulius Vaniuchinas. 

herbas KRAUJELIS

Heraldinis aprašas: Raudoname skydo lauke šešios auksinės bitės išdėstytos stulpais po dvi. Virš skydo - plieninis smailusis šalmas su dvispalve - raudona ir auksine - grįžte. Herbo papuošale raudona žydinti obels šaka su devyniais žiedais. Herbo skraistė - raudona su auksu.
Simbolika: Pagal šventąjį raštą Viešpats pasaulį kūrė šešias dienas. Skaičius šeši laikomas tobuliausiu kaip pirminių skaičių 3x2, tai yra vyriškų ir moteriškų skaičių sandauga. Devyni dažnas ir reikšmingas skaičius baltų mitologijose kaip vyriško skaičiaus 3 padauginimas iš 3, ar daugiau skaičių. Bitė švaros ir darbštumo simbolis. Bitės bendruomeniškumo pavyzdys.
Registravimas: Herbas patvirtintas Jokūbui Kraujeliui LGHD pirmininko 2019-05-07 dekretu Nr. H-4 ir įrašytas į Didžiąją Lietuvos kilmių ir heraldikos registrų knygą, registro Nr. 33.
Autorius: Arvydas Každailis. 

herbas ŠLIOŽA

Aprašymas: mėlyname skydo lauke sidabrinis ąžuolas su šaknimis, abipus jo du auksiniai šėlstantys saugantys liūtai. Herbo papuošale – sidabriniai angelo sparnai. Sidabras simbolizuoja Mėnulį, vandenį, tyrumą, ištikimybę, perlą, švarą. Mėlyna spalva atstovauja Mergelę Mariją, dangaus erdvę, kilnumą, auksas - Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Ąžuolas – ilgaamžiškumo,  ištvermės ir tvirtumo simbolis. Medžio įvaizdis rodo asmens, šeimos, giminės tęstinumą, kartu tai kelionė į praeitį. Auksiniai liūtai – klasikinės drąsos, jėgos ir kovos simbolis. Angelai kaip ir jų sparnai yra laikomi tarpininkais tarp dangaus ir žemės. Patvirtintas ir įregistruotas 2019-01-21 Vincui Šliožai. Registro Nr. 32. Autorius - Darius Bulanavičius. 

herbas BRIEDIS

Aprašymas: raudoname skydo lauke paprastoji herbinė figūra nuplėšta auksinė briedžio galva. Herbo papuošale du auksiniai briedžio ragai ant raudono skydelio. Tarp ragų sidabrinė žvaigždė. Auksas atstovauja: šviesą, išmintį ir brandą. Raudona spalva: Kristų, kraują, aistrą, meilę, narsą, galią. Raudoname skyde auksinė briedžio galva žymi jėgą, dvasios galią ir apsaugą nuo blogio jėgų. Herbo papuošale du auksiniai briedžio ragai kaip giminės vienybės simbolis tarpe kurių sidabrinė kelrodė žvaigždė vedanti link idėjos ir tikslo. Patvirtintas ir įregistruotas 2018-12-15 Birutei Briedytei, Tadui Briedžiui. Registro Nr. 31-1, 31-2. Autoriai - Arvydas Každailis ir Vykintas Každailis.

 

herbas MIKALAUSKAS

Aprašymas: herbo skydas skeltas. Pirmas laukas raudonas, jame sidabrinis ratas. Antras laukas sidabrinis, jame raudonas degantis deglas. Herbo papuošale sparnus išskleidęs sidabrinis balandis. Raudona spalva atstovauja: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Sidabras: Mėnulį, vandenį, tyrumą, ištikimybę, perlą, švarą. Ratas simbolizuoja judėjimą, deglas - atgimimą, balandis – meilės, nekaltybės, švelnumos simbolis. Patvirtintas ir įregistruotas 2018-12-15 Ričardui Jonui Mikalauskui. Registro Nr. 30. Autorius - Birutė Vilutienė.

herbas PODERIS

Aprašymas: herbe heroldinė figūra. Tai skydas nuskeltas laiptuota linija. Dešinysis skydo laukas auksinis, kairysis laukas mėlynas. Herbo papuošale sparnai. Dešinysis sparnas auksinis, kairysis mėlynas. Mėlyna atstovauja Mergelę Mariją, dangų, tyrumą. Auksas atstovauja  Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Laiptai kaip ir laiptuotos piramidės ir žinių, ir išminties siekimo simbolis. Paukščiai kaip ir jų sparnai yra laikomi tarpininkais tarp dangaus ir žemės. Jie yra sielos polėkio ir nematerialių vertybių simbolis. Patvirtintas ir įregistruotas 2018-12-15 Vytui Poderiui, Danui Poderiui, Gintautui Poderiui, Alvydui Poderiui. Registro Nr. 29-1, 29-2, 29-3, 29-4. Autorius - Arvydas Každailis.

herbas BIMBA

Aprašymas: raudoname skydo lauke - trys sidabriniai medžių kamienų stulpai. Tarp dviejų kamienų, išorinio ir vidurinio, du sukryžiuoti auksiniai kirviai. Herbo papuošale medžiotojų globėjo šv. Huberto simbolis: raudona elnio galva ir tarp jos sidabrinių ragų išaugantis auksinis kryžius. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, turtą ir brandą. Sidabras: Mėnulį, vandenį, tyrumą, ištikimybę, perlą ir švarą. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Herbo simboliai žymi Bimbų giminės tėvų ir protėvių ryšius ir darbus susijusius su mišku. Pavardės skambesys rodo medžio sveikatos nustatymą pagal kamieno skambesį jį daužant. Ši aplinkybė leidžia patį herbą laikyti kalbančiu herbu. Patvirtintas ir įregistruotas 2018-12-15 Remigijui Bimbai. Registro Nr. 28. Autorius - Arvydas Každailis.

herbas BERDEŠIUS

Aprašymas: auksiniame skydo lauke raudona paprastoji heraldinė figūra sudaryta stulpu iš trišakės rodyklės viršuje, bumerango per vidurį, ir gulsčios, pavardę žyminčios raidės apačioje. Papuošale raudoni sparnai abglėbę auksinę žvaigždę. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, turtą ir brandą. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Auksiniame skyde raudona paprastoji heraldinė figūra žymi: trišakiu - naujų veiklų veržlumą jų sklaidą ir jėgą, bumerangu giminės elgesio principus ir pavardės Berdešius pirmosios raidės "B", žyminčios šeimos vienybės, bei tvirtybės svarbą. Sparnai herbo papuošale yra polėkio įvaizdžiai, saugantys auksinę žvaigždę, idėjos ir tikslo simbolį ir nešantys link jo. Patvirtintas ir įregistruotas 2018-12-15 Algirdui Berdešiui. Registro Nr. 27. Autorius - Arvydas Každailis.

herbas RADZEVIČIUS

Aprašymas: perkirstame auksiniame skyde septiniastygė raudona arfa. Skydo raudonojoje galvoje auksinis evangelisto šv. Morkaus simbolis. Papuošale raudona arfa ant kurios auksinis evangelisto šv. Morkaus simbolis. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, turtą ir brandą. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Auksiniame skyde raudona arfa nurodo giminės muzikos pomėgį, skydo galvoje šeimos globėjo evangelisto šv. Morkaus simbolis. Patvirtintas ir įregistruotas 2018-12-15 Juliui Radzevičiui. Registro Nr. 26. Autorius - Arvydas Každailis.

herbas ŽDAN

Aprašymas: raudoname skydo lauke yra sudėtinė heroldinė figūra, kuri sudaro pirmosios giminės raidės lotyniškoje abėcėlėje, Z įspūdį (Żdan). Ant šios heroldinės figūros uždėtas auksinis popieriaus ritinys, kuris vaizdžiai byloja apie tai, kad giminėje būta daug žmonių dirbusių pedagoginį darbą. Šalmo papuošale - erelio sparnas, kuris sudaro erelio saugotojo ir globėjo įspūdį. Patvirtintas ir įregistruotas 2018-07-04 Dmitrijui Ždanui. Registro Nr. 25. Autorius - Dmitrij Ždan.

herbas STRAZDAS 

Aprašymas: Herbas „Strazdas“ yra kalbantis herbas. Skydo laukas yra skeltas susparos linija. Dešinysis skydo laukas sidabrinis, jame mėlynas giedantis strazdas auksinėmis kojomis ir liežuviu. Kairysis laukas mėlynas, jame sidabrinis strazdas auksinėmis kojomis ir liežuviu. Herbo papuošale sidabrinis laiminantis Angelas Sargas su auksiniu nimbu. Mėlyna atstovauja: Mariją, dangų, tyrumą. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sidabras: Mėnulį, sielos grynumą, vandenį. Suspara žymi namus ir jų statybą. Strazdai giesmininkai kaip ir dauguma paukščių yra tarpininkai tarp žemės ir dangaus. Jų giesmė garsi, linksma, melodinga. Patvirtintas ir įregistruotas 2018-06-21 Remigijui Bimbai ir Petrui Strazdui. Registro Nr. 24-1, 24-2. Autorius - Arvydas Každailis.

Šaltisherbas ŠALTIS

Aprašymas: sidabriniame herbo skydo lauke raudonas paukštis feniksas, degantis auksine ugnimi. Herbo papuošale ta pati paprastoji herbinė figūra. Sidabras simbolizuoja: Mėnulį, vandenį, tyrumą, ištikimybę, perlą, švarą. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Feniksas, kaip Saulės dievas pats save sukūręs, cikliškai susideginantis ir atgimstantis yra labai senas simbolis reiškiantis mirtį įveikiantį prisikėlimą ir nemirtingumą. Europos heraldikoje kaip sauliškasis ir prisikėlimo simbolis. Krikščioniškoje tradicijoje jis yra Kristaus simbolis. Jo spalvos: auksas ir raudona. Patvirtintas ir įregistruotas 2018-06-21 Marytei Šaltytei. Registro Nr. 23. Autorius - Arvydas Každailis.

herbas Butkusherbas BUTKUS

Aprašymas: žaliame skydo lauke auksinis liepsnojantis vežimo ratas. Herbo papuošale - tas pats ratas ant sukryžiuotų dviejų obels šakų. Žalia spalva atstovauja: rojų, gamtą, ožiaragį, atgimimą ir atsinaujinimą. Kartu ji - Ozirio spalva. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Rasos arba Joninių simbolika: Tai saulėgrįžos šventė. Saulė ratuota, todėl švenčiant būna aukštai iškeltas, arba riedantis nuo kalno degantis ratas. Patvirtintas ir įregistruotas 2018-06-21 Kąstyčiui Butkui ir Vilmai Butavičienei. Registro Nr. 22-1, 22-2. Autorius - Arvydas Každailis.

herbas Bagočiusherbas BAGOČIUS

Aprašymas: Raudoname skydo lauke auksinė skrynia. Ant jos raudonas ženklas: dvi raidės „B“ sujungtos nugaromis, tai tuo pačiu ir simbolinis dvinaris raktas atrakinantis skrynią. Herbo papuošale - auksinis lokys į dešinę letenose laikantis ir saugantis tą patį ženklą - simbolinį raktą. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, turtą ir brandą. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Auksinė skrynia, būdama turto simboliu, kuria kalbantį herbą Bagočius. Lokys šiaurės Europoje yra žvėrių karalius ir kovinis simbolis. Lietuvos heraldikoje lokys yra nuoroda į Žemaitiją. Patvirtintas ir įregistruotas 2018-06-21 Mantui Bagočiui. Registro Nr. 21. Autorius - Arvydas Každailis.

herbas NORVAIŠA

Aprašymas: Sidabriniame herbo skyde raudonas aitvaras auksiniu liežuviu. Skydo galva raudona. Joje penkios aukso monetos. Herbo papuošale – tas pats aitvaras ant sidabrinių sparnų. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sidabras: Mėnulį, tyrumą, sielos gyvumą, vandenį. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Aitvaras lietuvių mitologijoje suvokiamas kaip skraidantis ugninis žaltys, galintis sudeginti, bet jį prisijaukinus – neša turtus. Monetos yra tradicinė heraldikos figūra. Patvirtintas ir įregistruotas 2017-03-10 Virginijui Norvaišai. Rejestro Nr. 24 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 20). Autorius - Arvydas Každailis.

Brazaitisherbas BRAZAITIS

Aprašymas: Mėlyname skydo lauke sidabrinis balandis ausinėmis kojomis, auksiniame snape laikantis auksinį indelį su ambrozija. Viena iš pavardės kilmės teorijų teigia, kad Brazaičių pavardė kilusi nuo žodžio ambrozija (gr. αμβρόσιoς; „priklausantis prie nemirtingųjų; dieviškas“, plg. αμβρoσία „dievų gėrimas, nektaras“). Minima, kad Dzeusui ambroziją atnešantys balandžiai. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sidabras: Mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį. Raudona: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Patvirtintas ir įregistruotas 2017-02-20 Irmantui Brazaičiui. Rejestro Nr. 23 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 19). Autorius - Arvydas Každailis.

herbas VANIUCHINAS

Aprašymas: Mėlyname skyde šventas Jurgis. Jis, žirgas ir slibinas sidabriniai. Švento Jurgio šarvai auksiniai. Skydo papėdė sidabrinė. Herbo papuošale tas pats šventas Jurgis. Auksas atstovauja saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sidabras - mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį. Mėlyna spalva - Mergelę Mariją, dangaus erdvę, tyrumą ir ištikimybę. Šventas Jurgis Lietuvos ir daugelio valstybių globėjas, šventasis, karių, skautų ir gyvulių globėjas. Kapadokijos krikščionio sūnus nužudytas dėl tikėjimo. Lietuvoje Jurginės švenčiamos balandžio 23 dieną. Patvirtintas ir įregistruotas 2016-06-05 Pauliui Vaniuchinui. Rejestro Nr. 22 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 18). Autorius - Arvydas Každailis.

Variakojisherbas VARIAKOJIS

Aprašymas: Auksiniame skydo lauke raudona variu šarvuota koja sidabriniu pentinu. Herbo papuošale - ta pati koja ant sukryžiuotų auksinių ąžuolo šakų sidabrinėmis gilėmis. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Raudona šarvuota koja kaip ir pavardė galimai nurodo protėvius priklausiusius karių luomui. Patvirtintas ir įregistruotas 2016-06-05 Almantui Variakojui. Rejestro Nr. 21 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 17). Autorius – Arvydas Každailis.

herbas MASTEIKA

Aprašymas: Raudoname skydo lauke sidabrinis kubas kurio viduje auksinis rutulys. Herbo papuošale - tas pats kubas su rutuliu viduje ant raudonos liepos šakos. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sidabras: Mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Kūbas racionalios žmogaus minties ir veiklos simbolis. Rutulys simbolizuoja visatą, idealią gamtos būseną. Patvirtintas ir įregistruotas 2016-06-05 Arvydui Masteikai. Rejestro Nr. 20 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 16). Autorius – Arvydas Každailis.

herbas PELECKAS

Aprašymas: Mėlynas skydas perjuostas sidabrine garbės juosta, ant kurios juodai sidabriškas genys raudonu snapu, pakaušiu ir kojomis. Skydo kairiajame kampe trys auksiniai kryžiai. Herbo papuošale tas pats genys ant dviejų sukryžiuotų sidabrinių linų pluoštų. Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį ir brandą. Sidabras atstovauja: Mėnulį, vandenį, tyrumą, ištikimybę, perlą, švarą. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Mėlyna spalva atstovauja: mergelę Mariją, dangaus erdvę, kilnumą. Juoda atstovauja: žemę, gyvenimo gausą, naktį. Genys laikomas teikiančiu dvasinį apsivalymą, apsaugą ir laimę. Trys auksiniai kryžiai žymi giminėje buvusius dvasiškius. Patvirtintas ir įregistruotas 2016-06-05 Edvinui Peleckui. Rejestro Nr. 19 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 15).  Autorius – Arvydas Každailis.

herbas GLIAUDELIS

Aprašymas: Žaliame lauke – septyni auksiniai riešutai. Herbo papuošale – sukryžiuotos dvi žalios lazdyno šakos, apkibusios ausiniais riešutais. Žalia spalva atstovauja: rojų, gamtą, ožiaragį, atgimimą ir atsinaujinimą. Kartu ji – Ozirio spalva. Auksas atstovauja: saulę, šviesą, išmintį, brandą. Riešutas kaip gėrybių dėžutė, simbolizuoja vaisingumą. Per vestuves jauniesiems įteikiama sauja riešutų. Taip pat riešutas atstovauja tvirtumą. Kartais apie asmenį sakoma: „kietas riešutėlis“. Riešuto branduolys kietame apvalkale simbolizuoja saugiai paslėptą dvasios autonomiją. Patvirtintas ir įregistruotas 2015-10-03 Remigijui Bimbai. Rejestro Nr. 18 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 14). Autorius - Arvydas Každailis.

herbas TAMINSKAS

Aprašymas: Herbo skydas skeltas. Pirmas laukas sidabrinis, užimantis trečdalį skydo. Jame du, vienas virš kito, raudoni guobos lapai. Antras laukas raudonas. Jame Temidės ginklai: sidabrinis, ašmenimis į viršų kalavijas auksine kryžma ir rankenos antgaliu ir ant jo uždėtos auksinės svarstyklės. Abu laukus skiria banguota linija. Herbo papuošale – sidabrinė Temidė, kairėje laikanti auksines svarstykles, dešinėje-kalaviją auksine kryžma ir rankenos antgaliu. Deivė Temidė yra teisingumo personifikacija. Auksas atstovauja Saulę, šviesą, išmintį, brandą, Sidabras - Mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį. Vandenį simbolizuoja ir banguota skydo laukus skirianti linija. Raudona spalva simbolizuoja Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Patvirtintas ir įregistruotas 2015-09-13 Algirdui ir Nerijai Taminskams. Rejestro Nr. 17, 16 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 13-1, 13-2). Autorius - Arvydas Každailis.

herbas DILEVIČIUS

Aprašymas: Raudoname herbinio skydo lauke paprastoji figūra sidabrinis vienrankis oblius su iš jo kylančia auksine drožle, sudarančią AD pynę. Herbo papuošale – pati paprastoji figūra.  Auksas atstovauja Saulę, šviesą, išmintį, brandą, sidabras - Mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį. Raudona spalva simbolizuoja Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Oblius - dailidės simbolis. Šventas Juozapas - dailidė iš Nazareto. Patvirtintas ir įregistruotas 2015-09-13 Antanui Dilevičiui. Rejestro Nr. 15 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 12). Autorius - Arvydas Každailis.

herbas BAGDONAS

Aprašymas: Auksiniame skydo lauke raudonas žirgas auksinėmis kanopomis ir liežuviu. Herbo papuošale – tas pats žirgas ant sukryžiuotų auksinių linų. Auksas atstovauja Saulę, šviesą, išmintį, brandą, Raudona spalva - Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Raudonas žirgas - Baltų kario ar vado pati svarbiausia laidotuvių auka, Europos tradicijoje - jaunystės, jėgos, vyriškumo, džiaugsmo ir pergalės simbolis. Patvirtintas ir įregistruotas 2015-09-13 Arūnui ir Karoliui Bagdonams. Rejestro Nr. 14, 13 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 11-1, 11-2). Autorius - Arvydas Každailis.

Lengvinasherbas LENGVINAS

Aprašymas: Mėlyname skydo lauke - auksinė pasaga, atvira į viršų. Į ją iki pusės įleistas sidabrinis raktas, rakinamąja dalimi į viršų. Herbo papuošale –Temidė, dešine ranka laikanti kalaviją auksine kryžma ir rankenos antgaliu, kaire - auksines svarstykles. Mėlyna atstovauja Mergelę Mariją, dangų, tyrumą, auksas atstovauja -  Saulę, šviesą, išmintį, brandą, sidabras - Mėnulį, sielos grynumą, vandenį. Pasaga - vyriškas, laimę teikiantis ir nuo nelaimių saugantis simbolis. Žirgo pasaga atveria šaltinius. Raktas atidaro ir uždaro, suteikia galimybę spręsti ir atskleisti paslaptis. Patvirtintas ir įregistruotas 2015-09-13 Donatui Lengvinui. Rejestro Nr. 12 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 10). Autorius - Arvydas Každailis.

