Lietuvos heraldikos tradicija – pripažinta vertybė

Įteikiamas vertybės Lietuvos heraldikos tradicija liudijimo sertifikatas. Iš kairės: LGHD vadovė Kristina Giedraitienė, Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkė Agnė Railaitė-Bardė, LR Kultūros viceministras Albinas Vilčinskas. Vilnius, 2024 m. kovo 28 d.   

     2024 m. kovo 28 d. Vilniaus Rotušėje įvyko iškilmingas renginys, kurio metu visuomenei pristatytos į Lietuvos kultūros nematerialaus paveldo sąvadą įrašytos vertybės. Tarp jų - ir Lietuvos heraldikos tradicija. Dalyvaujant LR Prezidentūros, vyriausybės, kultūros įstaigų atstovams, buvo pristatomos vertybių - tradicijų ir veiklų ypatybės, svarba visuomenės gyvenimui; įteikti pripažinimo sertifikatai.
     2024 m. kovo mėn. į Lietuvos kultūros nematerialaus paveldo sąvadą įrašyta net 11 vertybių – bendruomenių, asociacijų puoselėjamų tradicijų ir veiklų. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija aktyviai dalyvavo vertybės Lietuvos heraldikos tradicija teikime, parengiamajame vertybės pripažinimo darbe, bendradarbiaujant su Lietuvos heraldikos komisija, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimu, Lietuvos savivaldybių asociacija, mokslo institucijomis, muziejais, heraldikos srityje dirbančiais dailininkais, kt.
     Lietuvos heraldikos – valstybę, vietoves, asmenis, institucijas, korporacijas išskiriančių herbų kūrimo ir naudojimo taisyklių sistemos – tradicija mena XIV a., kai atsirado herbiniai Lietuvos valdovų, kunigaikščių ir kilmingųjų antspaudai, specifiniai lietuvių linijiniai herbiniai ženklai, formavosi valstybinė, žemių heraldika. Vėliau ši socialinės komunikacijos prasme svarbi tradicija išplito Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje, apimdama viešas ir privačias gyvenimo sritis.
      Šiuo metu heraldinė praktika patiria renesansą. Specifine technika ir tam tikromis taisyklėmis pasižymintis heraldinis menas puoselėjamas specialų pasirengimą ir reikalingus įgūdžius turinčių mokslininkų bei menininkų. Turimi ir naujai kuriami herbai, herbiniai ženklai yra naudojami kaip šeimą, giminę, bendruomenes, visą tautą vienijantis ženklas ir atlieka komunikacinę funkciją – įprasmina ir parodo valstybės, institucijų, šeimų istoriją ir statusą, puoselėjamas tradicijas, įamžina svarbių įvykių atminimą. Herbiniuose ženkluose įprasmintos ir tarptautiniame bei nacionaliniame nematerialaus kultūros paveldo sąrašuose esančios vertybės. Patvirtintos heraldikos šventinimo ir pristatymo iškilmės skatina Lietuvos savivaldybių, regionų gyventojų bendruomeniškumą, stiprina tapatumo jausmą. Municipalinė heraldika atstovauja bendruomenes ir valstybinių renginių metu: naujai išrinktų Lietuvos Respublikos Prezidentų inauguracijose, svarbių valstybės istorinių įvykių minėjimuose, dainų šventėse ir kt.
     Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija skatina ir remia genealogijos, heraldikos, kitų istorijos sričių mokslo tiriamąjį darbą, plėtoja visuomenės domėjimąsi Lietuvos istorija, puoselėja genealoginį, heraldinį kultūros paveldo palikimą.
   2019 m. LGHD tapo tarptautinės genealogijos ir heraldikos konfederacijos (Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique – CIGH), kuri vienija visų žemynų genealogijos ir heraldikos organizacijas, nare.
     LGHD nariai kuria, sudaro, tvirtina kilmingųjų šeimų palikuonių turimus herbų pavyzdžius, taip pat kuria, tvirtina, registruoja asmeninius (šeimų, giminių) ženklus, herbus. 2009 – 2023 m. yra sukurta ir registruota virš 60 asmeninių , šeimų, giminių ženklų/herbų., asmeninių herbinių vėliavų, juridinių asmenų herbinių ženklų, herbinių vėliavų. LGHD organizuoja mokslines konferencijas, diskusijas herbinių ženklų išsaugojimo, atkūrimo klausimais.
     Svarbi LGHD veiklos dalis – heraldinių ženklų, herbų paveldo sklaida visuomenėje, ypač supažindinant jaunimą.
     LGHD yra nuolatinis virš 20 metų vykstančio respublikinio projekto „Giminės medis“ rėmėjas. Konkursą rengia Kauno tautinės kultūros centras. Konkurse dalyvauja moksleiviai iš visos Lietuvos, kasmet gaunama virš 100 konkursinių darbų. Viena iš konkursinių temų – Šeimos herbas, dalyviai pateikia sukurtą šeimos, giminės herbą, aprašo jo sukūrimą, simboliką. Tai puikus įtraukus jaunimo ugdymo pavyzdys – vienijantis, suburiantis visą šeimą, giminę, išsaugantis šeimų archyvinės medžiagos ryšį su dabartimi. Konkurso laureatams ir jų mokytojams įteikiami LGHD pagyrimo raštai, knygos, LGHD žurnalai. 
     LGHD skiria didelį dėmesį visuomenės narių, bendruomenių įtraukimui į heraldikos tradicijos puoselėjimo veiklas.
     Lietuvos nacionalinio kultūros centro informacija
     LGHD informacija

Plačiau: (https://savadas.lnkc.lt/lt/kas-vyksta/naujienos/nematerialaus-kulturos-paveldo-savade-gyvosios-ir-nykstancios-tradicijos-bendruomenes-ir-tauta-vienijantys-zenklai/)


Šventinė eisena, dalyvauja istorinio šokio ansamblio „Lirum“ nariai (vadovė
Auksė Stankevičienė), eisenos dalyviai neša vėliavas su kilmingųjų giminių
herbiniais atvaizdais. 2018 m. KaunasŽurnalas „Genealogija ir heraldika Nr. 2“, 2018 m.


Žurnalas „Genealogija ir heraldika Nr. 3“, 2019 m.

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal