Genealogas Vytenis Bagdonas


 


    Vytenis Bagdonas

elektroninis paštas: Vytenis.Bagdonas@genealogija.lt

Išduotas pažymėjimas Vyteniui Bagdonui
Genealogo specialisto pažymėjimas

Gimiau 1988 m. gruodžio 24 d. Panevėžyje. 1996–2008 m. mokiausi Panevėžio Juozo Miltinio vidurinėje mokykloje. 2008 – 2012 metais įgijau biologijos bakalauro laipsnį, 2012–2014 m. įgytas taikomosios biochemijos magistro laipsnis Vytauto Didžiojo universitete.

Genealogija domėtis pradėjau smalsumo vedamas paauglystėje, kai pamačiau vyresnės sesers darytą protėvių medį ir jame radau surašytus savo senelius, prosenelius. Ir tai nebuvo tik vardai ir pavardės, tai buvo žmonės kuriuos žinojau iš nuotraukų ir pasakojimų, kai kuriuos iš jų teko pažinoti. Su seneliais dažnai lankydavau jų gimtines, artimųjų kapus, tad rūpėjo kokiais ryšiais esu susijęs su kiekvienu gyvu ir mirusiuoju giminaičiu.

Nuo 2002 m. prasidėjo mano genealoginių ieškojimų kelias. Pradėjau braižyti savo giminės schemas, piešti medžius, juos gaminti iš medžio! Su pertraukomis rinkau genealoginę informaciją iš visų gyvųjų giminės narių. Tačiau man reikėjo dar daugiau ir gilesnės informacijos, ko jau gyvieji nebegalėjo man atsakyti. Internete suradau www.epaveldas.lt svetainę ir pradėjau ieškoti savo protėvių gimimų pagal žinomas datas. Bet nusivyliau, nes juk viskas senąją slavų kalba, o rusų kalbos mokykloje neteko mokytis. Išeitis buvo mano močiutė, ji man padėjo perprasti senuosius bažnytinius raštus, išmokti kirilicos raides.

Daug informacijos radau skaitmenintuose dokumentuose, tačiau ne viską ko reikėjo. Ėmiausi iniciatyvos ir laisvalaikiu lankiau savo krašto bažnyčias, ieškojau nesuskaitmenintų knygų ir jas fotografavau asmeniniam archyvui leidus parapijų klebonams. Taip mano susikurtame archyve atsirado Krekenavos, Naujamiesčio, Sidabravo, Smilgių, Subačiaus, Upytės, Karsakiškio, Geležių skaitmenintos metrikų knygų kopijos.

Į Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugiją įstojau 2015 m., o 2018 m. man buvo suteikta garbė atstovauti Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugiją Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Įvykusi mokslinė konferencija genealogijos ir lokalinės istorijos tema suteikė dar daugiau žinių ir patirties genealogijos srityje. Savo pranešime nagrinėjau Panevėžio krašto bažnyčiose išlikusius genealoginės informacijos išteklius – krikštų, santuokų, mirčių, gyventojų surašymų knygas. Remiantis šių knygų duomenimis apžvelgiau dažniausiai pasikartojančias pavardes skirtingose Panevėžio krašto teritorijose.

Supažindinau su nauja genealoginių tyrimų kryptimi – genetine genealogija, jos tyrimų reikšme ir galimybėmis. Genetiniai tyrimai man padėjo surasti į JAV emigravusius tolimus giminaičius. Dar keliems užsieniečiams, turintiems lietuviškų šaknų, yra pavykę nurodyti tikslias jų kilmės vietas remiantis tik žinomomis pavardėmis ir DNR rezultatų sutapimais. Genealogija tapo rimtas mano pomėgis, kuriam atiduodu visą laisvą laiką po darbo. Kiekvienas rastas įrašas apie protėvius praturtina mane dvasiškai ir leidžia stipriau jausti pagrindą po kojomis. Visuomet sakau, kantrybė genealogijoje – geriausias sąjungininkas. Ieškant viską įmanoma surasti!

Vytenis Bagdonas
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narys