herbas STANKŪNAS

Aprašymas: Auksiniame herbinio skydo lauke juoda gulbė snape laikanti raudoną strėlę. Šis herbas uždėtas ant Jeruzalės Šventojo Kapo Riterių Ordino kryžiaus, po juo - riterio regalijos. Herbo papuošale – trys stručio plunksnos. Juoda gulbė savo teigiamu aspektu žymi absoliutą, mokslą ir paslaptį, taip pat vyrišką jėgą, gyvenimo gausą. Auksas atstovauja Saulę, šviesą, išmintį, brandą, juoda spalva ispaniškoje tradicijoje žymi aukščiausią rangą, raudona spalva atstovauja Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią. Patvirtintas ir įregistruotas 2015-09-13 Mindaugui Stankūnui. Rejestro Nr. 11 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 9). Autorius - Arvydas Každailis.

herbas PALEVIČIUS

Aprašymas: Mėlyname herbinio skydo lauke - du sukryžiuoti sidabriški kardai auksinėmis rankenomis. Ant jų dailininko teptukas juodu kotu ir auksiniu viršumi. Herbo papuošale - lietuvių pulkų Napoleono armijoje kepurė. Sidabras simbolizuoja Mėnulį, vandenį, tyrumą, ištikimybę, perlą, švarą. Mėlyna spalva atstovauja Mergelę Mariją, dangaus erdvę, kilnumą, juoda spalva - žemę, gyvenimo gausą, naktį, auksas - Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Skydo paprastoji figūra simbolizuoja protėvio garbingą kario praeitį ir herbo steigėjo tapybos pomėgį. Patvirtintas ir įregistruotas2014-11-22 Arvydui Palevičiui. Rejestro Nr. 10 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 8). Autorius - Arvydas Každailis.

herbas BISKYS

Aprašymas: Sidabriniame herbinio skydo lauke raudona du kartus persukta Mebijaus juosta. Šią juostą per vidurį perveria du juodi kovamio sparnai. Herbo papuošale ta pati paprastoji herbinė figūra. Sidabras simbolizuoja Mėnulį, vandenį, tyrumą, ištikimybę, perlą, švarą, raudona spalva - Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią, juoda spalva - žemę, gyvenimo gausą, naktį. Mebijaus juosta - tai persukta ir galais sujungta juosta, neturinti išviršinės ir atvirkštinės pusės. Ji simbolizuoja pasaulio vientisumą, pažinimo siekį ir tobulėjimą. Kovarnio sparnai - paukščiai yra tarpininkai tarp žemės ir dangaus. Sparnų, kaip ir pačių paukščių, simbolika panaši. Kovarnis - išminties ir pastovumo simbolis, dažnas nobilituotųjų heraldikoje. Sparnai - dvasingumo simbolis. Sparnų judėjimas rodo dvasios judėjimą, pažinimo savarankiškumą ir individualumą. Patvirtintas ir įregistruotas 2013-07-20 Mindaugui Biskiui. Rejestro Nr. 9 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 7). Autorius - Arvydas Každailis.

herbas PILIPAVIČIUS

Aprašymas: Raudoname lauke sidabrinis sakalas auksiniu snapu ir nagais, žiūrintis į kairę. Naguose laiko auksinę knygą su aštuoniakampe žvaigžde viršelyje. Papuošale tokia pati auksinė knyga, už jos du sidabriniai sparnai. Raudona spalva atstovauja Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, galią, Auksas - Saulę, šviesą, išmintį, brandą, sidabras - Mėnulį, sielos tyrumą. Sakalas - Saulės, jėgos, vyriškumo, simbolis. Kaip ir visi paukščiai - tarpininkas tarp žemės ir dangaus. Knyga simbolizuoja išmintį ir žinių skleidimą. Sparnai - dvasingumo simbolis. Patvirtintas ir įregistruotas2013-07-20 Vytautui Pilipavičiui. Rejestro Nr. 8 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 6). Autorius - Arvydas Každailis.

