Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

   

Pradžia

Žinynas "Dvarai - vietovė - savininkas"

A,  B,C,  D,E,F,  G,I,J,  K,  L,  M,  N,O,  P,  R,  S,ŠT,U,  V,  Z,Ž

Dvaras, dvarelis, palivarkas Valsčius, paštas, rajonas Apskritis Savininkas Laikotarpis Kas ką padarė
Adomynė Kupiškio raj. Panevėžio gr. Pliaterių palivarkas    
      Jonas Žurauskas ~1810 įsigijo, pasistatė medinius dvaro rūmus
Agnapolis Kaunas Kauno Balcevičius Steponas 1919-1939  
Akademija (Dotnuvos dv.) Kėdainių raj. Kauno Izakauskiai 16 a.  
      Mlečkai 17 a.  
      Jonas Bžostovskis   vedė Mlečkutę
     

                įkurdino vienuolius bernardinus

1701, 1796 pastatė naują bažnyčią, vienuolyną, įsteigė gimnaziją
      Ščitauskiai    
      Chrapovickiai 17 a. pab. sutvarkė dvarvietę, pastatė prabangią rezidenciją, veikė baldų fabrikas, po 1863 konfiskavo caro valdžia
      Šuvalovas 1867 nusipirko per varžytynes
      gr. Genrikas Kreicas 1869  
      Piotras Stolypinas, carinės Rusijos Vidaus reik. ministras   įkūrė žemės ūkio mokyklą
      Viktoras Ruokis 1918 Lietuvos Respublikos vardu įsigijo dvarą su mokykla, 1919 įsteigta Žemės ūkio ir miškų mokykla, 1922 -  pavadinta Žemės ūkio technikum 1924 - Žemės ūkio akademijau
Akmenė Kupiškis Panevėžio Jankauskas Juozapas 1919-1939  
Akstinai     Bogušai XVII a. rėmė reformacinį sąjūdį
Alantės (Holonetai) Panevėžio raj. Panevėžio Marcijonas Oginskis, Trakų vaivada 1696 pirko žemes
      Mykolas Franckevičius 1748  
      Stanevičiai 1795  
     

Antanas Rudamina, Ukmergės seniūnas

~1820 spėjama
      Antanas Rudamina, Antabo s. ~1850 pasistatė rūmus
      Marija Rudaminaitė-Dusetiškė (1878-1938)   įsteigė neįgaliųjų prieglaudą, įkūrė ažurinių dirbinių dirbtuvę
Alava   Alytaus Giedminas (Giedmin) 1919-1939  
Aleksandrija Šiauliai Šiaulių Janavičius Vincentas 1919-1939  
Alkuva Gudžiūnai Kėdainių Kisielis Jonas 1919-1939  
Andriejava Šiauliai Šiaulių Gricevičius Kleofas 1919-1939  
Anielinė Pagirys Ukmergės Daunoravičienė Marija 1919-1939  
Antanava Panevėžys Panevėžio Kavaliauskas Vladislovas 1919-1939  
Antašava (Papyvesys) Kupiškio raj. Panevėžio H. Antaševskis 1811-1820  
      S. Šimonis 1888 nusipirko
      P. Brazdžiūnas 1915 perpirko, paliko giminėms
Antanašė Rokiškio raj. Panevėžio Bilevičiai 18 a. valdė
      Morikoniai    
      Romeriai 19 a. Viena iš vokiškos giminės atšakų atsikėlė į Livoniją, Į Lietuvą persikėlė 1660 m.
      Matas Romeris (? -1699)   Lietuviškos gim. pradininkas susigiminiavo su Korsakų, Puzinų, Pacų, Radvilų ir kt. giminėmis.
      Mykolas Juozapas Romeris (1778-1853)   Pirmasis Antašavoje,  piešė, skyrė stipendijas Universiteto studentams
      Edvardas Jonas Romeris (1806-1878)   gyveno dvare, 1830-1832 ištremtas B
      Edvardas Jonas Romeris, sūnus   1831 m. vedė Oną Bialozaraitę, jai mirus, 1836 m. - jos seserį Sofiją. Ištremtas Į Vologdos gub., grįžo...
1855 m. pasistaė mūrinius rūmus vietoje sudegusių
      Bronius Romeris (1856-1899), jauniausias Edvardo sūnus    
      Motiejus ir Bronius Romeriai, Broniaus sūnūs    
      Tadas Romeris (1894-1978), Broniaus sūnus   ambasadorius Japonijoje, TSRS
     

Naujas savininkas

(2008) sovietmečiu - kolūkis
Antarišiai Ukmergė Ukmergės Kočanas Ignas 1919-1939  
Anušiškė Rokiškis Rokiškio Komarienė Marija 1919-1939  
Apytalaukis (Zabielų dv.) Kėdainių raj. Kauno Šiukštos, Zavišos, Tiškevičiai    
      Henrikas, Česlovas ir Zigmantas Zabielos iki 1940 Henrikas 1900 m. parsivežė baldus (apdovanoti aukso medaliu pasaulinėje parodoje) iš Paryžiaus
Ariogala (Čekuva) Raseinių raj. Kauno Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvaras Vytauto laikais  
      Belazaras 16 a. nuomojo
      Miuleriai 19 a. valdė
      Morkus    
      mokykla 1940-1951  
      tuberkuliozinė ligoninė 1963  
Astravas (Biržų tvirtovė) Biržų raj. Panevėžio Radvilos 1804 užstatė Tiškevičiams
      Mykolas Tiškevičius (1761-1839) su žmona Joana 1811 perėmė Biržų dv.,
      Jonas Tiškevičius (1802-1862), Mykolo vyr. s. 19 a. vid. statė naujus rūmus, Biržų ir Nemunėlio Radviliškio katalikų bažnyčias
      Mykolas Tiškevičius (1828-1897), Jono brolio Juozapo vyriausias sūnus   vedė Mariją Radvilaitę, Biržus valdė per įgaliotinius
      Juozapas Tiškevičius (1850-1905), Mykolo s. 1872 perdavė jaunesniam  broliui Leonui
      Jonas Leonas Tiškevičius (1851-1901) 1880 mažai čia gyveno, vedė Klementiną Potocką, atstatė alaus daryklą ant Agluonos kranto
      Alfredas Jonas Tiškevičius (1882-1930)   vedė Elžbietą Radvilaitę
     

P. Variakojis, agronomas

1923 įsteigė pieninę
     

Lininių audinių fabrikas "Siūlas"

1930  
Ašakna Dusetos Zarasų Grabauskas 1919-1939  
Ašminta   Marijampolės Fišer (Fiszer) Jonas 1919-1939  
Aštrioji Kirsna Lazdijų raj. Alytaus Masalskiai, Sapiegos, Lukoševičiai, Karengos, Gavronskiai nuo 16 a.  
      Hektoras Bonifacas Karenga 19 a. vid. kūrėsi
      Zigmantas Gavronskis 1850  
      Mečislovas Balinskis 1910 nusipirko varžytynėse
      Vladislovas Kriaučiūnas, agronomas 1922-1940 vedė Balinskaitę, vystė tvenkininę žuvininkystę, įsteigė žemės ūkio mokyklą
      Naglis Narauskas 2008 valdo
Ašvena Kvėdarna Tauragės Bucevičius Vladislovas 1919-1939  
Aukštoji Freda Kauno m. Kauno Pacai iki 17 a. II pusės  
      Liudvikas Fredas, architektas 17 a. II pusėje  padovanojo Kristupas Zigmantas Pacas
      Juozas Gadliauskas, žemaičių bajoras 18 a. pirko, pastateė rūmus, užveisė parką
      Gadliauskaitė 1867 pardavė caro valdžiai
Aukšt. Grūzai   Biržų Beinardas Vilhelmas 1919-1939  
Aukštadvaris     Šemetos (Melcheris), Kontrimai (Ignas, Leonas ir Uršulė), Žaiginio Bilevičiai, Samuelis Bilevičius, Žukovskiai, Roglaičių Šnabavičiai, Kaulakių Stravinskai, Rinkšelių Stašinskai, Bortkevičiai XVI a., 1863, XIX a. II p. rėmė reformacinį sąjūdį
Aukštadvaris Šiluva Raseinių Kontrimaitė Leonija 1919-1939  
Aukštadvaris Panevėžio raj.  Panevėžio Jadvyga Vaitkienė ir jos sūnus 1550  
      Laurynas Pilipavičius 1572 pardavė
      Andrius Ciechanovskis 1572 pirko
      Povilas Marcinkevičius 1626  
      Adomas Kozakauskas, Marcinkevičiai 1729 Adomas vedė Teresę Marcinkevičiūtę
      Švoinickiai 19 a.  
      Musnickiai 19 a. pab.  
      Tomas Survila 1924  vedė Zofiją Musnickaitę
Aukštadvaris   Ukmergės Kot-Jelenskis 1919-1939  
Aukštakaimis Anykščiai Ukmergės Bistramas Vladislovas 1919-1939  
Aukštelkė Radviliškis Šiaulių Godliauskas Leonas 1919-1939  
Aukštoji Kalva Kaunas Kauno Daunoravičius Ignas 1919-1939  
Aviliai   Zarasų Kelpša 1919-1939  

Šaltiniai:

  1.  Žurnalas "Lietuvos bajoras" Nr. 13, 14, 16, 17, 18
    1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašą parengė profesorius Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas), internete. Lietuviškas variantas - Vytauto O. Virkau (JAV).

  2.  Ingrida SEMAŠKAITĖ. Dvarai, 2008 m.

Protected by Copyscape Online Infringement Checker