APDOVANOTAS AUKSINIU LGHD ŽENKLU

Dusetų  Švč. Trejybės bažnyčioje: (iš kairės) LGHD garbės narys, heroldas Arvydas Stanislavas Každailis, herbinių vėliavų kūrėja Regina Irena Každailienė, LGHD pirmininkas Remigijus Bimba, LDK istorinės atminties organizacijų kapelionas kun. Stanislovas Krumpliauskas ir LDK Atminties rūmų direktorius, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka.

2019 m. gegužės 18 d.  Dusetų  Švč. Trejybės bažnyčioje J. E. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas aukojo Šv. Mišias, kurių metu buvo dėkojama Dievui už klebono, kanauninko Stanislovo Krumpliausko kunigystės 45-metį. Pasveikinti aktyvų savo narį, Jo prakilnybę, kanauninką kun. S. Krumpliauską, gausiai susirinko įvairių Lietuvos istoriją puoselėjančių organizacijų nariai. Vyriausiajam LDK istorinės atminties organizacijų kapelionui S. Krumpliauskui buvo įteiktas šv. Jurgio I laipsnio apdovanojimas, LDK Kilmingųjų palikuonio simbolinė vardinė insignija ir dekretas.
Vėliau renginys persikėlė į Vasaknų dvarą, kurį kadaise valdė garbingos Radvilų, Pliaterių ir Tiškevičių giminės. Čia buvo pagerbti žymūs Lietuvos heraldikos kūrėjai Regina ir Arvydas Každailiai. R. Každailienei įteiktas LDK Atminties rūmų apdovanojimas už indėlį į LDK istorijos paveldo puoselėjimą. Už svarų ir ypatingą indėlį populiarinant genealogiją ir heraldiką Lietuvoje, A. Každailis apdovanotas Lietuvos Genealogijos ir Heraldikos Draugijos auksiniu ženklu ir LDK Kilmingųjų palikuonių simboline insignija, taip pat jam suteiktas šv. Adalberto-LDK- riterių ordino garbės nario vardas.

Narystė organizacijojeMūsų partneriai
Atgal