herbas RIMKUS

Aprašymas: Raudoname lauke trys auksiniai sparnai centre sujungti į vieną. Sparnai sukasi prieš laikrodžio rodyklę. Herbo papuošale tie patys sparnai apsupti vynuogių šakomis ir uogų kekėmis. Raudona spalva atstovauja Kristų, ugnį, kraują aistrą, meilę, narsą, galią, auksas atstovauja - Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sparnai dvasingumo simbolis. Skaičius 3 atstovauja mąstymo ir dvasios jungtį. Sparno, kaip ir paukščio simbolika panaši. Paukščiai kaip tarpininkai tarp žemės ir dangaus. Sparnų judėjimas rodo dvasio judėjimą, pažinimo savarankiškumą ir individualumą. Vynuogės atstovauja krikščionių bendruomenę ir vyndarystę. Patvirtintas ir įregistruotas 2012-07-14 Remigijui Rimkui. Rejestro Nr. 7 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 5). Autorius - Arvydas Každailis.

herbas ŠEMETA

Aprašymas: Raudoname lauke po auksine gegne auksinis medžio lapas, kuriame - raudonas iriso žiedas. Šalmo papuošale virš raudonai auksinio šalmo ritinėlio - du auksiniai paukščio sparnai, tarpe kurių raudonas iriso žiedas. Raudona spalva atstovauja Kristų, ugnį, kraują aistrą, meilę, narsą, galią, auksas atstovauja - Saulę, šviesą, išmintį, brandą. Sparnai dvasingumo simbolis. Sparno, kaip ir paukščio simbolika panaši. Paukščiai kaip tarpininkai tarp žemės ir dangaus. Patvirtintas ir įregistruotas 2011-11-04 Vladui Algirdui Šemetai. Rejestro Nr. 6 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 4). Autorius - Arvydas Každailis.

herbas ŠIMKAVIČIUS

Aprašymas: Skydas perkirstas į du laukus. Viršutiniame mėlyname dvi auksinės kariškos rango žvaigždės viena šalia kitos. Apatinis sidabrinis laukas uždengtas mėlynu žvejų tinklu. Papuošale virš šalmo greta dvi žuvys, tarpe jų dvi tokios pačios žvaigždės. Mėlyna atstovauja Mergelę Mariją, dangų, tyrumą, auksas atstovauja -  Saulę, šviesą, išmintį, brandą, sidabras - Mėnulį, sielos grynumą, vandenį. Patvirtintas ir įregistruotas 2011-11-04 Povilui Šimkavičiui. Rejestro Nr. 5 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 3). Autorius - Arvydas Každailis.

herbas GERMANAVIČIUS

Aprašymas: Skyde - stovintys du sidabriniai šunys raudonais liežuviais, žiūrintys vienas į kitą. Virš šalmo į kairę žiūrintis sidabrinio šuns torsas. Šalmo krūtinės papuošale - šeimos monograma. Patvirtintas ir įregistruotas 2009-09-26 Renaldui Germanavičiui. Rejestro Nr. 4 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 2). Autorius - Vaclovas Butrimas.

herbas VĖLYVIS

Aprašymas: Dzūkiška pavardė Vėlyvis kildinama is rudenį žydinčios darželinės lelijinės šeimos gėlės (colchicum autmnale), vadinamos vėlyviu. Kaip ir visi lelijiniai vėlyvis yra tyrumo, nekaltumo, Švč. Mergelės Marijos simbolis.  Sidabriniame skyde - trys raudoni stilizuoti velyvio žiedai. Žiedų koteliai apjuosti žalia juostele. Virš skydo plieninis aštrusis šalmas, ant kurio raudonai sidabriška šalmo danga. Ritinėlis žaliai sidabriškas. Šalmo papuošalas - balta teisngumo deivės Temidės figūra. Jos dešinėje rankoje kalavijas, kairėje svarstyklės. Jie sidabriški. Akys užrištos sidabrišku raiščiu. Patvirtintas ir įregistruotas 2009-09-03 Stasiui Vėlyviui, Tomui Petrui Vėlyviui, Gelminai Vėlyvytei - Každailienei. Rejestro Nr. 3,2,1 (2018-06-21 LGHD tarybos sprendimu Nr. 18 suteiktas naujas registro Nr. 1-1, 1-2, 1-3). Autorius - Arvydas Každailis.