X LGHD SUVAŽIAVIMAS

2019-04-30

VIII Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos suvažiavimas, 2018-12-02, Vilnius.
Iš kairės į dešinę: Danielius Vervečka, Sigita Gasparavičienė perduoda organizacijos vėliavą naujai išrinktam Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkui Remigijui Bimbai. Gedimino Ožalinsko nuotrauka.

Maloniai kviečiame Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (toliau – LGHD) narius į X LGHD suvažiavimą (visuotinį narių susirinkimą), kuris vyks 2019-08-10 10.00 val., Ukmergės g. 363, Green Park Hotel, Vilniuje. 

2019 m. kovo 16 d. neįvykus Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (toliau – LGHD) (į. k. 300630639) visuotiniam narių susirinkimui, SKELBIAMAS PAKARTOTINIS LGHD VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, kuris vyks 2019 m. rugpjūčio 10 d. 10.00 val., Green Park Hotel (Ukmergės g. 363, Vilnius). Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame susirinkime dalyvavo LGHD narių.

DARBOTVARKĖ:
1. LGHD pirmininko ir LGHD tarybos narių 2018 m. veiklos ataskaitos ir jų tvirtinimas;
2. LGHD dokumentų patikros, genealogijos ir heraldikos komisijos pirmininko 2018 m. ataskaita ir jos tvirtinimas;
3. LGHD revizijos komisijos metinė 2018 m. ataskaita ir jos tvirtinimas;
4. LGHD dokumentų priėmimo, patikros ir heraldikos komisijos rinkimai;
5. LGHD etikos ir drausmės komisijos rinkimai;
6. LGHD buveinės adreso keitimas;
7. Kreipimasis į LR Prezidentą, Ministrų tarybą, užsienio reikalų ministeriją dėl Lietuvos valstybinės vėliavos etaloninių spalvų nesilaikymo;
8. Kiti klausimai.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR KLAUSIMAI el. pašto adresu: pirmininkas@genealogija.lt.

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal