LGHD komisijos


Dokumentų patikros, genealogijos ir heraldikos komisija

2017 m. gruodžio 2 d. LGHD suvažiavime į LGHD Dokumentų patikros, genealogijos ir heraldikos komisiją išrinkti: komisijos pirmininkas Danielius Vervečka, komisijos heroldas Arvydas Stanislovas Každailis, komisijos kancleris Vytautas Saulevičius, komisijos nariai Remigijus Bimba, Laima Vileikienė, Kazys Tracevskis ir Stasys Bakevičius. 

Revizijos komisija

LGHD Revizijos komisija – tai LGHD kontrolės organas, periodiškai kontroliuojantis ir tikrinantis LGHD finansinę veiklą ir informuojantis apie patikros rezultatus visuotinį LGHD narių susirinkimą bei LGHD Tarybą. LGHD Revizijos komisijos įgaliojimų laikas – 5 metai. 2017 m. gruodžio 2 d. LGHD suvažiavime į LGHD Revizijos komisiją išrinkti: komisijos pirmininkas Vidimantas Kučas, komisijos nariai Artūras Paltarackas ir Kęstutis Virketis.

Genealogų vertinimo komisija

2018 m. birželio 21 d. ir 2018 m. gruodžio 13 d. LGHD Tarybos nutarimu patvirtinta LGHD Genealogų vertinimo komisija: komisijos pirmininkas Albert Volk, komisijos nariai Sigita Gasparavičienė ir Rolandas Zvicevičius.
2018 m. gruodžio 13 d. ir 2018 m. gruodžio 13 d. LGHD tarybos nutarimu komisiją sudaro: pirmininkas Albert Volk, nariai Sigita Gasparavičienė ir Rolandas Zvicevičius.