LGHD GARBĖS NARYS - RIMVYDAS BUTAUTAS-KUDIRKA

2019-01-26

Rimvydas Butautas-Kudirka laisvalaikiu. Asmeninio archyvo nuotrauka.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos garbės narys, genealogas, kraštotyrininkas, literatas Rimvydas Butautas-Kudirka gimė 1941 m. rugpjūčio 28 d. Ambrasų kaime, Barzdų valsčiuje. Mokėsi Kauno ir Vilniaus vidurinėse ir specialiosiose mokyklose, Vilniaus prekybos technikume, Kooperacijos institute. Tobulinosi Patentologijos, Standartizacijos-metrologijos institutuose, stažavosi vadybos kursuose Geteborge (Švedija). Dirbo staklių gamykloje Kaune, Lėlių ir Dramos teatruose, televizijos mazgų gamykloje Vilniuje, LSSR prekybos ministerijos sistemoje, Vilniaus m. savivaldybės administracijoje. 1995–1997 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys. 
R. Butautas-Kudirka – zanavykės ir žemaičio palikuonis.  Gimė  Zanavykų krašto areale, Užnovyje, Pilviškių parapijoje. Pirmieji apkerėję genealogijomis – R. Butauto-Kudirkos seneliai Uršulė ir Justinas Kudirkos. Plati ir garsi gentis užbūrė ir Kudirkų vaikus, bet aprašyti teko vaikaičiui. Pradėjo dar jaunystėje, gūdžiais sovietiniais laikais. Į archyvus vesdavosi giminės kunigai. Padėdavo V. Strimaitis, V. ir P. Dvaranauskai, V. Giriūnas, J. Stankevičius  ir kt., beje ir patys kunigai turėjo  daug medžiagos. Atgimimo laikotarpiu aplankė labai daug kapinių, archyvų Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Rusijoje.
Pirmoji genealoginė knyga buvo surinkta dar iki Lietuvos atgimimo,  išleista 1993 m. Vėliau yra išleidęs ir daugiau genealoginių, kraštotyrinių knygų. Taip pat išleido tris eilėraščių knygas, tęstinį leidinį-žinyną „Sūduvos dvasininkai“, parengė 15 lankstinių, parašė apie 60 publicistinių straipsnių. Rimvydas turi didelį nuotraukų archyvą. 
R. Butautas-Kudirka taip yra Tėvynės pažinimo, Vilniaus Zanavykų, Prano Vaičaičio, Vilniaus suvalkiečių klubo „Sūduva“, Vilniaus žemaičių bendrijų narys. 
Bibliografija
1. Ambrasų kaimo istorija 1715-2007 m. 2008, 211 p. 
2.  Barzdų enciklopedija.  2009, 86 p.
3.  Barzdų kalendorius (metskaitlius, tėviškės istorija).  2003, 134 p.
4.  Kudirkai  (kilmė, genealogija, migracija, išplitimas).  I dalis.  1999, 136 p. 
5.  Kudirkai (kilmė, genealogija, migracija, išplitimas.  II dalis.  2009, 297 p. 
6.  Laiko tėkmėje…  Eilėraščiai, poezija.  2000, 389 p.
7.  Monsinjoras Vincentas Dargis (1870-1941): monografija.  2008, 160 p.   
8.  Mūsų šaknys: biografinė (genealoginė) apybraiža.  1994, 215 p. 
9.  Pilviškių ir Barzdų parapijos – jų ganytojai.  2011, 215 p.     
10.  Po Žemaitijos dangumi. Butautai : genealogijų, biografijų studija.  2007, 341 p. 
11.  Rimvydas Butautas-Kudirka Bibliografijos rodyklė.  2011, 81 p.
12.  Rytmečio rasoj… Poezijos rinktinė.  2002, 56 p.
13-15. Sūduvos dvasininkai.  2009-2013.  I-IV dalys. 
16. Šventoji Teresė Kudirka/Saint Thérèse Couderc.  2015, 215 p.
17. Tu esi obels žiede. Eilėraščiai.  2001, 116 p.   
18. Knygnešiai ir daraktoriai Barzdų žemėje. Knygnešių gadynė.  2016, 56 p.
19. Butautai – Andreikavičiai gyvenimo labirintuose.  2018, 300 p.
20. Sename sode.  2015, 200 p.
21. Barzdai: valsčius, apylinkė, seniūnija. 1998, 187 p.
22. Gyvenimo keliuose, atspindžiuose, paraštėse...  2019, 200 p.

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal