LGHD komisijos


Dokumentų patikros, genealogijos ir heraldikos komisija

2017 m. gruodžio 2 d. LGHD suvažiavime į LGHD Dokumentų patikros, genealogijos ir heraldikos komisiją išrinkti: komisijos pirmininkas Danielius Vervečka, komisijos heroldas Arvydas Stanislovas Každailis, komisijos kancleris Vytautas Saulevičius, komisijos nariai Remigijus Bimba, Laima Vileikienė, Kazys Tracevskis ir Stasys Bakevičius. 

Revizijos komisija

LGHD Revizijos komisija – tai LGHD kontrolės organas, periodiškai kontroliuojantis ir tikrinantis LGHD finansinę veiklą ir informuojantis apie patikros rezultatus visuotinį LGHD narių susirinkimą bei LGHD Tarybą. LGHD Revizijos komisijos įgaliojimų laikas – 5 metai. 2017 m. gruodžio 2 d. LGHD suvažiavime į LGHD Revizijos komisiją išrinkti: komisijos pirmininkas Vidimantas Kučas, komisijos nariai Artūras Paltarackas ir Kęstutis Virketis.

Genealogų vertinimo komisija

2018 m. birželio 21 d. LGHD Tarybos nutarimu patvirtinta LGHD Genealogų vertinimo komisija: komisijos pirmininkas Albert Volk, konisijos nariai Sigita Gasparavičienė ir Laimonas Gryva.