Herbų tvirtinimas ir registravimas


Kilmingųjų (kairėje) ir asmeninių (dešinėje) herbų sudėtinės dalys ir jų skirtumai. © Arvydas Každailis

Heraldika – tai sena Europos tradicija. Ji kartu ir mokslas, ir menas, o tai reiškia, kad čia vengtina saviveikla. Heraldika konservatyvi. Modernumo sąvoka čia tinka  tik iš dalies. Šiandien Europoje laikomasi klasikinės, tai yra riteriškosios, heraldikos tradicijų, todėl  tiek atkuriamiems, tiek naujai kuriamiems herbams ir jų aplinkai suteikiama klasikinė sudėtis ir pavidalas. Dažniausiai atsisakoma vėlyvųjų XVII – XVIII a. stilistinių naujadarų.
Herbų sudarymą reglamentuoja eilė heraldikos taisyklių ir rekomendacijų. Herbo sudarytojui būtinas profesionalumas ir patirtis. Ne kiekvieną ženklą galime vadinti herbu. Herbui privalomas skydas. Slenkant amžiams skirtingos valstybės naudojo savitos formos skydus. Šiandien Lietuvoje yra nusistovėjusi vėlyvosios gotikos skydo forma. Skyduose naudojamos ribotos raiškos priemonės: du metalai – auksas ir sidabras, ir keturios, pateiktos pagal taurumą, emalės – raudona, mėlyna, juoda ir žalia. Skydo dalijimai taisyklingomis linijomis į skirtingų spalvų laukus vadinami heroldinėmis figūromis. Simboliai, esantys skyde, arba jo laukuose, vadinami paprastosiomis figūromis. Lengvai įsimenami turintys nedaug paprastųjų ar heroldinių figūrų herbai. Jie laikytini tobuliausiais.
Šiandien demokratinėje Europoje naudojami nuo seno paveldėti kilmingųjų arba bajoriški herbai ir maždaug nuo 1975 metų kuriami nauji asmeniniai herbai. Dar viduramžiais herbus turėdavo ne tik bajorai, bet ir pirkliai, miestiečiai ir amatininkai, todėl ir šiandien asmenys, gerbiantys savo giminę ir jos tradicijas, steigia herbus. Bajoriški ir asmeniniai herbai yra panašios sudėties, tačiau turi nežymių skirtumų, kurių pagrindinis – rango karūna. Herbas paveldimas vyriškąja, arba pavardės linija. Herbo turėtojo dukra irgi paveldi herbą, bet jos vaikai gauna tėvo, arba kuria naują herbą.
Steigiamą asmeninę heraldiką tvirtina, registruoja ir herbo liudijimus išduoda Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija.
Norintiems susikurti naują herbą patariame kreiptis į profesionalų dailininką dėl herbo etalono sukūrimo. Steigiami nauji herbai, atitinkantys heraldikos taisykles, svarstomi LGHD Dokumentų patikros, genealogijos ir heraldikos komisijoje. Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, pateikia išvadą dėl steigiamo herbo tvirtinimo.
Pareiškėjai, norintys, kad LGHD patvirtintu ir registruotu naujai steigiamą herbą ir išduotu herbo liudijimą, LGHD dėl naujai steigiamo herbo tvirtinimo ir registravimo suformuoja bylą, kurioje pateikiami:

  1. Turinys – byloje esančių dokumentų sąrašas, nurodant puslapių numerius
  2. Prašymas patvirtinti ir įregistruoti herbą TIF formate (atsisiųsti prašymą PDF);
  3. Jei norite, kad būtų išduotas herbo liudijimas, tai pateikiamas prašymas išduoti herbo liudijimą TIF formate (atsisiųsti prašymą PDF);
  4. Fizinio pareiškėjo autobiografija, šeimos, giminės istorijos aprašymas, juridiniams - organizacijos istorijos aprašymas;
  5. Visų heraldikos objektų išklotinė (pageidautina pateikti, bet nebūtina) TIF formate (heraldikos objektų išklotinės pavyzdys);
  6. Herbo etalonas (didelės raiškos) TIF formate (herbo etalono pavyzdys);
  7. Reprezentacinės ir lauko vėliavos projektai (pageidautina pateikti, bet nebūtina) TIF formate (reprezentacinės vėliavos pavyzdys, lauko  vėliavos pavyzdys);
  8. Herbo aprašymas TIF formate (herbo aprašymo pavyzdys).

PASTABA: Prašymus pildyti tik kompiuteriu - atsisiųsti prašymus, kompiuteriu užpildyti, atsispausdinti ir pasirašyti. Prašymus skenuoti ir konvertuoti į TIF formatą.

Herbo tvirtinimas ir registravimas - 50 €, herbo tvirtinimas, registravimas ir liudijimo išdavimas - 90 €. Mokestis mokamas pervedant į LGHD banko sąskaitą. Laukelyje „įmokos paskirtis“ būtina nurodyti: „Herbo tvirtinimas ir registravimas“ arba „Herbo tvirtinimas, registravimas, liudijimo išdavimas“. Įmonės kodas 300630639, sąskaitos Nr. LT977044060005872575, AB SEB bankas.

Bylos dokumentai (skenuoti prašymai, skaitmeniniai heraldikos objektų vaizdai ir bankinio apmokėjimo kvitas) siunčiami elektroniniu paštu: kancleris@genealogija.lt.  Skenuotų prašymų originalai (per 10 dienų nuo prašymo pateikimo dienos) privalo būti atsiųsti (pristatyti) į LGHD.