2017-2022 m. Taryba


LGHD suvažiavimas yra aukščiausia LGHD valdymo institucija. LGHD veiklai laikotarpiu tarp suvažiavimų vadovauja LGHD taryba, kuri renkama penkių metų kadencijai. Kasdieniniam LGHD darbui vadovauja LGHD pirmininkas. 
2017 m. gruodžio 2 d. LGHD suvažiavime LGHD pirmininku išrinktas Remigijus Bimba, LGHD tarybos nariais  išrinkti: Danielius Vervečka, Paulius Vaniuchinas, Sigita Gasparavičienė, Kristina Giedraitienė, Česlav Malevskis, Juozas Antanaitis, Adas Jakubauskas, Vytautas Saulevičius, Albert Volk, Rolandas Zvicevičius ir Audronė Musteikienė (2018-04-19 LGHD tarybos nutarimu patvirtintas A. Musteikienės atsistatydinimas). 
2018 m. sausio 30 d. LGHD tarybos posėdyje išrinkti: LGHD pirmininko pavaduotojas Danielius Velvečka, LGHD kancleris Paulius Vaniuchinas, LGHD generalinė sekretorė, LGHD atstovė ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Sigita Gasparavičienė, LGHD Kauno regiono skyriaus pirmininkė, LGHD atstovė ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Kristina Giedraitienė.