Pagrindinis meniu

LGHD VA

Metrikiniai įrašai

Sąrašai

Pagalba

Vardų žodynas

Lotynų-lenkų-lietuvių žodynas

Dvarų žinynas

Portalo istorija

Turinys

LGHD

LGHD alternatyvi

Puslapiai rusų k.

Forumas

       

Paremkite svetainę SMS žinute

index turinys detaliau
Nemokama paieška

Dėmesio !

Neieškokite pavardžių ar vardų. Paieškos sistema nesugebės perskaityti ranka rašytų dokumentų, tai Jūs turite daryti patys. Pavardes galima rasti tik Dvarų žinyne

Galima ieškoti vietovių pavadinimų.


 

 

 Kodai pasikeitimui

Dautarų dvaras

Atnaujinta: 2014.12.07


Kilmės šaltiniai. Dažnai būna, kad valstietiškos kilmės lietuviui sunku sukurti kelių šimtų metų genealoginį medį.
 

Naujienos

Svetainė atnaujinta 2017-01-20

Paskutiniai archyvo papildymai:

Balninkų RKB metrikiniai įrašai - nauja

Daugų RKB metrikiniai įrašai - nauja

Skiemonių metrikiniai įrašai
- nauja

Šačių RKB metrikiniai įrašai - nauja

Papildyta naujomis Zapyškių RKB gimimo, santuokų ir mirties metrikų knygomis

Papildytas Dvarų žinynas

Krinčino krikšto metrikos 1848-1863 m.

Upynos RKB krikšto metrikai

Papildytas Dvarų žinynas

Karaliaučiaus krašto vietovardžiai

 

-

 

 

free counters

Pranešime,
kai atnaujinsim
privatu
powered by
ChangeDetection


Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

VIRTUALUSIS ARCHYVAS

Ką veikiame 

Dirbame archyve, ieškome, tyrinėjame, sudarinėjame genealoginius medžius, konsultuojame. Daugiau...
Kaupiame genealoginių duomenų bazę. Renkame ir publikuojame genealogijos istorijos, teorijos ir metodikos medžiagą.


Dėkojame LGHD tarybos nariui J. Antanaičiui ir pirmininkei S.Gasparavičienei 2016 m. parėmus svetainę SMS žinutėmis.


2016 m. 01-29 ir 02-28, 2017-01-19 į svetainę buvo įsibrauta. Jei rasite neveikiančių nuorodų, prašome pranešti tinklaraštininkei: info(eta)genealogija.lt

AB SEB BANKAS / Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575
Būstinė:
Savanorių pr. 49, 4 kab. (įėjimas iš Gerosios Vilties g. 12) 


 

 Mūsų šaltiniai


Paprastai genealoginio medžio sukūrimui pasitarnauja du šaltiniai:

  1. Išlikusios kelių šimtmečių parapijos metrikų knygos ir

  2. Dvarų ar feodalinių valdų inventoriai, kuriuose paprastai buvo surašomi kaimai, juose buvusios naudmenos, valakinė žemė, ją naudojantys ūkininkai, jų šeimos ir prievolės

Kviečiame bendradarbiauti ne tik LGHD narius, bet ir visus kitus čia atsilankančius, kurie domisi savo ar kieno nors kito genealogija. Jūs galite:

  • atsiųsti savo parašytus straipsnius genealoginėmis temomis - juos publikuosime LGHD organizacijos svetainėje

  • atsiųsti duomenis apie parašytas genealogines knygas - papildysime LGHD svetainės lankytojų bei narių atsiųstų knygų sąrašą

  • atsiųsti archyvinių ar bažnytinių metrikų fotografijas, jei tokių turite, - talpinsime čia - LGHD Virtualiajame archyve. Dėl atsiuntimo konsultuosiu, kaip lengviau atsiųsti - perduoti mums.


 

 Lankytojams


Ne viskas dar sukaupta Lietuvos Valstybiniame istoriniame archyve, dar yra daug bažnyčių, turinčių senus įrašus. O ir archyvinės knygos archyve plyšta ir vis sunkiau ir sunkiau prieinamos ne tik paprastiems lankytojams, bet ir genealogams istorikams.
 


jūsų atsiųstos nuotraukos galbūt pasitarnaus ir kitiems lankytojams, beieškantiems savo šaknų, - bus naudingos ne tik jums.


Mums jau dovanojo archyvinių bei bažnytinių dokumentų fotografijas šie žmonės:
Rimantė Ingelevičiūtė, Algimantas Krinčius, Artūras Šlapelis, Saulius Šakarvis, Jolanta Gerdvilytė Pakalnienė, Vladislovas Jonikas, Vytautas Straižys, Vytenis Bagdonas (nuoroda į google diską), Petras Ūksas, Ernestas Vasiliauskas, metrikų kopijas dovanojo Daugų Rkb. klebonas Vidas Jelinskas, Rima Rimdžiuvienė, Aidas Baškys
Dėkojame jiems.

Jei turite klausimų, galima juos užduoti forume.
Skaitykite Dažniausiai užduodamų klausimų puslapį.
Dėl genealoginių tyrimų, susiraskite privačių genealogų puslapį
Jei turite klausimų portalo administratorei, atsidarykite kontaktų puslapį.

LGHD portalas - pradėtas kurti 2007-04-23, rekonstruotas 2009 m. ir 2012 m. (kovas-balandis)

Senosios (atsarginės) svetainės:

 http://genealogija.freehostia.com/
http://genealogija.atwebpages.com/
 


Taip rašė:

J. Basanavičius, laikraštis "Auszra" Nr.1, 1883 m.

"Kaip kiekwienas Žmogus atsimindamas wisą savo gywenimo begį, atsižiūredamas atgalios mato ir numano, kas jis ira buwęs ir kuomi tapęs, supranta, kokiu sawo inpatibin delei jis tapęs toks, o ne kitoks; taip ir wisa musu gimine (tauta)

"Kaip kiekwienas Žmogus atsimindamas wisą savo gywenimo begį, atsižiūredamas atgalios mato ir numano, kas jis ira buwęs ir kuomi tapęs, supranta, kokiu sawo inpatibin delei jis tapęs toks, o ne kitoks; taip ir wisa musu gimine (tauta) turetu atminti ir pažinti praejusi laiką, kuri ira giwenus ant szios Lietuwos žemes, ir wisus laimingus ir nelaimingus atsitikimus, kurie sziokiu ar tokiu budu padare musu gimine tokią, kokią szendie regime ir pawede ję tiems wargams, kuriuose mes giwename... Jei kožnas geras ir patogus sunus guodoja sawo tewus ir tewu tewus, tai ir mes Lietuwei, szios gadines, turime sekti pawyzdi geru sunu  senowes Lietuwos; todelei pirmiu pirmiausei turime pažinti juju senowiszka giwenimą, budą, dabą ir tikibę, juju darbus ir rupesczius; nes ju giwenimą pažinę, pažinsime geriaus juo, o juos pažinę ir patis pasižinsime."