RENGIAMA KNYGA APIE SIGNATARŲ GENEALOGIJAS

2019-10-15

Lietuvos Taryba, pasirašiusi valstybės Nepriklausomybės Aktą. Iš kairės sėdi: Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas Staugaitis, Stanislovas Narutavičius, Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Kazimieras Šaulys, Steponas Kairys, Jo-nas Smilgevičius; iš kairės stovi: Kazimieras Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, My-kolas Biržiška, Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Pranas Dovydaitis. Vilnius, 1917 m. rugsėjo 25 d. | Fotografė Aleksandra Jurašaitytė. Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas. Alb. 18-6.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija 2020 m. planuoja išleisti knygą „Lietuvos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarų genealogijų tyrimai“. Daugiau kaip du metus intensyviai dirbo 18-os Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos narių, genealogijos tyrėjų, istorikų grupė Lietuvos ir užsienio archyvuose. Surado naujos  informacijos apie signatarų kilmę, ištakas, ištaisė faktines klaidas. Parengė kiekvieno signataro genealogijos apžvalginius straipsnius su šaltinių nuorodomis ir nuotraukomis. Taip pat sudarė signatarų genealogines schemas, remiantis archyviniais dokumentais. Pastarųjų kopijas išvertė į lietuvių kalbą.
Signatarų genealogijų knygos leidėjas yra viešoji įstaiga „Pasaulio lietuvių centras“ (www.lwc.lt), tiražas – 500 egz., apimtis – 320 pusl. Knygos matmenys – 295x210 mm, kietas spalvotas viršelis.
Knygos išskirtinumas – 20 Nepriklausomybės Akto signatarų genealoginių schemų su apžvalginiais straipsniais, taip pat sudarytos vietovardžių ir asmenvardžių rodyklės.  

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos rekvizitai:
Registruotos buveinės adresas: Migdolų g. 15, LT-14186 Saldenė, Vilniaus rajonas
Įmonės kodas: 300630639
A.S. LT977044060005872575
AB SEB bankas
Pavedimo paskirtyje nurodykite: knygos signatarai leidybaiInformacija atnaujinta 2019-10-15

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal