Genealogė Kristina Giedraitienė


 


Kristina Giedraitienė

elektroninis paštas: Kristina.Giedraitiene@genealogija.lt

Išduotas Kristinai Giedraitienei
Genealogo specialisto pažymėjimas


„(...)Pirmų pirmiausiai turime pažinti jųjų senovišką gyvenimą, būdą, dabą ir tikybę, jųjų darbus ir rūpesčius, nes, jų gyvenimą pažinę, pažinsime geriaus juos, o juos pažinę ir patys pasižinsime(...)“

                                                                                                  Dr. Jonas Basanavičius, Priekalba žurnalui Auszra, Nr.1. Praha, 1883 m.

Genealogija – mokslas, tiriantis giminės, šeimos, asmens kilmės istoriją. Šio teiginio pagrindimas kiekvienu individualiu atveju prasideda nuo išlikusių šaltinių paieškų – valstybiniuose  archyvuose esanti dokumentinė medžiaga, susijusi su giminės istorija; privačiuose šeimų archyvuose rasti dokumentai, laiškai, korespondencija, fotografijos. Sakytinė istorija – memuarai, prisiminimai – dažnu atveju papildo, paaiškina įvykių raidą, neretai tampa apibendrinančiu veiksniu. Giminės kilmės istorija, gyventos vietovės, net laikmečio formuotos aplinkybės, lėmusios asmens pasirinkimą, apsisprendimą tam tikru laikotarpiu – visa tai ir daug daugiau talpina sąvoka genealoginiai tyrimai, kuriuos pradėjau prieš gerą dešimtmetį. Pradžioje – surašyta ir susisteminta medžiaga apie kelias artimiausias gimines, vėliau atlikti įdomūs tyrimai – kartais, pvz., iš trijų bendrapavardžių ir bendravardžių asmenų atrinkta viena konkreti asmens linija, taip koreguojant spaudoje publikuotų tekstų neatitikimus (Vyties Kryžiaus kavalieriaus Justino Mykolaičio atvejis). Teko patikslinti duomenis net ir Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos fondams (kunigo Juliaus Narkevičiaus tapatybės išaiškinimas).

Tikrinti ir gilintis į smulkias detales, vesti paraleles, tikslinti išvadas, dar ir dar kartą skaityti metrikų knygų įrašus – genealogo specialisto kasdienybė ir žavesys, tad su šia veikla malonu supažindinti visuomenę įvairių renginių metu. Taip 2017–2018 m. skaitytos paskaitos moksleiviams „Kilmingųjų šeimų vaikų auklėjimas XVI-XVII a. LDK. Mokyklų raida XVIII-XIX a“. Kauno raj. seniūnijų bendruomenės centruose vyko paskaitos-diskusijos „Heraldika – šeimos, giminės, valstybės tapatybės dalis. Giminės istorinio paveldo archyvavimas“ iš visuomenės švietimui skirto renginių ciklo, kurį organizavo Kauno rajono švietimo centras ir Kauno rajono Trečiojo Amžiaus universitetas.

Kiekvienas iš mūsų rankose laikome istorijos lobyną  – šeimose rašomą valstybės metraštį, kuris saugos gyvąją istoriją ateisiantiems laikams.

Leidinių genealoginių tyrimų tematika sąrašas:
-Iš praeities versmės...  / Kristina Savickytė-Giedraitienė. Vilnius: Dizaino meistrai, 2016 ([Vilnius]: Standartų sp.). 541, [2] p.: iliustr., faks., geneal. schem., portr., žml. Santr. angl.. Tiražas 200 egz.. ISBN 978-609-95460-5-6.
-Geležiūnų šeimos istorija / Kristina Savickytė-Giedraitienė. Straipsnis knygoje
-Kudirkos Naumiestis: praeitis ir dabartis: monografija / [sudarytojai Giedrė Čepaitienė, Romas Treideris]. Vilnius, 2015. 783, [1] p. ISBN 978-609-8039-71-9.
-Laiko gijų juosta /  Straipsnis žurnale Genealogija ir heraldika, Šiauliai, 2017 m. ISSN 2538-6786.
-Riterių ordinai: istorija ir vieta šiuolaikinėje visuomenėje / Kristina Savickytė-Giedraitienė. Straipsnio žurnale Genealogija ir heraldika, bendraautorė. Šiauliai, 2017 m. ISSN 2538-6786.
-Vyties kryžiaus kavalieriaus Justino Mykolaičio genealogijos duomenų patikslinimas ir išaiškinimas – informacija perduota leidiniui „Lietuvos karžygiai“ VII tomas. Autorius Vilius Kavaliauskas. Vilnius, 2015 m. ISBN 978-9986-767-54-1.

Kristina Giedraitienė
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narė,
Kauno regiono skyriaus pirmininkė