PRIPAŽINTAM KALIGRAFUI SUTEIKTAS GARBĖS NARIO VARDAS

2019 m. gruodžio 18 d. profesoriui Albertui Gurskui įteiktas LGHD Garbės nario liudijantis pažymėjimas. Iš kairės Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Remigijus Bimba, profesorius Albertas Gurskas ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris Paulius Vaniuchinas šiuolaikinės Lietuvos kaligrafijos parodos, skirtos šrifto raidos Lietuvoje 100-mečiui, atidarymo metu. LGHD nuotr., 2019.

Profesorius Albertas Gurskas – pripažintas kaligrafas, žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.
1962–1968 m. studijavo Lietuvos dailės institute grafikos specialybę. Nuo 1969 m. buvo pakviestas dėstyti Lietuvos dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija), dėstė šrifto, kaligrafijos ir kompozicijos pagrindų paskaitas pedagogikos, grafikos, architektūros, dizaino specialybių studentams, vadovavo Pedagogikos (1981–1993) ir Grafikos katedroms (1993–2003). Nuo 2009 m. dėstė Europos humanitariniame universitete Vilniuje, universitete, vizituojančio profesoriaus teisėmis dėstė Izraelyje. Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1970 m. Profesorius nuo 1993 m.
Kuria taikomąją grafiką: plakatus, medalius, logotipus, ekslibrisus, šriftus, apipavidalino apie 40 knygų. Prisidėjo organizuojant pirmąsias Lietuvos meninio šrifto ir kaligrafijos parodas (1992, 1997, 2004), su kitais sukūrė pirmąjį lituanistinį kompiuterinį šriftą Palemonas (2004) ir antrąjį jo variantą (2005). Nuo 1968 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje: Varšuvoje (1970), Leipcige (1971), Maskvoje (1968, 1980, 2008), Tel Avive (2005).
1987-2014 m. A. Gurskas buvo Lietuvos heraldikos komisijos narys. Sukūrė Širvintų, Žeimelio, Deltuvos, Užpalių, Labanoro herbus. Lietuvos banko pinigų projektavimo ir gamybos komisijos ekspertas nuo 1989 m.
2019 m. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Tarybos nutarimu, dailininkui grafikui, Vilniaus dailės akademijos profesoriui, vienam žymiausių kaligrafų Lietuvoje Albertui Gurskui, už nuopelnus Lietuvos heraldikai suteiktas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos Garbės nario vardas.

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal